Weyssenhoff

Czytaj Dalej

WEYSSENHOFF JÓZEF, baron

WEYSSENHOFF JÓZEF, baron, ur.

WEYSSENHOFF Jan (11 IV 1774 - 1848), gen. poi.

Ur. w Andżelmujże w Inflantach. Od 1789 w służbie wojsk., uczestnik wojny 1792 z Rosją i powstania kościuszkowskiego. Wrócił do służby 1806, od 1807 płk, dow. 12 pp., uczestnik kampanii 1809,1812-1813, mianowany 311 1813 gen. bryg. W powstaniu listopadowym dow. dyw. jazdy, zesłany do Kostromy. Autor...