Wędrówki dinozaurów

Wędrówki dinozaurów (When Dinosaurs Roamed America) – dwugodzinny, złożony z dwóch odcinków serial produkcji amerykańskiej, opowiadający o życiu amerykańskich dinozaurów. Reżyserem tego filmu był Pierre de Lespinois, a narratorem w oryginalnej wersji John Goodman. Dinozaury przedstawione w tym serialu zostały przygotowane przez zespół paleoartystów oraz Marka Dubeau'a, znanego z przygotowania...

Czytaj Dalej

Dinozaury

Ostatnie dinozaury znikły z powierzchni Ziemi 65 milionów lat temu, po panowaniu na niej przez 160 milionów lat Skąd pochodziły? Jak naprawdę wyglądały i dlaczego wymarły? Wiedza o dinozaurach, tak jak innych wymarłych organizmach, opiera się przede wszystkim na badaniu ska­mieniałości - zachowanych...

Dinozaury

Potoczna nazwa dwóch wymarłych rzędów gadów naczelnych: gadziomiedniczych (Saurischia) i ptasiomiedniczych (Ornithi-schia). Do tej poty opisano około 800 rodzajów dinozaurów, a każdego roku publikuje się doniesienią o kolejnych sześciu nowych rodzajach.

Oba rzędy łączy w zasadzie tylko jedna cecha...

Migracje zwierząt

Kiedy lato przechodzi w zimę i coraz trudniej znaleźć pokarm, zwierzęta często zapadają w sen zimowy albo przenoszą się na zimę do cieplejszych krajów. W ciągu tysięcy lat wiele gatunków wykształciło zachowania migracyjne, które umożliwiają im przemieszczanie się do obszarów, gdzie znajdą...

Motyw wędrówki w literaturze

Podróż/wędrówka - Przebywanie drogi do jakiegoś miejsca, przenoszenie    się, przemieszczanie z miejsca na miejsce po rozległych terenach; kolejne odwiedzanie wielu miejsc w poszukiwaniu czegoś. Czasem wędrówka może przybrać formę pielgrzymki, czyli drogi, którą się przebywa, zmierzając do miejsca...

MOTYW: WĘDRÓWKA

MOTYW: WĘDRÓWKA

Wstęp do motywu WĘDRÓWKA

„Idź dalej niezłomnie, a mnie zostaw sny.

Nic nie jest stracone, skończone też nie,

Gdy droga przed tobą, a sam jesteś w tle.”

(E. Stachura, Idź dalej)

Homer „Odyseja”

Motyw długiej wędrówki, pełnej trudów i niebezpiecznych przygód...

Motyw wędrówki w literaturze fantastycznej

Topos homo viator, czyli archetyp człowieka wędrowca obecny jest w literaturze od jej samego początku. Moim zadaniem będzie jednak przedstawienie tego motywu opierając się wyłącznie na literaturze fantastycznej.

Podczas prezentacji postaram się udowodnić, że literatura fantastyczna jest źródłem...

Motyw buntu w literaturze

W literaturze pojawia sie wiele motywów identycznych lub bardzo do siebie podobnych, a róznice miedzy nimi dotycza sposobu ich opracowania, przedstawienia w tresci i w formie. Do takich motywow nalezy wedrowka jako cos, co ksztaltuje los bohaterow literackich. Przemieszczaja sie oni z roznych powodow. Czasem sa...

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej.

W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: może przynosić nowe doświadczenia, oznaczać chęć poznania, ucieczkę, tułaczkę, poszukiwanie szczęścia czy lepszych warunków życia, wreszcie może wiązać się z misją...

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - RYBY

Większość gatunków ryb to zwierzęta jajorodne. Składają najczęściej od kilku tysięcy do kilku milionów jaj zwanych ikrą. Okres składania jaj nazywa się tarłem i towarzyszą mu specjalne obyczaje godowe. U samców następuje w tym okresie zmiana ubarwienia, uwydatniają się niektóre części ich ciała...

Średniowiecze w tradycji europejskiej

Pojęcie średniowiecza było wynalazkiem humanistów, pragnących podkreślić odmienność własnej epoki od stuleci poprzednich i nawiązać zarazem bezpośrednio do tradycji antycznej. Epoka pośrednia była w tym ujęciu czasem nie dorównującym zarówno niedoścignionym wzorom starożytnym. Jak też odrodzeniu...

