Wiatromierz

Czytaj Dalej

Wiatr - Pomiary wiatromierzem Wilda

Jeżeli wyjatkowo wiatromierz umieszczony jest na dachu budynku, to kierunek wiatru określamy z takiej odleglości, aby przyrząd był dobrze widoczny.

WIATROMIERZ

WIATROMIERZ — przyrząd do określania kierunkui prędkości wiatru; w terenowych stacjachmeteorologicznych najczęściej używa się wiatromierzyWilda; kierunek wiatru wskazuje połażeniechorągiewki obracającej się na psonowytnpręcie, prędkość zaś wiatru — k ą t wychylenia siępłytki; kąt wychylenia płytki mierzy się na skaliumieszczonej obok płytki na wygiętym łukowatopręcie zaopatrzonym w 8 wskazówek; przy wychyleniupłytki do ...