Wierzchołek kąta

Czytaj Dalej

Mięsień obniżacz kąta ust

M. obniżacz kąta ust (ra. depressor anguli oris) jest mięśniem płaskim, trójkątnym, położonym między żuchwą a kątem ust, najbardziej powierzchownym ze wszystkich dotychczas opisanych.

Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu żuchwy od guzka bródkowego do poziomu pierwszego zęba trzonowego, między...

ANGLIA, England

Pd.-wsch. i środk. część wyspy Wielkiej Brytanii, należąca do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Pn. Irlandii; zajmuje 131 773 km2 (54% powierzchni państwa) i liczy ok. 45 min mieszk. (83% ludności państwa); graniczy od zach. z Walią i od pn. ze - Szkocją. Nazwa A. pochodzi od plemienia germ...

BIBLIA - PRZEKŁADY

Gdy wyszły z użycia oryginalne języki(hebr., aram. i gr.), w których były zredagowane teksty bibl.,powstała konieczność tłumaczenia Pisma św. na języki używane.Potrzebę przekł. odczuwano już w starożytności, a na jegorealizację miała wpływ przede wszystkim liturgia. Lekcje Pismaśw. czytano...

COMMUNICATIO in SACRIS

(łac. współudział w świętych czynnościach), Termin przyjęty w teologii kat. na określenie uczestnictwa w kulcie liturg. lub w sakramentach in. Kościoła albo wspólnoty chrzęść; c.i.s. jest centr, problemem współudziału w rzeczach duchowych (communicatio in spirituali-bus), który obejmuje także...

EUCHARYSTIA - W DIALOGU EKUMENICZNYM

Zakładając, że e. „oznacza i sprawia jedność Ludu Bożego" (KK 11) oraz że „wspólnota w święceniu e. jest istotnym znakiem jedności Kościoła" (Raport maltański z 1972), a jej brak zgorszeniem dla świata i niewiernością wobec słów ustanowienia e., Kościoły chrzęść, podjęły teol. -*• dialog...

HINDUIZM - W KULTURZE ZACHODU

Zainteresowanie h.rozpoczęło się w XVIII w., chociaż wiadomości o nim czerpanojuż w średniowieczu z przekazów podróżników, w czasachnowoż. zaś (od XVI w.) również z opisów misjonarzy.

1. R e c e p c j a - W 1675 uczeni ind. z Waranasi dokonali(na polecenie sułtana Mohameda Dary Szakoha) przekładuna...

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

 

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

Lektura "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym doświadczeniem. Rzadko bowiem ma się do czynienia z dokumentem powstałym w tak specyficznych okolicznościach i z bohaterem o takiej historii...

Krzyżacy - Streszczenie

Tom I. W gospodzie „Pod Lutym (tzn. srogim) Turem” w Tyńcu Maćko z Bogdańca i jego bratanek Zbyszko opowiadali zgromadzonym ziemianom i mieszczanom o słynnych polskich rycerzach i potężnym zakonie krzyżackim, zagarniającym i pustoszącym polskie oraz litewskie ziemie. Maćko i Zbyszko pochodzili z...

Filozofia i moralność kata, czyli jak się dorasta do zbrodni. Rozważania na podstawie „Rozmów z katem” K. Moczarskiego.

 

W czasie nieomal dziewięciomiesięcznego pobytu w jednej celi z Jürgenem Stroopem Moczarski wykorzystał sytuację, aby zbadać motywy postępowania funkcjonariusza machiny hitlerowskiej. Utwór jest relacją jego rozmów ze Stroopem, który złożył obszerne sprawozdanie ze swojego życia. Wszystkie zdobyte...

Poezja wobec rewolucji - „Krew naszą długo leją katy”

Męczeństwo ludu i sąd nad oprawcą. W tym kręgu konstytuuje się świat wyobraźni rewolucjonisty. Prosty, klarowny model retoryki rewolucyjnej znajdujemy w starej pieśni roboczejCzerwony sztandar:

Krew nasza długo leją katy,

wciąż płyną ludu gorzkie łzy.

Nadejdzie jednak dzień zapłaty,

sędziami...

