Ważka czteroplama

Ważka czteroplama

Ważka czteroplama (Libellula quadrimaculata) – gatunek owada z rzędu ważek należący do podrzędu ważek różnoskrzydłych. Występuje na półkuli północnej. W Polsce jest gatunkiem bardzo pospolitym. Zasiedla wszystkie typy wód, zwłaszcza stojące. Osobniki obydwu płci są jednakowo...

Czytaj Dalej

Ważka płaskobrzucha

Wygląd: długość 4 cm, rozpiętość skrzydeł 8 cm. Odwłok samca szaroniebieski, bardzo szeroki (6-8 mm), samicy nieco węższy, zwykle brązowy lub żółtobrązowy. Obie pary skrzydeł z ciemnymi plamami u nasady.

Środowisko: wszelkiego typu wody stojące, najczęściej jednak niewielkie zbiorniki wodne...

Ważka czarnoplama

Wygląd: długość 4-5 cm, rozpiętość skrzydeł 8 cm. Nazwę zawdzięcza ciemnym plamom na skrzydłach, przy czym na przednich skrzydłach znajdują się po 2 (nie ma plam u ich nasady, jak u ważki płaskobrzuchej), a na tylnych po 3 plamy (licząc łącznie ze znamieniem skrzydłowym). Ciało żółtobrązowe...

Ważka płaskobrzucha

Libellula depressa L., rodzina Libellulidae — ważkowate. Długość ciała 47 mm, przedniego skrzydła 36 mm. Odznacza się szerokim odwłokiem, który u samców jest koloru jasnoniebieskiego, u samic brązowawy. Lata już w maju, najliczniej w lipcu. Należy do pospolitych i licznie występujących ważek, które...

,Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga.’’

 

,,Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga.’’

 

Bóg jest najdoskonalszą istotą duchową, jest Stwórcą, Sędzią i Panem. Bywa często głównym celem kultu i celem w życiu człowieka w różnych religiach.

Bunt wobec Boga jest przejawem niezadowolenia i często objawia się spontanicznymi...

,,Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga.’’

 

,,Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga.’’

 

Bóg jest najdoskonalszą istotą duchową, jest Stwórcą, Sędzią i Panem. Bywa często głównym celem kultu i celem w życiu człowieka w różnych religiach.

Bunt wobec Boga jest przejawem niezadowolenia i często objawia się spontanicznymi...

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.

Wiek XVIII to fatalne stulecie, w którym rodzą się rozmaite instytucje dręczące nas po dziś dzień. Burzliwe przemiany polityczne uwarunkowały powstanie zjawisk propagandy - kształtuje się ona głównie we Francji i Anglii. Narzędziem masowego przekazu staje się czasopiśmiennictwo - wydawano...

Oświecenie spis pytań

Kierunki filozoficzne w XVIII wieku.

Kierunki filozoficzne w XVIII w.: Empiryzm - (empiria-doświadczenie); prekursorem był angielski filozof Francis Bacon (bejkn); kładł nacisk na rolę doświadczenia w procesie poznawania świata, odrzucając to wszystko, czego nie da się potwierdzić praktycznie;...

Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841)

 

Był wychowankiem Korpusu Kadetów, zwiedził wiele krajów Europy, w czasie Sejmu Czteroletniego należał do czynnych działaczy stronnictwa patriotycznego, współredagował "Gazetę Narodową i Obcą", brał udział w Powstaniu Kościuszkowskim, angażował się w życiu politycznym i literackim Księstwa...

Zabawy logopedyczne:WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI - ŻYCIE W PSZENŻYCIE

Jeśli w pszenżyto ruszysz o świcie,

ujrzysz, jak chrzęści życie w pszenżycie –

 

brzęczy żuczek,

skacze liszka,

szepcze tygrzyk

do widliszka

świerszcz za ważką

gna w poskoczkach,

nie spuszczając

chrząszcza z oczka,

świdrzyk, wstężyc

i winniczek

kroczą boczkiem

do dżdżowniczek,

a...

Zabawy logopedyczne: WIERSZYKI NA DYKCJE - JAMNIK

W grząskich trzcinach i szuwarach

kroczy jamnik w szarawarach,

szarpie kłącza oczeretu

i przytracza do beretu,

ważkom pęki skrzypu wręcza,

traszkom suchych trzcin naręcza,

a gdy zmierzchać się zaczyna

z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna,

po czym znika w oczerecie

w szarawarach i berecie....

