Dziecko w rodzinie alkoholowej - Wideo- wykłady Prof. JerzegoMellibrudy z Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Do tematów ogniskowych w pomaganiu dzieciom alkoholików należą: a/ problem trudnego nawiązywania kontaktu b/ niska motywacja dzieci do przyjmowania pomocy cl stała obecność zagrożenia zewnętrznego d/ zranione uczucia e/ długi okres budowania zaufania f/ destrukcyjne wzory zachowania DZIECKO W RODZINIE ALKOHOLOWEJ wideo-wykłady dr Jerzego Mellibrudy INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP LABIRYNTY RODZINY ALKOHOLOWEJ ZADANIA ROZWOJOWE wg ...

Wideo w domu

System C ewoluował, a w wyścigu do prze­kształcenia go w system domowego wideo wyłoni­ły się trzy formaty: Betamax, Wideo 2000 oraz VHS.

Kiedy powstał zapis wideo?

Jednak nowe, cechujące się znacznie lepszymi pa­rametrami techniki zapisu obrazu wkrótce zrewo­lucjonizują jakość obrazu TV oraz cały przemysł filmów wideo.