Węglowodany

Węglowodany

Czytaj Dalej

Węglowodany

Węglowodany Węglowodany - (inaczej sacharydy lub potocznie cukry) to związki organiczne - wielowodorotlenowe alkohole składające się z węgla, wodoru i tlenu, w których stosunek wodoru do tlenu jest taki sam jak w wodzie (H2O), czyli 2:1. Znajdują się we wszystkich powszechnie występujących roślinach: zbożach, ziemniakach, roślinach strączkowych, owocach, a także w organizmach zwierzęcych. Funkcje · są głównym, najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem ...

Węglowodany

Węglowodany Węglowodany - (inaczej sacharydy lub potocznie cukry) to związki organiczne - wielowodorotlenowe alkohole składające się z węgla, wodoru i tlenu, w których stosunek wodoru do tlenu jest taki sam jak w wodzie (H2O), czyli 2:1. Znajdują się we wszystkich powszechnie występujących roślinach: zbożach, ziemniakach, roślinach strączkowych, owocach, a także w organizmach zwierzęcych. Funkcje · są głównym, najtańszym i najłatwiej dostępnym źródłem ...

Węglowodany jako paliwo treningowe

Węglowodany zwane też cukrowcami lub cukrami występują w przyrodzie w różnej postaci. Różnią się między sobą budową chemiczną właściwościami fizycznymi, rozpuszczalnością, smakiem itp. Pod względem budowy chemicznej cukrowce są wielowodorotlenowymi aldehydo- lub keto-alkoholami. Węglowodany dzielimy ze względu na budowę chemiczną na proste i złożone. W. proste nazywamy monosacharydami lub jednocukrami ponieważ jest to najprostsza cegiełka budulcowa cukrów ...

Składniki chemiczne produktów – białka, węglowodany

Składniki chemiczne produktów – białka, węglowodany Składniki pokarmowe dzielimy na 5 grup: 1. białka Są potrzebne do budowy nowych i odtwarzania starych komórek. Należą więc do składników budulcowych organizmu, stanowią 50% suchej masy ciała. Wchodzą w skład każdej komórki zarówno organizmów zwierzęcych jak i roślinnych. Wysokie zapotrzebowanie na białko występuje zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Norma dzienna zapotrzebowania na białko wynosi przeciętnie ...

Co to są węglowodany?

Węglowodany stanowią źródło energii. Istnieją dwa rodzaje węglowodanów trawionych przez ludzki organizm - skrobia i cukier - występujące w niemal wszystkich naturalnych pokarmach, jak produkty zbożowe, owoce, warzywa, mleko i podroby. Z tego względu węglowodany stanowią prawdopodobnie główny trzon...

Zapotrzebowanie organizmu na węglowodany

Organizm człowieka preferencyjnie wykorzystuje węglowodany jako źródło energii. Dlatego jedząc dziennie od 50 do 100 g przyswajalnych węglowodanów zapobiega się nadmiernemu katabolizmowi białka tkankowego, co ma szczególne znaczenie praktyczne w okresie wzrostu organizmu i rekonwalescencji (odbudowy...

Mit 7: Tłuszcze i węglowodany sprawiają, że ludzie tyją, dlatego należy ich unikać

Ponieważ większość trafiających na terapię osób z zaburzeniami odżywiania poświęciła dużo czasu i energii kontrolowaniu masy własnego ciała, maj ą one zazwyczaj dużą wiedzę na temat najnowszych metod odchudzania. Diety te zwykle koncentrują się na jednym lub kilku spośród podstawowych...

Zapotrzebowanie na węglowodany i ich roia w organizmie kobiety ciężarnej

Znaczenie węglowodanów wynika z bardzo wielu funkcji, jakie pełnią w organizmie człowieka. Są podstawowym źródłem energii, a wiele komórek wykorzystuje glukozę jako jedyne źródło energii. Ponadto ograniczają wykorzystywanie białek jako źródła energii, umożliwiając całkowite spalanie tłuszczów...

Spożycie węglowodanów a zdrowie

Zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce zmiany w strukturze spożycia żywności (tab. 4.1.5) zbliżają nasz model żywienia do krajów wysoko rozwiniętych, w których dietę charakteryzuje nadmierny udział produktów dostarczających tłuszczów kosztem produktów obfitujących w węglowodany. W zakresie...

Katabolizm węglowodanów

Do węglowodanów degradowanych w organizmie zalicza się glikogen — odłożony w mięśniach (175-350 g) i wątrobie (60-120 g), glukozę syntetyzowaną w wątrobie z aminokwasów' (w ilościach zależnych od sposobu odżywiania się człowieka) oraz glukozę (około 240 g), fruktozę (około 65 g) i galaktozę...

Wpływ treningu na wykorzystanie węglowodanów

Trening aerobowy (wytrzymałościowy). Trening aerobowy zwiększa zdolność do wykonywania wysiłków submaksymalnych oraz zwiększa maksymalną zdolność do pochłaniania tlenu (V02max). Potreningowy wzrost V02max wynosi przeciętnie 15-20%. Występują jednakże dość znaczne różnice między-osobnicze...

Związki organiczne - Sacharydy (węglowodany, cukrowce)

Cukry i skrobia służą jako źródło energii, celuloza jest elementem strukturalnym ścian komórkowych, otaczających komórkę roślinną. Zbudowane są z C, O, H, występujących najczęściej w stosunku: 1 atom C : 2 atomy H : 1 atom O (CH2O)n. Węglowodany, czyli ilościowy stosunek H i O taki sam, jak w...

CUKROWCE, cukry, sacharydy, węglowodany

Związki organiczne będące wielowodoro-tlenowymi aldehydami, wielowodorotienowymi ketonami oraz ich związkami połączonymi wiązaniami glikozydowymi. Ponieważ często ich wzór strukturalny ma postać Cn(H20)n, nazywane są węglowodanami. Cukry zawierające w cząsteczce grupę aldehydową nazywane są...

Związki organiczne - Pochodne węglowodanów

Wiele z nich pełni istotną rolę biologiczną. Glukozamina i galaktozamina powstały przez zastąpienie grupy wodorotlenowej (--OH) grupą aminową (--NH2).

Węglowodany mogą łączyć się też z białkami, tworząc glikoproteiny, które występują na powierzchni komórek eukariotycznych. Większość białek...

Zależność pomiędzy wykorzystaniem węglowodanów a tłuszczów

Wzmożone zużycie glukozy hamuje wykorzystanie wolnych kwasów tłuszczowych. Wzmożone zużycie wolnych kwasów tłuszczowych hamuje wykorzystanie glukozy. Istnienie tej wzajemnej zależności jest powszechnie zaakceptowane. Sprawą debaty pozostaje wciąż mechanizm, za pośrednictwem którego regulacja ta się...