Wieprzyce (Gorzów Wielkopolski)

Wieprzyce (Gorzów Wielkopolski)

Wieprzyce – dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego, położona w zachodniej części miasta. W latach 70. część podgorzowskiej wsi Wieprzyce (Górne) włączono w granice administracyjne Gorzowa. W Wieprzycach mieścił się tartak, siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (MZK Gorzów), duży zakład mleczarski „Rolmlecz”, spółdzielnia pracy „Piast”, wiele składów, hurtowni, serwisy mechaniczne, zakład...

Czytaj Dalej

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto, stolica diecezji—> gorzowskiej, ważny ośrodek życia rei. i kościelnego.

G. wczesnośredniow. gród i osada handlowa w kasztelaniisantockiej, włączony 1250 do Marchii Brandenburskiej,1257 został lokowany j a k o miasto (niem. Landsberg an derW a r t h e ) ; 1329 Wincenty z Szamotuł w imieniu króla...

Rozbicie dzielnicowe - Wojny domowe w Wielkopolsce

Wielkopolska, którą po Mieszku Starym dziedziczył najstarszy jego syn, Władysław Laskonogi, stała się w 1206r. widownią ostrych konfliktów wewnętrznych. Ówczesny arcybiskup gnieźnieński, Henryk Kietlicz, idąc za wskazaniami papieża Innocentego III, podjął właśnie walkę o reformę...

Rozbicie dzielnicowe - Wielkopolska pod rządami synów Władysława Odonica

Przemysł I i Bolesław Pobożny rządzili najpierw przez wiele lat Wielkopolską wspólnie. Z czasem przeważyło dążenie do podziału Odonicowej spuścizny. Bracia trzykrotnie dzielili ją miedzy sobą. Za trzecim razem Przemysł uzyskał część zachodnią z ośrodkiem w Poznaniu, a Bolesław część...

KRONIKA WIELKOPOLSKA

KRONIKA WIELKOPOLSKA, dzieło łac. obejmujące dzieje Polski od czasów bajecznych po 1272-73, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozbicia dzielnicowego; wg prologu miała służyć gł. sławieniu czynów wojennych książąt wielko-pol.; przerwana na dziejach Przemysła II. Zachowała się jako tekst bez...

TYGODNIK WIELKOPOLSKI, czasopismo nauk.-lit. i artyst.

TYGODNIK WIELKOPOLSKI, czasopismo nauk.-lit. i artyst., wyd. w Poznaniu 1870-74, z inicjatywy W. Bełzy, W. Ordona, K. Kanteckiego i E. Calliera, nakładcy i red. odpowiedzialnego; 1872 nieoficjalnie przejął redakcję W. Olendzki, 1874 red. i nakładcą został W. Chotomski. Pismo o ambicjach nauk. i lit...

WIELKOPOLSKA

Historyczna dzielnica Polski zamieszkiwana przez Polan, którzy w IX-X w. rozpoczęli proces jednoczenia ziem polskich pod władzą Piastów, zwana pierwotnie Polską, a od XIV-XV w. Wielką (tzn. Starą) Polską, kolebka, państwa polskiego. Za Piastów obejmowała całe dorzecze Warty, sięgając na północ daleko...

ANDRZEJ GAŁKA z DOBCZYNA, Jędrzej z Dobczyna (Wielkopolska) ks.

Daty ur. (ok. 1400) i śmierci (prawdopodobnie po 1451) nie są znane, filozof, zwolennik J. Wiklifa.

W 1420 rozpoczął studia na wydziale artium Akademii Krak., gdzie 1422 został bakałarzem, 1425 magistrem i gdzie 1429-49 wykładał i był 1436 i 1441 dziekanem. W 1439-49 miał kanonię przy kościele św...

BOREK WIELKOPOLSKI

Parafia i dekanat w archidiec.poznańskiej, sanktuarium maryjne. Miasto pod nazwą Zdzież(Zdziesz) lokowano 1392, a przed 1437 B. jako nowe miasto,usytuowane w kierunku zach. od Zdzieża (który odtąd stał sięprzedmieściem B.).

Parafię erygowano przed 1392 przy istniejącym już drewnianymkościele MB w...

WIELKOPOLSKA (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

WIELKOPOLSKA - rzeźba - wykonana na wystawę

"Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski"

Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

Praca przedstawia powstanie tej przepięknej krainy - ważnej i sławnej już historycznie - Mieszko I , Bolesław Chrobry i aż do dzisiaj - a nawet wybiega...

DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA

Parafia w dekanacie ba-bimojskim w diec. gorzowskiej, ośrodek pol. ruchu narodowego.