Człowiek i kultura

W gruncie rzeczy antropologię interesuje człowiek kultury, nie zaś człowiek natu-ry. Nie oznacza to, iż temu, co nazywamy  życiem „naturalnym”, chcielibyśmy od-mówić wszelkiego znaczenia w kształtowaniu sensu naszego ludzkiego bytu. Sądzimy tylko, że należy je w pewien sposób odnieść do sfery kultury...

Pojęcie i koncepcje dobra wspólnego

Na pierwszym miejscu w części normatywnej Konstytucji wymieniona została zasada dobra wspólnego. Art. 1 Konstytucji, wprowadzający tę zasadę, deklaruje, że "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli". Na jego podstawie władze publiczne zobowiązane są do przeciwdziałania jednostkowym...

Biebrzański Park Narodowy - Fauna

Wśród tej niezwykle ciekawej roślinności Kotliny Biebrzańskiej egzystuje równie ciekawy świat zwierząt. Fauna biebrzańska jest doprawdy przebogata, zarówno pod względem rozmaitości gatunków, jak i liczebności osobników. Znajduje się tu największa w kraju ostoja łosia. Kilkanaście sztuk tego gatunku...

Parki Narodowe w Polsce - Poleski Park Narodowy

Utworzony 1 maja 1990r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990r. (Dz. U Nr 27, poz. 155 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwach chełmskim i lubelskim - obecnie województwie lubelskim. Na jego utworzenie oczekiwano od 1959r., tj. od zgłoszenia formalnego wniosku przez prof. Dominika...

Fauna Karkonoszy

Wielowiekowa działalność ludzi w Karkonoszach przyczyniła się do wyginięcia wielu zwierząt, zwłaszcza drapieżnych ssaków i ptaków. Ostatniego niedźwiedzia zastrzelono w 1802 roku pod Śnieżką w Obfitym Dole. Rysie wytępiono w XVIII wieku, żbiki przy końcu XIX wieku, wilki, orły i puchacze w XX...

Główne etapy ewolucji zwierząt - ERA PALEOZOICZNA

Na szczeblu typu wszystkie grupy zwie-rząt z okresu kambryjskiego przetrwały do

dzisiaj. Jednakże, jeśli chodzi o gatunki, to nie zachował się żaden. O ile wiadomo, z okresu ordowickiego, który nastąpił po kambrze, przetrwał tylko jeden rodzaj. Tym rodzajem jest Lingula z gromady ra-mienionogów. Oprócz...

Kultura oświecenia

Oświecenie. Rokoko. Sentymentalizm. Klasycyzm i pseudoklasycyzm. Preromantyzm... Im bliżej naszych czasów, tym większa mnogość terminów, im bliżej drzew, tym trudniej dostrzec las. A przecież wiek XVIII to okres integracji kultury europejskiej na skalę dotychczas nie spotykaną. I to zarówno integracji...

Polacy na frontach II Wojny Światowej

II Wojna światowa była niewątpliwie jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w losach świata. Straty materialne, kulturowe, moralne oraz ofiary śmiertelne są nie do oszacowania. Żadnemu z państw zarówno biorących udział w wojnie, jak i neutralnych nie przyniosła ona korzyści, a jeśli nawet, to były one...

Traszka zwyczajna

Rodzina salamandrowate (Salamandridae)  

Wygląd: smukła traszka o delikatnych kończynach i 3 podłużnych bruzdach na głowie. Skóra jest w czasie przebywania na lądzie sucha i drobnoziarnista, w wodzie natomiast gładsza. Ubarwienie samca: głowa w jasne i ciemne podłużne paski, grzbiet i boki...

Ochrona płazów i gadów

Spadek liczebności

Wyniki badań przeprowadzonych przez Federalny Zakład Ochrony Przyrody w Bonn jednoznacznie świadczą o tym, że przynajmniej 188 spośród 486 żyjących na terenie Niemiec rodzimych gatunków kręgowców, a więc około 39%, jest obecnie zagrożonych poważnym, a nawet stawiającym pod znakiem...