Wiatr pozorny

Wiatr pozorny

Wiatr pozorny – pojęcie stosowane w żeglarstwie oznaczające wiatr obserwowany względem poruszającej się jednostki. Wiatr pozorny, jest sumą wektorową wiatru względem powierzchni terenu lub akwenu (rzeczywistego), oraz wiatru własnego, czyli umownego wiatru, jaki odczuwałby obserwator na poruszającej się jednostce gdyby wiatr rzeczywisty miał prędkość zero. Wektor tego wiatru jest przeciwny do...

Czytaj Dalej

Piosenka o końcu świata (z tomu Ocalenie 1945)

W warstwie składniowej i leksykalnej (archaizmy) wiersz nawiązu­je do Biblii, ale są to aluzje bardzo subtelne i równoważy je pozornie potoczny, prosty język.

Wiatry huraganowe

strefa wiatrów maksymalnych ( szerokość strefy 50-150 km, chmury burzowe, intensywne opady, wiatry o prędkościach 50-60 m/s, duże spadki ciśnienia ) .

Elementy Klimatu Polski - temperatura, opady, wiatry

Wiatr wyraźnie w ciągu doby zmienia swój kierunek. Wieje wówczas wiatr od morza. Jest to wiatr miejscowy zwany bryzą dzienną (morską).

Motywy patriotyczne w literaturze polskiej

Aniela na ich wspólnym grobie postawiła krzyż i tylko wiatr niesie w przestrzeń, w ludzkie serca okrzyk "Gloria victis" (chwała zwyciężo­nym). Mówi o tym wyraźnie w wierszu "Wiatr".

Chrystus według gnozy

Pojawiły się bowiem tendencje, aby ludzkie ciało Jezusa uważać za pozorne, eteryczne, za rodzaj zjawy (dokeci). Jezus posiadał pozorne ciało ludzkie.

Rodzaje wiatrów

Za wiatry okresowo-zmienne uznaje się: • bryzę - zmieniającą kierunek na przeciwny w cyklu dobowym, po­wstającą wzdłuż wybrzeży morskich i innych większych zbiorników wodnych, mającą zasięg kilku lub kilkunastu kilometrów, • monsun - wiatr zmieniający kierunek w rytmie rocznym obejmujący ogromne obszary kontynentalne i oceaniczne.

Powierzchniowe i głębinowe prądy morskie

• Dryft Wiatrów Zachodnich, opływając Ziemię z zachodu na wschód, tworzy zamknięty obieg wspólnie z Antarktycznym Prądem Okołobie-gunowym płynącym w przeciwnym kierunku, gdyż jest pod wpływem stałych wschodnich wiatrów biegunowych.

Rzeźbotwórcza działalność wiatru

Rzeźbotwórcza działalność wiatru zachodzi przede wszystkim na obsza­rach suchych i pozbawionych szaty roślinnej, ponieważ zarówno wilgoć, jak i pokrywa roślinna uniemożliwiają przenoszenie przez wiatr drobnych czą­stek mineralnych.

Tożsamość zawodowa psychologa - Statusy tożsamości a tożsamość zawodowa

Status ten pozornie podobny jest do tożsamości dojrzałej, jednostka bowiem rozwiązała swój kryzys tożsamości „przejmując tożsamość” od kogoś innego, co daje jej zwiększone poczucie własnego bezpieczeństwa, płynące z określenia siebie, ale jest ono jedynie pozorne, gdyż płynie z faktu, iż zostało się określonym poprzez kogoś innego, a nie w wyniku własnego wysiłku.

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcje rzeczywiste, systemowe, otoczkowe i pozorne

W tej kategorii funkcji umieszczone zostały również potrzeby pozorne, wykształcane poprzez rozwój potrzeb otoczkowych i „nieposiadające składnika rzeczywistego, zaspokajanie prowadzi do regresji czy to systemu biopsychicznego, czy też rozkładu systemów zewnętrznych, w  których jednostka funkcjonuje”. Potrzeby pozorne to np.

Wadliwość decyzji administracyjnej

Akt pozorny nie wchodzi do obrotu prawnego, a więc nie może wywoływać skutku prawnego.

Wiatry, ich geograficzny rozkład, wiatry lokale

Pojawia się po przejściu wilgotnego powietrza nad łańcuchem górskim ) bora , (suchy wiatr zstępujący z gór, napływa z okolic zimniejszych do cieplejszych i przynosi ochłodzenie ) mistral (zimny, silny, wiejący dolinami, występuje zimą i wiosną ) Wiatry lokalne – wiatry na wybrzeżu wiejące w ciągu dnia znad morza na ląd, a w nocy z lądu

Energia w przyrodzie - Energia wiatrów

Wiatr dawał człowiekowi energię już od kilku tysiącleci. Dopiero w latach siedemdziesiątych po powstaniu kryzysu naftowego powrócono do idei wykorzystania energii wiatrów na szerszą skalę.

Kosmos - Wszystko o drodze pozornego ruchu Słońca

W swym pozornym ruchu poprzez gwiazdozbiory Słońce przesuwa się z zachodu na wschód, a więc w kierunku przeciwnym do kierunku pozornego obrotu sfery niebieskiej wywołanego obrotem Ziemi wokół osi.

Wiatr a życie człowieka

Wydajność siłowni wiatrowej (w kWh/rok) określa się wzorem: EW =Ep * F * h gdzie: Ep - potencjał energetyczny wiatru kWh/m2 powierzchni zakreślonej skrzydłami wirnikana rok, h - sprawność całkowita (wirnik, przekładnia, generator) Sprawność zamiany energii kinetycznej i dalej potencjalnej wiatru na energięmechaniczną i dalej na elektryczną nie przekracza 40-50% i w dużym stopniu zależy od rozwiązań konstrukcyjnych, prędkości ...

Wiatr - rejestracja i sposoby notowania

Wiatr charakteryzuje się kierunkiem i predkością. Za kierunek uważamy tę stronę świata, z której wieje wiatr.

Wiatr - Kierunek wiatru

Gdy kierunek wiatru mierzymy wiatromierzem Wilda lub oceniamy na podstawie reakcji niektórych przedmiotów na wiatr, określamy je na podstawie 16-kierunkowej rozy wiatrów.

Wiatr - Pomiary wiatromierzem Wilda

Stajemy przy słupie wiatromierza pod przeciwwagą chorągiewki i w ciągu 2 min sledzimy jej ruchy względem prętów rozy wiatrów, oceniamy średnie położenie przeciwwagi i zapisujemy własciwym skrótem kierunek odpowiadający temu położeniu.

Wiatr - Wiatry fenowe

Uwolnienie ciepła utajonego jest jednym z podstawowych procesów prowadzących później do rozwoju wiatrów fenowych.

Wiatr - Zmiany temperatury w czasie wiatru fenowego

Temperatura końcowa będzie więc taka sama jak temperatura początkowa i wiatr fenowy nie powstanie. Wiatry lokalne różnych typów są odpowiedzialne za wiele charakterystycznych cech pogody w miejscach, gdzie powierzchnia Ziemi nie jest jednorodna.