HEISENBERG WERNER

Geburtstag von Werner Fi. Werner H. MacKinnon, Werner Fi. Obydziński, Werner H. Tybor, Werner H. Zu Werk und Wirkung von Werner H.

ELERT WERNER

Krötke, Das Problem „Gesetz und Evangelium" bei Werner E. und Paul Althaus, Z 1965; L, Langemeyer, „Gesetz und Evangelium", Das Grundanliegen der Theologie Werner E.

LEGENDA NA DZIEŃ BISKUPA WERNERA

Wstawszy rano opowiedział on braciom, którzy wtedy byli w klasztorze, widzenie, jakie miał w nocy, i dopytywał się usilnie, czy jakiś biskup imieniem Werner jest tam pochowany, a skoro się o tym od braci dowiedział, poprosił o pozwolenie nawiedzenia jego grobu.

Rainer Werner Fassbinder

Rainer Werner Fassbinder urodził się 31 maja 1946 roku w bawarskiej miejscowości Bad Worishofen.

Unia Gospodarcza i Walutowa - Plan Wernera

Plan wypracował Pierre Werner (premier Luksemburga).

Zespół Wernera

Zespół Wernera jest rzadką chorobą, o nie znanej etiologii, występującą niemal tylko u młodych mężczyzn.

FRITSCH WERNER von (1880-1939) - generał

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej był szefem sztabu korpusu, później zajmował wyso­kie stanowiska w Ministerstwie Reichswehry. W 1933 r. poparł Hitlera i w 1934 r. został miano­wany szefem kierownictwa wojsk lądowych, a rok później główno­dowodzącym wojsk lądowych.

W listopadzie 1937 r., w...

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - Plan Pierre’a Wernera

Przewidywał utworzenie UGiP do 1980 roku i proponował rozbicie procesu dochodzenia do tej Unii na ściśle określone fazy oraz wprowadzenie ścisłego mechanizmu kwalifikacyjnego dla poszczególnych państw EWG do poszczególnych etapów tworzenia UGiP. Plan definiował UGiP jako obszar, na którym zapewniono by...

FASSBINDER Reiner Werner (1945 - 1982)

Spać będę mógł, kiedy będę martwy

Niemiecki reżyser, twórca czterdziestu czterech filmów, ale także reżyserteatralny, aktor, scenograf, kompozytor, producent, scenarzysta, dramato-pisarz.Pierwsze filmy krótkometrażowe nakręcił mając dwadzieścia lat, Dwa lata późniejdebiutował już jako reżyser...

HEYDE Werner (1902 - 1964)

Sprawiedliwość po dwudziestu latach

Lekarz niemiecki, pułkownik SS, szef Zrzeszenia Szpitali i Sanatoriów Rzeszy. Wlatach 1939-1942 odpowiedzialny był za program eutanazji: mordowania osóbfizycznie i psychicznie upośledzonych, w ramach którego śmierć poniosło około stutysięcy osób.

W 1946 roku skazany...

Frher hatten die Menschen Angst vor der Zukunft. Heute muss die Zukunft Angst vor den Menschen haben.“ (Werner Mitsch, *1936)

„Frher hatten die Menschen Angst vor der Zukunft. Heute muss die Zukunft Angst vor den Menschen haben.“ Ich denke in diesen Satz steckt sehr viel Wahrheit. Die Welt geht immer voran, das knnen wir berall sehen: an den Autos, in der Wissenschaft, in der Technik. Es bringt sehr viele Vorteile fr uns, hat aber leider auch seine negative Seite. Verpestete Luft, Blei im Essen, tote Gewsser und sterbende Wlder- wo soll man denn da anfangen? Mit einer raschen wirtschaftlichen und vor allem ...