Wielka Loża Narodowa Polski

Wielka Loża Narodowa Polski [WLNP] – zakon-stowarzyszenie wolnomularskie nurtu regularnego (dogmatycznego, "angielskiego") działające w Polsce. Poza WWP i "Le Droit Humain", jedna z trzech polskich obediencji masońskich. Stosuje rytuały Obrządku Szkockiego Dawnego i Uznanego. WLNP swój patent (wolnomularską licencję tzw. regularności) opiera na Wielkiej Loży...

Czytaj Dalej

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - KOMITET NARODOWY POLSKI (1831)

Wizja przyszłej Polski: Głosili poglądy republikańskie i demokratyczne, lecz z zachowaniem solidarności międzystanowej.

ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze, poezji...

Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze,poezji, filozofii moralnej, ekonomii politycznej, rzeczom krajowymi dziejom współczesnym poświęcony (podtyt.

JAN BIELECKI. Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym

Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym, powieść poetycka J. patriotyzmem (ujęcie problemu zdrady narodowej).

Jakie mniejszości narodowe i etniczne mieszkają w Polsce i w jaki sposób podtrzymują odrębność oraz tożsamość?

Mniej liczną narodowością w Polsce są Ukraińcy, którzy zamieszkują w województwach Polski południowo-wschodniej, ale najliczniej w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim.

KRZYŻAKÓW WIELKA WOJNA Z POLSKĄ l WIELKIM KSIĘSTWEM LITEWSKIM 1409--1411

W bitwie pod Grunwaldem (pomiędzy wios­kami Stębark i Grunwald w Prusach Wscho­dnich) 15 lipca 1410 polsko-litewskie wojska pod wodzą króla Polski Władysława Jagiełły (l 350-1434) odniosły zdecydowane zwycięs­two nad Krzyżakami; w dziesięciogodzinnej bitwie poległ wielki mistrz Ulryk von Jun-gingen i większość komturów krzyżackich.

Ubiór narodowy polski

Charakterystyczne dlaszlachty poi., naśladowane przez mieszczan a nawetchłopów, formy męskich ubiorów, ich dodatków, fryzuri zarostu, kształtujące się od 2 poł. XVI w., ustalonei powszechnie noszone od 2 poł. XVII do kon.XVIII w., występujące jednostkowo i okazjonalnie wXIX i 1 poł. XX w.

U.n.p...

Transport w Polsce

Sieć elektroenergetyczna Polski składa się z linii przesyłowych wysokiego napięcia, głównie 400 i 220 kV, łączących elektrownie z wielkimi stacjami transformatorowymi usytuowanymi w miejscach największego poboru prądu oraz z linii doprowadzających prąd do lokalnych stacji transformatorowych i do poszczególnych odbiorców.

Plusy i minusy wielkiej rewolucji Francuskiej

::PLUSY I MINUSY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ::.

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Dochód narodowy – to suma wartości dodanych ze wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce w ciągu roku, pomniejszona o podatki pośrednie.

Indywidualizm Romantyczny Wielkiej Improwizacji - Dziady

Konrad czuje, że nadeszła wielka chwila, chce jak mityczny Prometeusz podjąć samotną walkę z Bogiem w celu uszczęśliwienia narodu. To równanie się z Bogiem jest przejawem wielkiego indywidualizmu Konrada, jego zarozumiałości i pychy.

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Narodowymi bohaterami starożytnej Grecji byli Achilles i Hektor, narodowym bohaterem średniowiecznej Francji był Roland, narodowymi bohaterami polskimi są T.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Dyskusje na temat mitów romantycznych w następnych epokach a) kult bohaterów narodowych u E.

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

WNIOSKI: W epoce Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego zweryfikowano tradycyjne ujęcie tematu wsi w literaturze polskiej.

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Upadek powstania listopadowego, trudne położenie emigrantów polskich, kłótnie wśród samej emigracji, wszystko to sprawia że zamysł Mickiewicza wydaje się oczywisty.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Pisał on w okresie Młodej Polski i stworzył wzorzec zachowania polskiego inteligenta. W “Przedwiośniu” są ukazane losy Cezarego Baryki, który wraz z ojcem jedzie do Polski, po wybuchu rewolucji w Baku.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Pisał on w okresie Młodej Polski i stworzył wzorzec zachowania polskiego inteligenta. W “Przedwiośniu” są ukazane losy Cezarego Baryki, który wraz z ojcem jedzie do Polski, po wybuchu rewolucji w Baku.

Tragizm powstań narodowych.

Należałoby się zastanowić nad tragizmem powstań narodowych. Może gdyby najpierw nastąpiła epoka pozytywizmu, a potem romantyzmu, społeczeństwo polskie, bogate w tradycje patriotyczne, byłoby w stanie się zjednoczyć w walce o wolność.

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Tak właśnie wyglądała Polska przełomu wieków. Tak negatywna ocena społeczeństwa polskiego jest wynikiem rozgoryczenia autora otaczającym go światem.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Według badań programy polskiej telewizji publicznej są podstawowym źródłem informacji dla 82% respondentów. Uważam, że w formule polskiej telewizji publicznej sprawą najistotniejszą jest jednak jej długoletnia tradycja, tak bardzo ważna w życiu każdego społeczeństwa.

Polska moich marzeń i moich możliwości.

Naród polski musi się zjednoczyć i zaufać sobie, ponieważ tak jak w rodzinie, tak i też w narodzie i państwie potrzebne jest zaufanie. Polska stanie się krajem moich marzeń i moich możliwości.