Wędrówki dinozaurów

Czytaj Dalej

MOTYW: WĘDRÓWKA

MOTYW: WĘDRÓWKA

Wstęp do motywu WĘDRÓWKA

„Idź dalej niezłomnie, a mnie zostaw sny.

Nic nie jest stracone, skończone też nie,

Gdy droga przed tobą, a sam jesteś w tle.”

(E. Stachura, Idź dalej)

Homer „Odyseja”

Motyw długiej wędrówki, pełnej trudów i niebezpiecznych przygód...

Motyw wędrówki w literaturze fantastycznej

Topos homo viator, czyli archetyp człowieka wędrowca obecny jest w literaturze od jej samego początku. Moim zadaniem będzie jednak przedstawienie tego motywu opierając się wyłącznie na literaturze fantastycznej.

Podczas prezentacji postaram się udowodnić, że literatura fantastyczna jest źródłem...

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WĘDRÓWKI ODYSA („ODYSEJA”)

Tematem „Odysei” są dzieje tytułowego bohatera, który przeżywa niezwykłe przygody w czasie powrotu spod Troi do Italii. Trwało to 100 lat, a wracał on po 20 letniej nieobecności. Utwór składa się z 24 ksiąg. Poemat zaczyna się w V księdze od opisu wyprawy syna Odysa w poszukiwaniu ojca. Księgi V-VIII...

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej.

W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może przynosić nowe doświadczenia, oznaczać chęć poznania, ucieczkę, tułaczkę, poszukiwanie szczęścia czy lepszych warunków życia, wreszcie może wiązać się z misją...

Przeżycia i refleksje poety – wędrowca wyrażone w „Sonetach krymskich” A. Mickiewicza.

 

„Sonety krymskie” są owocem podróży poety na Krym, którą odbył w 1825 r. w towarzystwie kilku osób. Kompozycja cyklu jest przemyślana, składa się on z 18 sonetów, podzielonych na tryptyki. Pod względem tematyki dzielą się na opisy gór, morza, stepów i zabytków architektonicznych. Mickiewicz dokonuje w...

Ptaki wodne - O wędrówkach ptaków

Wędrówki ptaków kryją wiele niebezpieczeństw: około połowa wędrowników nie wraca z nich. Często ptaki wodne muszą pokonywać ogromne przestrzenie nad lądami, na których nie znajdują pożywienia. Z drugiej strony wiele ptaków lasów i zagajników, jak na przykład słowik, przemierza morza i pustynie. Ptak...

Jak wyglądają wędrówki ryb i ssaków morskich?

Wiele gatunków ryb i ssaków morskich odbywa regularne wędrówki w poszukiwaniu jedzenia lub tarliska. Do zwierząt takich należą na przykład śle­dzie. Ich wędrówki pozostają w bezpośrednim związku z poszukiwaniem pokarmu. I tak w dzień stada śledzi żerują bliżej dna, nocą zaś bliżej...

Masowe wędrówki lemingów górskich

Lemingi górskie zbierają się okresowo w wielkie stada i rozpoczynają wędrówkę, w czasie której rzucają się ze skalistych brze­gów w morze. Wzmianki o tym, że jest to wynik instynktu samobójczego, są oczywi­stym nieporozumieniem. W sprzyjających warunkach pogodowych, gdy w środowisku jest dużo...

Dinozaury

Ostatnie dinozaury znikły z powierzchni Ziemi 65 milionów lat temu, po panowaniu na niej przez 160 milionów lat Skąd pochodziły? Jak naprawdę wyglądały i dlaczego wymarły? Wiedza o dinozaurach, tak jak innych wymarłych organizmach, opiera się przede wszystkim na badaniu ska­mieniałości - zachowanych...

Czym jest wędrówka kontynentów?

Dawne mapy obu Ameryk wyka­zują zdumiewającą zbieżność pomiędzy linią brzegową Nowego i Starego Świata. Czy jest zatem możliwe, by odległe od siebie kontynenty stanowiły kiedyś jedną całość? W połowie dziewiętnastego wieku naukowcy odkryli skamieniałości podobnej natury na oddalonych od...