Portret niemieckiego przestepcy na przykladzie "Rozmow z katem" Kazimierza Moczarskiego

Moczarski - prawnik, dziennikarz, zolnierz AK. W wiezieniu mokotowskim przebywal w celi przez 255 dni z generalem SS Jurgenem Stroopem. Przebywajac w jednej celi ze zbrodniarzami wojennymi postanowil ze : "skoro juz z nimi jestem i skoro mam z nimi pozostac to niechze przynajmniej ich poznam, rozgryze, rozloze ich...

Odwzorowania kartograficzne

Kulistej powierzchni Ziemi nie można przedstawić na mapie bez żadnych zniekształceń, ponieważ nie da się rozwinąć kuli tak, aby powstała z niej płaszczyzna. Z tego właśnie powodu na każdej mapie istnieją zniekształcenia.

Z definicji mapy wynika, że jest to rysunek powierzchni przedstawiony w...

Ruch jednostajny po okręgu - teoria i wzory

T- okres ruchu, czas zatoczenia jednego pełnego okręgu

Częstotliwość- ilość pełnych obiegów dookoła okręgu w ciągu 1 sekundy

f=1/T [Hz(herz)=1/s]

V=2PiR(obwód koła)/T- wzór na prędkość liniową

&- kąt alfa

ł- łuk

r- promień koła

&=ł/r [rad=m/m=1]- Miarą kąta & jest stosunek...

"MROKI ŚREDNIOWIECZA"- Józef Putek

Józef Putek- działacz ruchu ludowego- prawnik i publicysta. Żył w latach 1892- 1974. Wydał książkę "Mroki Średniowiecza", która w okresie dwudziestolecia była jedną z prac przedstawiających w śmiały sposób relikty średniowiecza. Autor porusza w niej problematykę prawie zawsze pomijaną, a więc taką...

Więzadło wierzchołka zęba

Więzadło wierzchołka zęba (ligamentum apicis dentis), cienkie, okrągłe, leży w płaszczyźnie pośrodkowej ciała do przodu od więzadła krzyżowego i łączy szczyt zęba z przednim brzegiem otworu wielkiego kości potylicznej. Więzadło to, mechanicznie bez znaczenia, zasługuje na uwagę, ponieważ...

Zmienność żeber i mostka

Ze względów klinicznych najważniejszą odmianę żeber stanowi żebro szyjne, o czym była mowa w związku ze zmiennością liczbową kręgów; wspomniano również o dodatkowych zebrach lędźwiowych. Rzadziej natomiast występuje zmniejszenie liczby żeber. Spostrzegamy wtedy brak dwunastego żebra; czasem...

Zmienność kości udowej

Kąt utworzony przez oś szyjki kości udowej i trzonu wykazuje, jak wspomniano, wielką zmienność osobniczą; krańcowe przypadki sięgają granic 115—140°. Kąt ten zmienia się w ciągu życia; u noworodka wynosi ok. 150°, wraz ze statycznym obciążeniem zaczyna się zmniejszać, u osoby 15-letniej wynosi...

Dźwigacz łopatki

Dźwigacz łopatki (m. levator scapulae) ma kształt wydłużonego trójkąta; jest on położony na bocznej powierzchni szyi między górnym kątem łopatki a górną połową kręgu szyjnego.

Przyczepy. Rozpoczyna się on zwykle czterema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych pierwszego do...

Mięsień dźwigacz kąta ust

M. dźwigacz kąta ust (ra. lerator anguli oris) jest mięśniem płaskim, trójkątnym, położonym w dole nadkłowym.

Mięsień ten rozpoczyna sięw dole nadkłowym poniżej otworu podoczodołowego; włókna biegną ku dołowi nad kłem, wchodzą do węzła mięśniowego i kończą sięw skórze oraz błonie...

Włókna ozębnej

Łącznotkankowe włókna ozębnej wchodzą jako włókna Sharpeya z jednej strony w utkanie korzenia, z drugiej —jako takież włókna, w obręb utkania kostnego ścian zębodołu. Między poszczególnymi pęczkami tych włókien pozostają wolne przestrzenie wypełnione wiotką tkanką łączną, silnie unerwioną i...