Wiatr ryterski

Wiatr ryterski – lokalny wiatr o charakterze fenowym wiejący z południa oraz północnego zachodu w dolinie Popradu, pomiędzy Piwniczną a Starym Sączem. Wiatr ten powstaje gdy ośrodki niskiego ciśnienia zalegają na północnym zachodzie od łańcucha Karpat nad Atlantykiem i Morzem Północnym i przemieszczają się na wschód. Na południowy wschód od Karpat obserwuje się wówczas ośrodki wysokiego...

Czytaj Dalej

Wiatry huraganowe

strefa wiatrów maksymalnych ( szerokość strefy 50-150 km, chmury burzowe, intensywne opady, wiatry o prędkościach 50-60 m/s, duże spadki ciśnienia ) .

Elementy Klimatu Polski - temperatura, opady, wiatry

Wiatr wyraźnie w ciągu doby zmienia swój kierunek. Wieje wówczas wiatr od morza. Jest to wiatr miejscowy zwany bryzą dzienną (morską).

Motywy patriotyczne w literaturze polskiej

Aniela na ich wspólnym grobie postawiła krzyż i tylko wiatr niesie w przestrzeń, w ludzkie serca okrzyk "Gloria victis" (chwała zwyciężo­nym). Mówi o tym wyraźnie w wierszu "Wiatr".

Rodzaje wiatrów

Za wiatry okresowo-zmienne uznaje się: • bryzę - zmieniającą kierunek na przeciwny w cyklu dobowym, po­wstającą wzdłuż wybrzeży morskich i innych większych zbiorników wodnych, mającą zasięg kilku lub kilkunastu kilometrów, • monsun - wiatr zmieniający kierunek w rytmie rocznym obejmujący ogromne obszary kontynentalne i oceaniczne.

Powierzchniowe i głębinowe prądy morskie

• Dryft Wiatrów Zachodnich, opływając Ziemię z zachodu na wschód, tworzy zamknięty obieg wspólnie z Antarktycznym Prądem Okołobie-gunowym płynącym w przeciwnym kierunku, gdyż jest pod wpływem stałych wschodnich wiatrów biegunowych.

Rzeźbotwórcza działalność wiatru

Rzeźbotwórcza działalność wiatru zachodzi przede wszystkim na obsza­rach suchych i pozbawionych szaty roślinnej, ponieważ zarówno wilgoć, jak i pokrywa roślinna uniemożliwiają przenoszenie przez wiatr drobnych czą­stek mineralnych.

Wiatry, ich geograficzny rozkład, wiatry lokale

Pojawia się po przejściu wilgotnego powietrza nad łańcuchem górskim ) bora , (suchy wiatr zstępujący z gór, napływa z okolic zimniejszych do cieplejszych i przynosi ochłodzenie ) mistral (zimny, silny, wiejący dolinami, występuje zimą i wiosną ) Wiatry lokalne – wiatry na wybrzeżu wiejące w ciągu dnia znad morza na ląd, a w nocy z lądu

Energia w przyrodzie - Energia wiatrów

Wiatr dawał człowiekowi energię już od kilku tysiącleci. Dopiero w latach siedemdziesiątych po powstaniu kryzysu naftowego powrócono do idei wykorzystania energii wiatrów na szerszą skalę.

Wiatr a życie człowieka

Wydajność siłowni wiatrowej (w kWh/rok) określa się wzorem: EW =Ep * F * h gdzie: Ep - potencjał energetyczny wiatru kWh/m2 powierzchni zakreślonej skrzydłami wirnikana rok, h - sprawność całkowita (wirnik, przekładnia, generator) Sprawność zamiany energii kinetycznej i dalej potencjalnej wiatru na energięmechaniczną i dalej na elektryczną nie przekracza 40-50% i w dużym stopniu zależy od rozwiązań konstrukcyjnych, prędkości ...

Wiatr - rejestracja i sposoby notowania

Wiatr charakteryzuje się kierunkiem i predkością. Za kierunek uważamy tę stronę świata, z której wieje wiatr.

Wiatr - Kierunek wiatru

Gdy kierunek wiatru mierzymy wiatromierzem Wilda lub oceniamy na podstawie reakcji niektórych przedmiotów na wiatr, określamy je na podstawie 16-kierunkowej rozy wiatrów.

Wiatr - Pomiary wiatromierzem Wilda

Stajemy przy słupie wiatromierza pod przeciwwagą chorągiewki i w ciągu 2 min sledzimy jej ruchy względem prętów rozy wiatrów, oceniamy średnie położenie przeciwwagi i zapisujemy własciwym skrótem kierunek odpowiadający temu położeniu.

Wiatr - Wiatry fenowe

Uwolnienie ciepła utajonego jest jednym z podstawowych procesów prowadzących później do rozwoju wiatrów fenowych.

Wiatr - Zmiany temperatury w czasie wiatru fenowego

Temperatura końcowa będzie więc taka sama jak temperatura początkowa i wiatr fenowy nie powstanie. Wiatry lokalne różnych typów są odpowiedzialne za wiele charakterystycznych cech pogody w miejscach, gdzie powierzchnia Ziemi nie jest jednorodna.

Wiatr - Wiatry dolinne (anabatyczne)

Wiatry dolinne (anabatyczne) są wytwarzane przez proces odwrotny do procesu generującego wiatr górski (katabatyczny, grec. Wiatr dolinny jest łagodnym strumieniem wstępującym wzdłuż zboczy wzgórz w piękny, ciepły dzień.

Wiatr - Wiatry górskie (katabatyczne)

Jeśli wzgórza leżą w pobliżu wybrzeża, to wiatr górski może być wzmocniony przez nocną bryzę lądową. Może to prowadzić do dość silnych wiatrów wiejących ku morzu.

Wyspa Wolin - Wiatry

Wg procentowego rozkładu miesięcznego i rocznego rozkładu prędkości wiatru dla 8 kierunków w Świnoujściu (wg Atlasu Klimatycznego Polski) oraz róży wiatrów 200 Świnoujście (opracowanej przez PROAT Szczecin) przeważają tu wiatry zachodnie i południowo-zachodnie oraz północno-wschodnie.

Wielkie odkrycia geograficzne - Informacje Ogólne

Sztormowy wiatr zagnał jednak jego flotylle daleko za południowy kraniec Afryki.

Jaśmin lekarski

Jaśmin znosi temperaturę do -5°C, ale liście mogą ucierpieć, jeśli niskiej temperaturze towarzyszą wysuszające wiatry. Mszyce i wełnowce atakują rośliny osłonięte przed wiatrami.

Na czym polega żeglowanie pod wiatr?

Gdy natomiast przewidywano częste wyko­rzystanie silnych wiatrów wiejących od rufy, pozo­stawiano żagle czworoboczne, by wykorzystać w jak największym stopniu korzystny wiatr.