Wieża Piastowska

Wieża Piastowska

Czytaj Dalej

Historia hejnału z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie

Pierwsza informacja o hejnale granym z wieży kościoła Mariackiego pojawiła się w zapiskach kronikarskich już w 1392 roku. Był on odgrywany na wyższej wieży, która służyła jako strażnica miejska. W średniowieczu czuwający na niej dniem i nocą trębacz dawał hejnałem sygnał do zamknięcia lub...

Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego

Stało się jednak tak, że władca piastowski nie wywiązał się z umowy, co spowodowało kolejny konflikt.

Wzloty i upadki państwa piastowskiego

Po śmierci Bolesława Chrobrego rządy objął jego syn Mieszko II, który wnet po śmierci ojca koronował się. Starszy jego brat przyrodni Bezprym został z woli ojca osadzony w klasztorze kamedułów koło Rawenny, młodszy zaś, imieniem Otto, zrazu nie przedstawił niebezpieczeństwa dla nowego władcy. Rządy...

Jaką złożoność ma problem Wieży Hanoi?

Problem Wieży Hanoi jest zamknięty: dolne i górne ograniczenie złożoności jest równe (zarówno dla algorytmu iteracyjnego jak i rekurencyjnego) i wynosi: O(N2).

Jak powstawała wieża Eiffla?

Już od ponad stu lat znad lewego brzegu Sekwany nad panoramą Paryża dominuje wieża Eiffla. Wieżę Eiffla zbudowano w 1889 roku na potrzeby Wystawy Światowej. Wystawy Światowe organizowano wtedy co 11 lat. jednakże ta była dla Francuzów szczególna, przypa­dała bowiem w 100 rocznicę rewolucji...

Co warto wiedzieć o wieży Eiffla?

■ Konstrukcja wieży Eiffla waży około 7 tysięcy ton. ■ 40 inżynierów i kreślarzy wykonać mu­siało 5300 rysunków. ■ Przed rozpoczęciem budowy trzeba było usunąć 48000 m3 ziemi. ■ Użyto 6900 ton żelaza zgrzewnego: w tym 18038 części połączonych 1056846 nitami. ■ Budowę...

Jak powstała wieża tele­wizyjna w Toronto?

Najwyższą na świecie swobodnie stojącą konstrukcją jest wieża tele­wizyjna w Toronto. To niebywałe osiągnięcie architektury na ze­wnątrz i wewnątrz stanowi olśnie­wający dowód technologicznych możliwości XX wieku. Stojąca nad brzegiem jeziora Ontario przy Front Street West 301 wieża...

WIEŻA SIEDMIU WODZÓW, poemat R. Zmorskiego

WIEŻA SIEDMIU WODZÓW, poemat R. Zmorskiego, powst. 1847—48, wyd. w Poznaniu 1850, wznow. we Lwowie 1857 i w Warszawie 1860 (z ilustr. W. Gersona). Rzekoma rekonstrukcja przedchrześc. zabytku, łączy w rzeczywistości wątki kilku podań lud. (o 7 wodzach, zapadłych miastach, śpiących rycerzach)...

WIEŻA

Por. Baszta; Minaret; Pagoda; zob. Tower of London. Czarna Wieża, Wieża Halszki gotycka, z 1513, w której przebywała Halszka z Ostroga (zob.); wieża jest częścią zamku (1513, przebud. 1869) Łukasza Górki w Szamotułach. Częstiyą się jak do wieży przysł. z anegdoty szlacheckiej o dwóch braciach...

WIEŻA NR 1 (2008) TYCHY, Żwakowska - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Wieża nr 1 - Autor Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, malarz, twórca bonsai, gnomonik, założyciel i Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach – praca wykonana ze stali nierdzewnej, powstała w 2008 roku – znajduje się w centrum Tychów na osiedlu H przy ulicy...

