Płuca podczas wdechu

Najsilniej wpukla się on z boku i z tylu: w spokojnym wdechu w linii pachowej mniej więcej o 3—4 cm (dwie szerokości palców), we wzmożonym wdechu około 6 cm (oddechowa przcsuwalność płuca).

Wdech

Wdech jest fazą czynną cyklu oddechowego, ponieważ pojawia się w konsekwencji skurczu mięśni wdechowych. wdech.