Wawrzyniec

Czytaj Dalej

Święty Wawrzyniec z Brindisi

Wawrzyniec z Brindisi, kapłan, doktor Kościoła. Wstąpił do zakonu kapucynów, przyjmując imię zakonne Wawrzyniec. Wawrzyniec przedstawiany jest w brązowym habicie kapucyńskim.

Święty Wawrzyniec

Wawrzyniec, diakon, męczennik. Wawrzyniec zgromadziłubogich i odpowiedział: “Oto są prawdziwe skarby Kościoła. Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon w dalmatyce, czasami jako diakon ze stułą.

GOŚLICKI WAWRZYNIEC

GOŚLICKI WAWRZYNIEC, ur.

HAJDA WAWRZYNIEC

HAJDA WAWRZYNIEC, ur.

KORWIN WAWRZYNIEC, Corvinus Laurentius, właśc. W. Raabe, Rabe

KORWIN WAWRZYNIEC, Corvinus Laurentius, właśc.

MITZLER DE KOLOF WAWRZYNIEC

MITZLER DE KOLOF WAWRZYNIEC, ur.

SKORUPKA Wawrzyniec

SKORUPKA Wawrzyniec, ur.

SUROWIECKI WAWRZYNIEC

SUROWIECKI WAWRZYNIEC, ur.

ADAMOWICZ WAWRZYNIEC

Wawrzyniec od św.

DAYCZAK WAWRZYNIEC

Dayczak--Domanasiewicz, Wawrzyniec D.

GOŚLICKI WAWRZYNIEC bp.

Jarra, Wawrzyniec G.

MITZLER DE KOLOF Wawrzyniec

1711-78, Lekarz, wydawca i drukarz, przybył z Lipska do Polski w 1743, zamieszkał w Warszawie w 1749.

Był redaktorem i wydawcą pierwszych w Polsce czasopism nauk., wydawcą pierwszego w Polsce pisma obyczajowego „Patriota Polski" (1761), wydawcą i współredaktorem „Monitora" (zob.), wydawcą pierwszych w...

BARTILIUSZ WAWRZYNIEC SJ

ur. 19 VIII 1569 w Tarnowie, zm. 28 VIII 1635 w Smoleńsku, Teolog.

Do zakonu wstąpił 1585; studiował filozofię w Braniewie,a nast. teologię w Wilnie; w okresie studiów uczył w kolegiachjez. gramatyki, poetyki i retoryki; 1601 przyjął święcenia kapł.;

1603 odbył pielgrzymkę do Loreto i Rzymu, skąd...

BOBIŃSKI WOJCIECH WAWRZYNIEC

ur. 16 IV 1814 w Warszawie,zm. 6 XI 1879 tamże, Architekt. Praktykował u J.G.Lessla, A.F. Schucha, A. Kropiwnickiego i J.J. Gaya, architektówmiasta Warszawy; był członkiem Rady Opiekuńczeji budowniczym szpitala św. Rocha w Warszawie; 1859-60 wykładałarchitekturę cywilną w Szkole Sztuk Pięknych w...

BODOCH, Bodock, Bodocki WAWRZYNIEC IGNACY BONAWENTURA

ur. 9 VIII 1607 w Poznaniu, zm. 1661 w Rostocku,Filozof, teolog protest., polemista religijny.

W 1625 wstąpił do franciszkanów reformatów i ok. 1631przyjął święcenia kapł.; 1636 w Królewcu przeszedł na luteranizmi po studiach na tamtejszym uniw. otrzymał stopień magistrasztuk wyzwolonych; w Rydze zyskał...

BOJER, Boierus WAWRZYNIEC SJ

ur. 1561 w Sztokholmie,zm. 13 II 1619 w Braniewie, Pedagog, poeta okolicznościowy.

Ze Szwecji wyjechał z A. Possewinem, który umieścił go 1578w jez. kolegium w Pradze; od 1579 studiował w seminariumduch. w Ołomuńcu oraz w Akademii Wil.; do zakonu wstąpił1587 w Krakowie; święcenia kapł. przyjął 1594;...

CENTT, Cent WAWRZYNIEC ks.

ur. 5 VIII 1823 w Koźminku(k. Kalisza), zm. 9 VIII 1905 w Krakowie, Powstaniec 1863,działacz emigracyjny.

Uczył się w Kaliszu, studiował teologię w seminarium duch.we Włocławku; był wikarym w Widawie, prob, w Sulejowie,kanonikiem kapituły podlaskiej.

Podczas powstania 1863 jakocywilny komisarz woj...

CZEPAŃSKI JAN WAWRZYNIEC ORSA

ur. ok. 1659 w Krakowie, zm. 28 VIII 1724 we Wróblowicach (k. Krakowa), Teolog.

Śluby zak. złożył 1675 i był od 1682 lektorem teologii w Warszawie, nast. z bratem Dominikiem (CRSA) studiował w Rzymie; po powrocie do kraju kierował studium zak. w Warszawie i Krakowie; 1713-16 był prowincjałem.

Napisał...

ENGESTRÖM BENZELSTIERNA WAWRZYNIEC

ur. 1829, zm. 22 X 1910 w Gryżynie (k. Leszna), działacz niepodległościowy, społ. i kulturalny.

Wnuk posła szwedz. w Warszawie, jako maturzysta wziął udział w rewolucji 1846 w Krakowie; zmuszony do opuszczenia Krakowa, studiował we Wrocławiu i Berlinie; 1848 został żołnierzem Legii Akademickiej i...

GUCEWICZ, Stoka WAWRZYNIEC

ur. 5 VIII 1753 wMigańcach (Litwa), zm. 21 XII 1798 w Wilnie, architekt.

Po ukończeniu 1773 kolegium pijarskiego studiował w wił.seminarium duch., jednocześnie uczęszczając na wykłady M.Knakfusa w Akademii Wił., poświęcone problemom architektury;1775 przybył do Warszawy, a dzięki protekcji bpaI.J...