Drewniany kościół św. Jakuba wzniesiony prawdopodobnie ok. 1400 z fundacji Garczyńskich ze Zbąszynia uległ zniszczeniu; przy nowym, również drewnianym, zbudowanym przed 1459 przez Stanisława Zbąskiego, erygowano 1459...

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach POLAN - rzeźba - wykonana na wystawę

"Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski"

Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

POLAN - rzeźba powstała dla...

Wystawa - 2012 - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy - Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski - Urząd Wojewódzki Poznań - Hol Główny

W miejscu nietypowym, bo w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowali wystawę rzeźbiarze zrzeszeni w Wielkopolskim Związku Artystów Rzeźbiarzy. Miejsce wystawy obligował co prawda jej temat: „Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski”. Minusem była...

GORZÓW ŚLĄSKI

Parafia i dekanat w diec. opolskiej.

J a k o miasto wymieniony jest G. w dokumentach 1294; do1499 był w posiadaniu Piastów Śląskich, nast. dzielił losyŚląska, 1945 wrócił do Polski; brak jest dokładnej daty powstaniapar. w G . ; 1376 należała do dek. w Byczynie; kościółŚw. Trójcy istniał już w...

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Miasto, parafia i dekanatw archidiec. poznańskiej.

Jako gród i osada targowa G. powstat we wczesnym średniowieczu;w 2. poł. XIII w. wchodził w skład dóbr klasztorucystersów w —» Gościkowie (Paradyżu); przed 1303 otrzymałprawa miejskie, a od 2. poł. XV w. był własnością Ostroroguw; za sprawą...

Region turystyczny Wielkopolska

Wielkopolska Wielkopolska jest to makroregion fizyczno geograficzny w zachodniej i środkowej Polsce, obejmuje część podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, obszar pomiędzy Odra, a Wisłą oraz południowym zasięgiem jezior. Powierzchnia ok. 15,7 tys. km2. Wielkopolska obejmuje trzy wielkie regiony: Pojezierze Wielkopolskie na północy, Pojezierze Leszczyńskie i Nizinę Wielkopolską na południu, ponadto południową część Pojezierza Pomorskiego, środkową część ...

Krajoznawstwo - PWSZ Gorzów - Wykład 1 i 2

Prekursorem krajoznawstwa był Jan Amos Komeński żyjący na przełomie 16/17 w. Wybitny pedagog, który jako pierwszy zwrócił uwagę na potrzebę poznania własnego kraju, ojczyzny a następnie krajów sąsiednich i dalszych. Na kontynencie europejskim wiodącą szkołą w zakresie krajoznawstwa była szkoła niemiecka datowana na wiek 18 i 19. Prekursorzy : Ritter, Ziller, Figner. Była to szkoła, która widziała w krajoznawstwie 1) kierunek naukowy zajmujący się badaniem realiów ...

Krajoznawstwo PWSZ Gorzów

Rola zajęć kulturalno-rozrywkowych jako element wychowania przez krajozn. Zajęcia te można określić jako działania wiążące aktywność fizyczną i umysłową dla własnej przyjemności w celu: - poznania kultury i przyrody i życia społecznego odwiedzanych terenów - przebywanie w określonym terenie kulturowym w gronie zaprzyjaźnionych osób lub rodziny i uczestnictwo w takich imprezach kulturalnych, które akceptowane są przez naszą zbiorowość - poznanie przez ...

Gorzów Wielkoppolski

Miasto nad Wartą na pograniczu Równiny Gorzowskiej i Doliny Gorzowskiej, siedziba wojewody lubuskiego. 125,4 tys. mieszkań­ców. Osada istniała tu we wczesnym śred­niowieczu. Prawa miejskie 1257. Przez kilka wieków jeden z ważniejszych ośrodków  gospodarczych Marchii Brandenburskiej. Dziś miasto jest...

Wielkopolski Park Narodowy

Położony na Pojezierzu Poznańskim, ok. 10-20 km na pd. od granic Poznania.  Wielkim orędownikiem utworzenia Parku był prof. Adam Wodziczko, który określał ten teren jako „muzeum form polodow-cowych". Park powstał w 1957, w 1996 zmieniono jego granice. Powierzchnia wynosi obecnie 7 620 ha, a łącznie z...

BYTYN, m. w Wielkopolsce na zach. od Poznania

Należące w czasach Księstwa Warszawskiego do rodziny Niegolewskich. 27 XI1806 nastąpiło tu powitanie Napoleona na ziemiach polskich przez właściciela B. Felicjana Niegolewskiego i gen. Dąbrowskiego w otoczeniu poznańskiej gwardii honorowej pod dow. płk. Jana Umińskiego. Wieczorem Napoleon wyjechał...