BABEL WIEŻA

Wg Rdz 11, 1-9 miała sięgać nieba. Hi-storyczność budowy w.B. potwierdziły odkrycia archeol.; ukazały one na cylindrach, amuletach, płaskorzeźbach i kamieniach obrazy wież mezopotamskich, wchodzących w skład wielopiętrowych świątyń wznoszące się tarasami ku górze (-> zikkurat).

Jednym z...

Wieża

Budowla lub wyodrębniona część innej budowlina planie koła, owalu, wieloboku lub prostokąta,której wysokość jest wyraźnie zaakcentowanaw stosunku do szerokości podstawy; terminu tegonie używa się w odniesieniu do wieżowców.

W zależnościod funkcji rozróżnia się: w. obronne - w budowlachzamkowych...

Wodozbiór, rezerwuar, wieża ciśnień

Budowla,często ozdobna, ze zbiornikiem do gromadzeniawody na wysokości, która pozwala rozprowadzaćją pod ciśnieniem do zdrojów, fontann,kaskad i in. urządzeń wodnych w założeniachogrodowych; czasami pod względem formy byłato okazała budowla.

Babel, budowa wieży

(Babel — hebr. nazwa Babilonu) — symbol butnej, nie znającej umiaru ludzkości, której wszakże nie udaje się wyjść poza granice wyznaczone przez Stwórcę; zesłana przez Boga kara pomieszania języków znajduje swój pozytywny odpowiednik w Nowym Testamencie w Zesłaniu Ducha Św. (Zielone Świątki) i związany...

Wieża

Symbol mocy lub wychodzenia poza przeciętny poziom. Ze względu na jej kształt także symbol fallusa, zarazem jednak — jako najczęściej pozbawione okien, zamknięte pomieszczenie — także symbol dziewiczości (i tak np. Marię porównuje się z wieżą z kości słoniowej).

Jako pomieszczenie umocnione...

Wieża z kości słoniowej

Symbol dumnej, eskapistycznej lub estetyzującej izolacji od świata. W chrześcijaństwie — w całkiem innym znaczeniu — niekiedy Marię porównuje się z wieżą z kości słoniowej; symbolizuje ona tutaj wieżę Dawida, tzn. Marię jako czyste naczynie, które nosiło w sobie potomka rodu...

Opis systemu administrowania budynkami biurowymi Wieża

System Wieża przeznaczony jest do administrowania budynkami biurowymi. Automatyzuje on cały tryb detekcji i usuwania usterek w budynku, począwszy od zgłoszenia klienta (najemcy powierzchni biurowej), poprzez analizę zgłoszenia i powiadomienie odpowiednich służb serwisowych (również poprzez SMS z wykorzystaniem GSM), kończąc na potwierdzeniu usunięcia usterki. Dodatkowo system umożliwia dołączanie zewnętrznych modułów, zbierających informacje z urządzeń diagnostycznych ...

Mysia Wieża w Kruszwicy

Półwysep Ostrów Rzępowski, na którym stoi 32-metrowa wieża, w czasach je] budowy byl wyspą. W ciągu pięciu wie­ków wody Oopta obniżyły się o kilka metrów, łącząc wyspę ze stałym lądem.

Nad wodami Gopła króluje majestatyczna sylwetka Mysiej Wieży. Jak głosi le­genda, stoi tu ona od czasów, kiedy...

Katownia i Wieża Więzienna

Na wsch. od Bramy Wyżynnej zbudowano w XVI w. gotycko-renesansowy zespół tworzący Przedbramie ul. Długiej. Obie budowle łączy podwójny ciąg gotyckich murów, zwany szyją. W 1592-93 pod­wyższono Katownię o jedną kondygnację, a Wieżę Więzienną przykryto w 1586 dachem z wieżyczką. Obecnie znajduje...

Wieża

Prastarym religijnym symbolem Sumerów była wieża stopniowa (zik-kurat). Przedstawienie takiej wieży na okrągłej pieczęci pochodzi sprzed około trzech tysiący lat przed Chrystusem. Wieża oznaczała święte dążenie ,;w górę”, a mianowicie wspinanie się w górę po koliście ułożonych stopniach...