Ptaki wodne - O wędrówkach ptaków

Wędrówki ptaków kryją wiele niebezpieczeństw: około połowa wędrowników nie wraca z nich. Często ptaki wodne muszą pokonywać ogromne przestrzenie nad lądami, na których nie znajdują pożywienia. Z drugiej strony wiele ptaków lasów i zagajników, jak na przykład słowik, przemierza morza i pustynie. Ptak...

Jak wyglądają wędrówki ryb i ssaków morskich?

Wiele gatunków ryb i ssaków morskich odbywa regularne wędrówki w poszukiwaniu jedzenia lub tarliska. Do zwierząt takich należą na przykład śle­dzie. Ich wędrówki pozostają w bezpośrednim związku z poszukiwaniem pokarmu. I tak w dzień stada śledzi żerują bliżej dna, nocą zaś bliżej...

Antylopy gnu

Antylopy gnu - kopytne ssaki, dalecy krewni konia i krowy, przypominają wyglądem bawoły, ale w rzeczywistości są przedsta­wicielami rodziny antylop. Nazwa „gnu" wywodzi się od słowa, którego używały do określenia tych wędrujących ssaków dawne afrykańskie ludy koczowni­cze. Dziś słowo to...

Masowe wędrówki lemingów górskich

Lemingi górskie zbierają się okresowo w wielkie stada i rozpoczynają wędrówkę, w czasie której rzucają się ze skalistych brze­gów w morze. Wzmianki o tym, że jest to wynik instynktu samobójczego, są oczywi­stym nieporozumieniem. W sprzyjających warunkach pogodowych, gdy w środowisku jest dużo...

Ochrona ryb

Ryby pojawiły się po raz pierwszy około 450 milionów lat temu i od tego czasu są obecne w więk­szości naturalnych akwenów. Zanieczyszczenie wód i niszczenie naturalnych środowisk powodują, ze coraz więcej gatunków ryb jest zagrożonych wyginięciem. Ocenia się, że na świecie występuje około...

Czym jest wędrówka kontynentów?

Dawne mapy obu Ameryk wyka­zują zdumiewającą zbieżność pomiędzy linią brzegową Nowego i Starego Świata. Czy jest zatem możliwe, by odległe od siebie kontynenty stanowiły kiedyś jedną całość? W połowie dziewiętnastego wieku naukowcy odkryli skamieniałości podobnej natury na oddalonych od...

Wędrówki ciem i motyli

Wykazano, że wiele gatunków ciem i motyli, po­dobnie jak ptaki, może pokonywać duże odległo­ści w czasie wędrówek. Prawie na całym świecie obserwuje się wędrówki ciem i motyli, szczegól nie w okresach występowania sprzyjającej pogo­dy. Wielu turystów podczas zwiedzania Grecji może zobaczyć...

BRUCKNER ALEKSANDER

BRUCKNER ALEKSANDER, ur. 29 I 1856 w Tarnopolu, zm. 24 V 1939 w Berlinie, historyk kultury i literatury, slawista,badacz dziejów języka. Po studiach slawist. we Lwowie (1872-75) oraz w Lipsku i Berlinie (1876-78) habilitował się 1878 nauniw. w Wiedniu. W 1881-1924 prof. języków i literatur słow.na uniw. w...

ŁUŻYCKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

ŁUŻYCKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Początek zainteresowania Polaków kulturą Łużyc wiąże się z odkryciem jej odrębności i słowiańskości przez młodzież pol. podróżującą do niem. ośrodków uniw., które to podróże wiodły przez Łużyce. Uwarunkowania hist. (utrata niepodległości i wzrost...

Turystyka górska

Charakterystyka

Jest wiele sposobów wędrowania po górach najważniejszych z nich to:

Turystyka samodzielna: ten rodzaj podróżowania jest bardzo popularny wśród osób, którym zależy na ograniczeniu kosztów finansowych wyjazdu. Można robić czystko, co sobie zaplanujemy, jeść i spać tam gdzie bardziej...