Wiercenia

Czytaj Dalej

Wiercenie

W zależności od ilorazu głębokości (l) i średnicy (d) otworu, rozróżnić można: wiercenie normalnych otworów (l/d≤5), wiercenie głębokich otworów, podczas którego głębokość otworu jest wielokrotnie większa od jego średnicy.

WIERCENIE

Odmiany obróbkiotworów są następujące: wiercenie — wykonywanieotworów w pełnym materiale, rozwiercanie —powiększanie wywierconego otworu, umożliwiająceuzyskanie dużej dokładności wymiaru i g ła d kościotworu, pogłębianie — powiększanie d łu gościotworu oraz nawiercanie — wykonaniestożkowego poszerzenia wlotu otworu.