Wędrówki ciem i motyli

Wykazano, że wiele gatunków ciem i motyli, po­dobnie jak ptaki, może pokonywać duże odległo­ści w czasie wędrówek. Prawie na całym świecie obserwuje się wędrówki ciem i motyli, szczegól nie w okresach występowania sprzyjającej pogo­dy. Wielu turystów podczas zwiedzania Grecji może zobaczyć...

WĘDROWIEC, tygodnik, wyd. w Warszawie

WĘDROWIEC, tygodnik, wyd. w Warszawie 1863-1906 z różnymi podtyt. lub bez podtytułu. Zał. i wyd. do 1878 przez J. Ungra; nast. wydawcami byli: W. Dawid, A. Gruszecki, W. Holewiński, S.J. Sikorski, F.J. Granowski, J. Guranowski. Redagowali pismo W.L. Anczyc (1863), W. Górski (1863-67), F. Sulimierski...

WĘDROWIEC

Obraz (olej, drzewo; 20. lata XVI w.) Hieronima Boscha, Rotterdam, Mus. Boymans-van Beuningen; poprzednio nazywany Synem marnotrawnym.

Cesarstwo w okresie Wielkiej Wędrówki Ludów. Zmierzch Imperium

-  395 r. – ostateczny rozdział, Teodozjusz Wielki przekazał władzę 2 synom – Honoriuszowi na Zachodzie i Arkadiuszowi na Wschodzie

-  teoretyczna władza absolutna cesarza

-  rozbudowany aparat urzędniczy – komesowie, przyboczna rada cesarska, tajna policja – korpucja

-  wzrost liczby prowincji – w V w. –...

Wielka wędrówka ludów: cz. 1: do śmierci Teodozjusza Wielkiego

-  pojawienie się Hunów  –  II w. pne  –  prawdopodobnie napadali na Chiny i przeciw nim wybudowano Wielki Mur, III w.  –  rozbicie przez lud Żuan-Żuan (Awarowie?) i przesuwanie się na zachód, Biali Hunowie – Heftalici osiedli w Afganistanie, pozostali w 370 r. przekroczyli Wołgę

-  375 r. – klęska...

Wielka wędrówka ludów: faza 2 - do bitwy na Polach Katalauniackich

-  małoletni cesarze – Honoriusz i Arkadiusz

-  395 r. – powstanie Alaryka, spustoszenie Grecji, przy wsparciu regenta Zachodu - Wandala Stylichona

-  na Wschodzie – Got Gainas

-  niezdyscyplinowane i dzikie oddziały germańskie

-  konflikty religijne między ariańskimi Germanami, a katolicką...

Wędrówka Wizygotów. Przerwanie linii Renu

 

Spokój ze strony Wizygotów nie trwał długo. Już po śmierci cesarza Teodozjusza Wielkiego, cieszącego się wśród nich olbrzymim autorytetem, doszło do powstania. Pod wodzą młodego Alaryka Wizygoci spustoszyli Grecję (zniszczyli m. in. Ateny i Korynt). Wizygoci niezadowolenie ze swojego...

Pierwsze wędrówki ludów słowiańskich

 

Kiedy Goci i Gepidowie przenieśli się nad Morze Czarne, kiedy Wandalowie, Burgundowie i Rugiowie wynieśli się na zachód i południe, Słowianie opanowywali kolejno opuszczane przez nich tereny.

Wschodni Słowianie, zwani w cesarstwie Antami, weszli w skład związku plemiennego zorganizowanego w...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - INWAZJA WIZYGOTÓW

 

W połowie IV w. katastrofalna posucha wypaliła pastwiska w stepach środkowej Azji, zmuszając koczujące tam ludy do przejścia na inne obszary. Tak więc Hunowie, lud pochodzenia turskiego, wtargnęli na stepy nadwołżańskie i stamtąd posunęli się rychło ku Morzu Czarnemu.

Ludność miejscową...

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - PRÓBA ODBUDOWY BEZPIECZEŃSTWA GRANIC

 

Przegrana Rzymian zmieniła radykalnie sytuację na Bałkanach. Wystąpienie Wizygotów przerodziło się bowiem z buntu „sprzymierzeńców" w najazd barbarzyńców.

Przez odsłoniętą granicę naddunajską wschodnie prowincje Cesarstwa zalewały coraz to nowe fale Germanów uchodzących przed Kunami. Łupili oni...