Wiesław Molak

Wiesław Molak − dziennikarz radiowy. Od 1987 w Radiowej Jedynce. Prowadził "Sygnały dnia" , "Cztery pory roku" i "Lato z Radiem". Obecnie jest gospodarzem "Wieczornych rozmaitości". Wieloletni komentator pielgrzymek papieża Jana Pawła II oraz uroczystości narodowych i państwowych. Zdobywca Złotego Mikrofonu i Chryzostoma, Mistrz Mowy...

Czytaj Dalej

GÓRNICKI WIESŁAW

GÓRNICKI WIESŁAW, ur. 6 II 1931 w Warszawie, publicysta, reporter. Studiował na wydziale lotniczym Politechniki Warsz., nast. polonistykę na UW oraz dziennikarstwo na uniwersytecie w Bloomington (USA). Działalność publicystyczną rozpoczął 1949 w „Skrzydlatej Polsce", nast. pracował w redakcji...

GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in.

GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in., ur. 27 VI 1869 w Warszawie, zm. 30 X 1939 w Konstancinie pod Warszawą, powieściopisarz, publicysta, działacz społeczny. Ukończył kurs farmaceutyczny i buchalteryjny. Początkowo pracował w Warszawie jako urzędnik, później jako dziennikarz. Był...

JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW

JAŻDŻYŃSKI WIESŁAW, ur. 11 IX 1920 w Kielcach, prozaik i publicysta. Ukończył socjologię na Uniw. Łódzkim. W okresie okupacji żołnierz BCh, działał też w tajnym nauczaniu. W l. 1945-54 czł. redakcji tyg. „Wieś", gdzie zamieszczał pierwsze reportaże, następnie m. in. „Kroniki", „Odgłosów"...

MYŚLIWSKI WIESŁAW

MYŚLIWSKI WIESŁAW, ur. 25 III 1932 w Dwikozach pod Sandomierzem, powieściopisarz. Absolwent filologii pol. na KUL, od 1975 redaktor kwart. „Regiony". Twórczość związał z tematem wiejskim, odbiegając, dzięki odkrywczości jego ujęcia, od tradycji literackich. Operując realiami społ.-hist...

WIESŁAW, sielanka K. Brodzińskiego

WIESŁAW, sielanka K. Brodzińskiego, ogł. w „Pamiętniku Warsz." 1820 (z podtyt. Powieść) i w t. 1 Pism 1821 (nieznacznie zmien., z podtyt. Sielanka krakowska w 5 pieśniach)-, wersję III, poprawną, ogłosił z autografu B. Gubrynowicz (Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego 1912). Najznakomitsza w...

WIESŁAW

Imię męskie, sztuczny płód literacki (tak jak np. Grażyna, zob.) utworzony przez poetę Wincentego Reklewskiego, 1786-1812, a spopularyzowany przez Kazimierza Brodzińskiego w „sielance krakowskiej" Wiesław (1820). Autor przeszedł nawet do dziejów piśmiennictwa polskiego jako „śpiewak Wiesława"; por...

GAWLIK WIESŁAW ks.

ur. 3 VI 1923 w Krakowie, zm.5 IV 1980 w Katowicach.

Studia teol. odbył na UJ; święceniakapł. przyjął 1950 w Katowicach; przez rok był wikariuszemw Jeleniej Górze, a nast. w katedrze we Wrocławiu, gdzie wykłada!też filozofię w seminarium duch.; 1951 uzyskał na UJdoktorat z teologii;

1955-57 byl...

HISTORIA LITERATURY - Oświecenie

OŚWIECENIE

Miano umieszczone w tytule nowego rozdziału określa epokę nową w najważniejszych przejawach życia umysłowego. Jednakże dla ustroju państwowego, któremu wzoru użyczył potężny władca Francji Ludwik XIV (1638—1715), król już od piątego roku życia, używamy nazwy absolutyzmu. „Państwo to...

Co to jest sentymentalizm?

Nurt ten rozwijał się w epoce Oświecenia jako konkurencyjny wobec klasycyzmu i rokoka.

Nazwa prądu pochodzi od angielskiego słowa sentiment (czucie, uczucie). Termin ten upowszechnił się wraz z tytułem popularnej powieści Laurence'a Sterne'a "Podróż sentymentalna".

Główne założenia ideowe prądu...

