Wierzba Smitha

Wierzba Smitha (Salix × sericans Tausch ex Kem.) – gatunek pochodzenia mieszańcowego powstały ze skrzyżowania wierzby iwy z wierzbą wiciową. Jest uprawiana jako roślina ozdobna ze względu na liście.

Czytaj Dalej

Adam Smith

Smith ofertę przyjął i wraz ze swoim podopiecznym wyjechał w 1764 roku do Francji. Po powrocie do kraju Smith osiadł w swoim rodzinnym mieście, aby zebrać wszystkie swoje przemyślenia o dobrobycie narodów w jedno wielkie dzieło.

Recenzja, nacjonalizm , Anthony Smith

Smith nie wyklucza, iż nacjonalizm jest ideologią, która w swoim centrum stawia w hierarchii wartości, naród na pierwszym miejscu. Smith twierdzi, iż czynniki „subiektywne” to zachowania, poglądy i uczucia.

SMITH WALTER BEDELL (1895-1961) - generał

Smith szybko udowodnił, że jest sprawnym organizatorem i w lu­tym 1942 r.

Fotografia a teoria socjologiczna

Emmison, Smith 2000 : 4) . „Analiza zjawisk wizualnych jest ustrukturalizowa-na przez przyjętą ramę teoretyczną" (Bali, Smith 1992 : 3) .

Funkcje państwa - budżet w ujęciu A. Smitha

, więziennictwo) Smith uważał, ze państwo nie powinno wkraczać w politykę społeczną, nie powinno leczyć, nie powinno uczyć.

Podatki według A. Smitha

ZASADA DOTYCZĄCA PRYMATU PODATKÓW POŚREDNICH NAD BEZPOŚREDNIMI Smith był przeciwnikiem podatków bezpośrednich a więc także podatków dochodowych, gdyż podatki takie wiążą się z uciążliwą kontrola podatników, co z jednej strony zagraża ich wolności indywidualnej, a z drugiej krępuje aktywność gospodarczą, a to hamuje rozwój ekonomiczny całego społeczeństwa.

Wierzba biała

Kotki prosto wzniesione ku górze, do 7 cm długości, smukłe i cylindryczne (u bardzo podobnej wierzby kruchej, Salix fragilis, są grubo walcowate i mają do 5 cm długości). Szybko rosnące wierzby białe dzisiaj często zajmują narażone na zalewanie siedliska dawnych lasów łęgowych.

Wierzba caprea "Curly Locks"

Wierzba jest sportem (mutantem) odmiany Salix caprea 'Pendula' różniącym się od niej tylko fantazyjnie powykręcanymi pędami.

Wierzba integra "Pendula"

Wierzba ta ma dużo uroku i awiewności.

Wierzba babilońska

Wierzba banilońska (Salix babylonica) to typowa wierzba płacząca ze zwisającymi gałęziami, natomiast Salix babylonica pekinensis 'Tortuosa' ma pokrój wzniesiony.

Czym była geologiczna mapa Williama Smitha?

Gdy robotnicy kopali rowy, Smith kolekcjonował wydobyte przez nich skamieliny. Na podstawie swych badań i obserwa­cji, Smith opublikował w 1815 roku geologiczną mapę Anglii oraz Walii.

Wierzba macierzankolistna

Uwagi ogólne: Ze wszystkich wierzb w Europie najwyżej w górach rośnie wierzba macierzankolistna.

Wierzba zielna

Rozmieszczenie: Wierzba arktyczno-alpejska.

Wierzba żyłkowana

Rozmieszczenie: Wierzba arktyczno-alpejska. Uwagi ogólne: Wierzba żyłkowana jest wskaźnikiem wapnia!

Wierzba płożąca

Ten gatunek wierzby stał się w Europie Środkowej rzadki w następstwie melioracji gleb.

Wierzba piaskowa

Uwagi ogólne: Wierzba piaskowa bywa często ujmowana jako podgatunek wierzby płożącej (Salix repens ssp. Od typowej wierzby płożącej różni się głównie owłosionymi nitkami pręcików i owocami.

Wierzba krótkoząbkowa

Uwagi ogólne: Ten gatunek jest blisko spokrewniony ze skandynawską wierzbą mirtową (Salix myrsinites). Wierzba krótkoząbkowa może się rozrastać na duże przestrzenie i utrwalać piargi. Można ją pomylić z wierzbą alpejską.

Wierzba alpejska

Uwagi ogólne: Wierzba alpejska może być łatwo pomylona z wierzbą krótkoząbkową.

Wierzba cuchnąca

Uwagi ogólne: Ta alpejska wierzba nosi nazwę „cuchnąca" niesłusznie; cała roślina ma zapach balsamiczny, nawet w stanie zasuszonym.

Wierzba Waldsteina

Uwagi ogólne: W Dolomitach Południowotyrol-skich wierzba Waldsteina tworzy rozlegle zarośla na wysiękowym piargu.