Wersyfikacja

Czytaj Dalej

WERSOLOGIA, wersyfikacja, nauka o wierszu

, towarzysząc podejmowanym podówczas próbom adaptacji reguł antycznego wiersza iloczasowego na gruncie wersyfikacji akcentowej (T. wersyfikacji pol. system wersyfikacyjny (F.

WERSYFIKACJA

WERSYFIKACJA: 1) zespół reguł i właściwości określających budowę —> wiersza jako mowy odmiennie zorganizowanej niż proza; 2) nauka o budowie wiersza; to samo co —> wersologia

Wersyfikacja

Zawsze jednak wersyfikacja, czyli sposób wierszowania, za pomocą jakiej poeta przemawia do czytelnika bądź słuchacza, ma znaczący wpływ na odbiór dzieła, bez względu na to, jak dalece adresat świadomy jest reguł rządzących budową utworu.