Wiązów

Wiązów

Wiązów (niem. Wansen) – miasto leżące na Dolnym Śląsku, w woj. dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, nad Oławą, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wiązów. Znaczenie nazwy miejscowości nie jest jednoznaczne i istnieją dwie teorie na ten temat. Pierwsza wywodzi ją od polskiej nazwy oznaczającej drzewo "wiąz", a druga od zwierzęcia "wąż". Obie przytacza śląski pisarz Konstanty Damrot w swojej...

Czytaj Dalej

Wiąz pospolity, wiąz polny

 

Wygląd; Drzewo zrzucające liście na zimę, o wysokości do około 30 metrów. Korona wie-lopostaciowa - u formy typowej zwykle wysoko sklepiona, ale przy tym wąska, Konary stosunkowo krótkie, mocne, odstające prawie poziomo. Gałęzie na nich raczej niejednolite; boczne niekiedy przegięte i wiszące.

Kora...

Wiąz górski (brzost)

 

Wygląd: Drzewo liściaste zrzucające liście na zimę, wysokie do 40 m, z koroną wysoką, często nawet wielodzietną, w zarysie odwrotnie jajowatą, u drzew wolno stojących bardzo szeroko rozłożystą.

Pień widoczny prawie aż do środka korony, ale już na nieznacznej wysokości rozwidlony na liczne...

Wiąz szypułkowy (limak)

 

Wygląd: Drzewo liściaste zrzucające liście na zimę, dorasta około 30 m wysokości, wypuszcza odroślą. Korona swoiście nieregularna, w przybliżeniu kulista, sklepiona, często mato zwarta, wieloczęściowa lub dość luźna. Gałęzie w dolnej strefie korony stosunkowo krótkie i poziomo odstające, w...

Wiąz pospolity

Drzewo lub krzew o korze najpierw gładkiej, później głęboko spękanej podłużnie, liściach naprzemianległych, jajowatych, ogonkowych. Niesymetryczna blaszka ma brzeg podwójnie piłkowany. Pąki kwiatów, które rozwijają się przed liśćmi, są osadzone na pędach skróconych. Zapylenia dokonuje wiatr. Owocem...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Kształtowanie postaw wobec sportu

a) Osobowość, geny i postawy – postawy na temat sportu mogą wynikać z genów człowieka. Mogą nas predysponować do konkretnych dyscyplin sportowych. Nie ma jednak czegoś takiego jak gen sportu. Potwierdzeniem tej teorii jest fakt, że bliźnięta jednojajowe rozdzielone, mają więcej podobnych poglądów na...

Wychowanie w koncepcjach pedagogicznych - Koncepcja pedagogiczna A. Kamińskiego

Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego (1903-1978) sta­nowi nade wszystko udaną próbę wskazania możliwości wykorzystania doświadczeń harcerstwa w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Doświadczenia te przekonały Kamińskiego, iż nawet „najlepsza meto­da — w rękach człowieka obojętnego lub...

Atomy

Wiązanie atomowe – występuje podczas łączenia się atomów tego samego niemetalu, O2, H2 Cl2, F2 I2 Br2 itp., , w cząteczce wody, ; wiąz. at. ( kowalencyjne ) polega na wytworzeniu elektronowych par wiążących, powstałych w wyniku uwspólnienia elektr. poch. od obydwu łączących się atomów,

POD UWAGĘ...

Wiązania atomowe

Wiązanie atomowe – występuje podczas łączenia się atomów tego samego niemetalu, O2, H2 Cl2, F2 I2 Br2 itp., , w cząsteczce wody, ; wiąz. at. ( kowalencyjne ) polega na wytworzeniu elektronowych par wiążących, powstałych w wyniku uwspólnienia elektr. poch. od obydwu łączących się atomów, POD UWAGĘ...

Wiązania

Podczas łączenia się atomu w cząsteczki - energia maleje.

*Energią wiązania chemicznego nazywamy energią wydzielaną podczas łączenia się atomów w cząsteczkę lub energię potrzebną do rozerwania wiązania w cząsteczce. Miarą mocy wiązania chemicznego jest ilość wydzielanej lub dostarczanej...