Narracja Sklepów cynamonowych

Cechę wyróżniającą prozy Schulza stanowi współistnienie narracji dyskursywnej i kreacyjnej. Posiadają one różny stopień wyrazistości. Z reguły nakładają się na siebie. Są jednak w tekście partie dające się jednoznacznie wyodrębnić jako wyłącznie dyskursywne czy poetyckie (kreacyjne). Partie...

Kulturoznawstwo w Polsce

W  Polsce  istnieje kilka ośrodków kulturoznawczych, które różnią się przyjętymi celami poznawczymi, statusemontycznym  kultury, założeniami  epistemologicznymi  i  metodologią  jej badań. Niektóre szkoły lokująkulturoznawstwo w sferze badań międzydyscyplinarnych, inne podkreślają społeczne...

Analiza elementarnych pojęć pedagogiki społecznej - Termin ,,wychowanie”

a) Według H. Radlińskiej obejmuje trzy nawzajem uzupełniające się sfery rozwojowe:

- Wzrost ( w tym znaczeniu rozwój osobniczy) dotyczy rozwoju fizycznego i psychicznego, mającego charakter autonomiczny.

- Wrastanie, czyli wchodzenie jednostki w różne środowiska społeczne. Przebieg wrastania uzależniony...

STRES - Informacje Ogólne

Jest wszędzie.

Towarzyszy nam od momentu narodzin, poprzez wiele sytuacji ważnych i mniej ważnych. Nie sposób się go całkowicie pozbyć ani polubić.

Kojarzy się z przykrą reakcją ciała, napięciem, zagrożeniem.

STRES...

Znamy go wszyscy, wiedza potoczna jest tutaj szeroko rozpowszechniona. Warto...

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

Państwo polskie po wielu latach przebywania pod zaborami odrodziło się po pierwszej wojnie światowej jako wolny i niepodległy kraj. Jego mieszkańcy nie cieszyli się jednak odzyskaną wolnością zbyt długo.

Sąsiadujący z Polską Niemcy szybko zdołali odbudować swoją armię i we wrześniu 1939 roku...

My favourite cabaret (OT.TO)

Cabaret OT.TO was created in 1990. It consists of four people: Andrzej Piekarczyk, Andrzej Tomanek, Wiesław Tupaczewski, Ryszard Makowski. Their first big success was their appearance during "Opolski Kabareton" in 1991. Since that they have always full of public.

Cabaret OT.TO is the most popular cabaret in...

Sexmission (opis filmu po angielsku)

Directed by Juliusz Machulski

Main characters played by Olgierd Łukaszewicz (Albert),

Jerzy Stuhr (Max),

Bożena Stryjkówna (Lamia),

Bogusława Pawelec (Emma)

Wiesław Michnikowski (Excellency).

Year of production - 1984,

"Darkness. I see darkness". says Max right after waking up. One of the nurses...

BRODZIŃSKI KAZIMIERZ

BRODZIŃSKI KAZIMIERZ, ur. 8 III 1791 w Królówce podBochnią, zm. 10 X 1835 w Dreźnie, poeta, historyk i teoretykliteratury, publicysta, tłumacz. Syn niezamożnego szlachcica,wcześnie osierocony przez matkę, a 1804 i ojca, chowanyw domu rządzonym przez niechętną pasierbom macochę, jużw dzieciństwie...

BUŁGARSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

BUŁGARSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Najdawniejszyślad kontaktów pol.-bułg. utrwaliła bułg. pieśń lud. o WładysławieWarneńczyku. W XV1-XVII w. wzmianki o Bułgarii,która w niewoli tur. przeżywała okres spóźnionego średniowiecza,podawali uczestnicy pol. misji dyplomatycznych doKonstantynopola; S...

BYKOWSKI IGNACY

BYKOWSKI IGNACY , ur. 1750 w Piaciowszczyźnie pod Mińskiem,zm . po 1817, poeta, dramatopisarz, tłumacz. Konfederatbarski, porucznik armii ros. 1772-75, 1778 był w WołczynieCzartoryskich, gdzie zaprzyjaźnił się z F.D. Kniaźninem; 1806przedłożył swoje prace lit. do oceny F. Karpińskiemu...

GUBRYNOWICZ BRONISŁAW

GUBRYNOWICZ BRONISŁAW, ur. 2 X1870 we Lwowie, zm. 6 V 1933 tamże, syn Władysława, historyk literatury. W 1888-92 studiował na Uniw. Lwow. gł. pod kierunkiem R. Piłata, nast. w Berlinie, m. in. u A. Brucknera. Habilitowany 1904, wykładał na Uniw. Lwow., od 1920 prof. UW. Współzałożyciel > „Pamiętnika...