Wielka Loża Narodowa Polski

Czytaj Dalej

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - KOMITET NARODOWY POLSKI (1831)

Wizja przyszłej Polski: Głosili poglądy republikańskie i demokratyczne, lecz z zachowaniem solidarności międzystanowej.

ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze, poezji...

Pamiętnik narodowy polski, historii, literaturze,poezji, filozofii moralnej, ekonomii politycznej, rzeczom krajowymi dziejom współczesnym poświęcony (podtyt.

JAN BIELECKI. Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym

Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym, powieść poetycka J. patriotyzmem (ujęcie problemu zdrady narodowej).

MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU

MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU, placówka powst. 1938; Wykaz rękopisów zachowanych po zniszczeniach wojennych ze zbiorów Biblioteki Raperswilskiej, w: Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, t.

KRZYŻAKÓW WIELKA WOJNA Z POLSKĄ l WIELKIM KSIĘSTWEM LITEWSKIM 1409--1411

W bitwie pod Grunwaldem (pomiędzy wios­kami Stębark i Grunwald w Prusach Wscho­dnich) 15 lipca 1410 polsko-litewskie wojska pod wodzą króla Polski Władysława Jagiełły (l 350-1434) odniosły zdecydowane zwycięs­two nad Krzyżakami; w dziesięciogodzinnej bitwie poległ wielki mistrz Ulryk von Jun-gingen i większość komturów krzyżackich.

Ubiór narodowy polski

Charakterystyczne dlaszlachty poi., naśladowane przez mieszczan a nawetchłopów, formy męskich ubiorów, ich dodatków, fryzuri zarostu, kształtujące się od 2 poł. XVI w., ustalonei powszechnie noszone od 2 poł. XVII do kon.XVIII w., występujące jednostkowo i okazjonalnie wXIX i 1 poł. XX w.

U.n.p...

Wielka bibliografia PJM (Polskiego Języka Migowego)

Grzesiak, Kilka uwag o kategorii mimiczności w Polskim Języku Migowym, [w:] "Zeszyty Dialektologiczne", Łomża 2003. Chrzanowska, O znakach kierunkowych w Polskim Języku Migowym, Język migowy we współczesnym szkolnictwie na świecie i w Polsce, Malbork 2007, s.

Transport w Polsce

Sieć elektroenergetyczna Polski składa się z linii przesyłowych wysokiego napięcia, głównie 400 i 220 kV, łączących elektrownie z wielkimi stacjami transformatorowymi usytuowanymi w miejscach największego poboru prądu oraz z linii doprowadzających prąd do lokalnych stacji transformatorowych i do poszczególnych odbiorców.

Plusy i minusy wielkiej rewolucji Francuskiej

::PLUSY I MINUSY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ::.

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Dochód narodowy – to suma wartości dodanych ze wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce w ciągu roku, pomniejszona o podatki pośrednie.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

Plugawa, zimna i twarda skorupa to polska arystokracja, kosmopolityczna, obojętna na losy narodu, pogodzona z niewolą i władzą cara, natomiast wewnętrzna, gorąca lawa to patriotyczna, nienawidząca carskiego zaborcy młodzież polska.

Indywidualizm Romantyczny Wielkiej Improwizacji - Dziady

Konrad czuje, że nadeszła wielka chwila, chce jak mityczny Prometeusz podjąć samotną walkę z Bogiem w celu uszczęśliwienia narodu. To równanie się z Bogiem jest przejawem wielkiego indywidualizmu Konrada, jego zarozumiałości i pychy.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

„ Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego? ”   Polska jest krajem, w którym możemy zaobserwować wiele problemów społecznych.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Narodowy charakter polskiej sztuki romantycznej Jedną z cech literatury polskiej okresu romantyzmu jest jej narodowość.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

Bohomolec Rozmowa Kochanowskiego, Twardowskiego i Makarońskiego o polskim języku, d) rozwój czasopiśmiennictwa: „Monitor", „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne"; e) powstanie Teatru Narodowego, którego artyści także brali udział w propagowaniu reform; f) mecenat królewski ukierunkowujący uczonych i artystów.

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Pisarze polskiego oświecenia dobrowolnie podporządkowują swe zdolności obowiązkom wobec ojczyzny i oddają pióra w służbę obozu reform, by uczyć, przekonywać, agitować.

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Narodowymi bohaterami starożytnej Grecji byli Achilles i Hektor, narodowym bohaterem średniowiecznej Francji był Roland, narodowymi bohaterami polskimi są T.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Dyskusje na temat mitów romantycznych w następnych epokach a) kult bohaterów narodowych u E.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tuwim Modlitwa z Kwiatów polskich - poeta nawiązuje do wzorów romantycznych - znowu trzeba się modlić o wolną Polskę, o „chleb z polskiego pola" i o „trumny z polskiej sosny".

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

WNIOSKI: W epoce Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego zweryfikowano tradycyjne ujęcie tematu wsi w literaturze polskiej.