Formacje roślinne - FORMACJE DRZEWIASTE

Lasy strefy okołorównikowej są to lasy wiecznie zielone (dżungla, selva). Panuje tam przez cały rok wysoka temperatura i padają obfite deszcze. Roślinność jest bardzo bujna i rośnie bardzo szybko. Na 1 ha lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew. Występuje piętrowy układ roślinności. Zwarta...

Szata roślinna Polski

Polska płn. - wsch. - przewaga drzew iglastych

Niż Środkowo Polski - przewaga drzew liściastych

Polska płd. - roślinność górska

Polska płd. - wsch. - roślinność stepowa

Typy lasów:

§ bory - iglaste z przewagą sosny; największa powierzchnia ok. 78%, mieszane

§ grędy - (wielogatunkowe lasy...

Cechy fizyczno - geograficzne regionu łódzkiego

Region łódzki leży w Polsce centralnej. Geometryczny środek Polski przypada na południowe krańce Piątku. Obszar regionu łódzkiego leży pomiędzy 50°47'a 52°23'szer. geogr. północnej oraz pomiędzy 18°05' a 20°39' dług. geogr. wsch.

Na południe od strefy w której leży nasze województwo rozciąga się...

Lasy Polski

Szata roślinna polski typowa jest dla strefy klimatów umiarkowanych, ciepłych. Zróżnicowanie klimatyczne polski spowodowało znaczne, jak na tak niewielki obszar, zróżnicowanie jej szaty roślinnej. W Polsce północno - wschodniej, która ma klimat stosunkowo chłodny i ulegający wpływowi klimatu...

Parki Narodowe w Polsce - Park Narodowy Bory Tucholskie

Utworzony 1 lipca 1996r na podstawie rozporządzenia nr 305 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996r. (Dz. U. Nr 64, poz. 305) do 1 stycznia 1999 r. w województwie bydgoskim - obecnie województwie pomorskim.

Powierzchnia 4789,34 ha.

Powierzchnia otuliny 10292,24 ha.

79 % powierzchni Parku zajmują lasy (3798,3...

Parki Narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy

Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956r. (Dz. U. Nr 4, poz. 22 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwie krakowskim - obecnie województwie małopolskim.

Powierzchnia Parku wynosi 2145,62 ha, z czego 385 ha objęto ochroną ścisłą.

Wokół Parku utworzono otulinę o...

Parki Narodowe w Polsce - Poleski Park Narodowy

Utworzony 1 maja 1990r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990r. (Dz. U Nr 27, poz. 155 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwach chełmskim i lubelskim - obecnie województwie lubelskim. Na jego utworzenie oczekiwano od 1959r., tj. od zgłoszenia formalnego wniosku przez prof. Dominika...

Fauna Karkonoszy

Wielowiekowa działalność ludzi w Karkonoszach przyczyniła się do wyginięcia wielu zwierząt, zwłaszcza drapieżnych ssaków i ptaków. Ostatniego niedźwiedzia zastrzelono w 1802 roku pod Śnieżką w Obfitym Dole. Rysie wytępiono w XVIII wieku, żbiki przy końcu XIX wieku, wilki, orły i puchacze w XX...

Drzewa - Znaczenie drzew i krzewów

W lasach spotykamy naturalne biocenozy roślin drzewiastych. W przeciwieństwie do tropikalnych lasów deszczowych, w których na małej powierzchni wprost niewiarygodnie stłoczone rosną setki różnych gatunków, lasy strefy umiarkowanej mają strukturę bardziej jednorodną i przejrzystą. U nas w zwartym lesie...

Szroniec leśny

Wygląd: długość 0,9 cm. Rzucają się w oczy szklisto przezroczyste, jasne skrzydła z licznymi żyłkami i ciemnymi plamkami na ich zewnętrznych krawędziach. Ten gatunek piewika należy do rodziny szroncowatych (Ci-xiidae), grupy rozprzestrzenionej głównie w tropikach. Podczas gdy piewiki z reguły...

Jelonek rogacz

Wygląd: samiec (z „porożem") osiąga długość 3,5-8 cm, samica osiąga 2,5-5 cm długości i jest zdecydowanie mniejsza. Najlepszą cechą pozwalającą rozróżnić płeć jest brak silnie rozwiniętych, tworzących „poroże" żuwaczek u samicy. Nie jest to jednak regułą, gdyż w niektórych okresach przy...