Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej

Prawo wglądu w akta sprawy wynika przede wszystkim z zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Nie dotyczy ona jawności zewnętrznej. Postępowanie administracyjne nie jest dostępne dla publiczności. Ma ono jawność wewnętrzną czyli prawny obowiązek do powiadamiania stron o poszczególnych...