POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

Jest to przykład typowej komedii warszawskiej.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe. Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej.

Warszawa za Wazów - WOLNA ELEKCJA

Szlachta polska uważała ustrój Rzeczpospolitej za prawie idealny - taki o jakim marzył cały świat starożytny, wprawdzie nie wszystkie elekcje wyglądały jak w idealnym państwie Platona, ale spośród pierwszych elekcji burzliwy przebieg miała tylko elekcja w 1587, gdy część szlachty wybrała na króla...

Warszawa za Wazów - CUDA

Świat baroku i kontrreformacji był pełen niezwykłych zjawisk, objawień i cudów, a siły nadprzyrodzone pokazywały swą obecność częściej, niż w innych epokach.

Warszawa i jej związki z literaturą w dobie staropolskiej

Miasto powstało u schyłku XIII w. w sąsiedztwie przeniesionego mn.w. w tym samym czasie z Jazdowa (późniejszy Ujazdów) grodu książęcego. Początkowo jedna z pomniejszych maz. rezydencji książęcych, W. rozwinęła się w nast. stuleciu, tak że za rządów zasłużonego dla miasta ks. Janusza I...

Warszawa i jej związki z literaturą w czasie Oświecenia stanisławowskiego

 Oświecenie stanisławowskie. Drugi z kolei „złoty okres" W. przypada na czasy stanisławowskie, kiedy rozwijające się dynamicznie miasto stało się bezspornym centrum życia polit. kraju oraz stolicą pol. —» oświecenia. Tendencje rozwojowe, także w kulturze, ujawniły się już u schyłku czasów...

Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1795-1831

Godebski (Dobrogost) w „Warszawianinie" (1822) i „Wandzie" zapoczątkowali felieton warszawski. —> Warszawianka), a w ulotnej satyrze utrwala opinie ulicy o niejednej postaci warszawskiej.

Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1832-63

Warszawską. i warszawianie A. GIEŁŻYŃSKI Prasa warszawska 1661-1914, W. WIERZBICKA Teatr warszawski za Sasów, Wr.

Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1864-1918

KMIECIK Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885), W. SECOMSKA Repertuar Warszawskich Teatrów Rządowych 1863-1890, W.

Aarządzania zasobami ludzkimi - pytania egzaminacyjne (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)

1. Znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu firmą. 1) wiedza 2) doświadczenie 2) innowacyjność 3) kreatywność 4) przedsiębiorczość 5) postawa 6) lojalność 2. Cele zarządzania zasobami ludzkimi. 1) umożliwić kierownictwu osiągniecie wyznaczonych celów przez zaangażowanie personelu 2) w pełni wykorzystać możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych osób 3) inicjować zaangażowanie pracowników w pracę poprzez kontrolę jakości ...

Szkoła rycerska w Warszawie

Za te pieniądze zakupiono w stolicy budynek, zwany do dziś Pałacem Kazimierzowskim (obecnie jest to sztandarowy obiekt Uniwersytetu Warszawskiego) oraz mundury, wyposażenie i pomoce szkolne.

Recenzja "Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej’’ Kazimierza Jankowskiego, Warszawa 1973

Kazimierz Jankowski w swej książce ,,Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej?? traktuje o podejściu ówczesnej psychiatrii do problemów chorób psychicznych. W pierwszym rozdziale przedstawia dwa modele psychiatrii, zaznacza on różnice między przyczynami biologicznymi a społecznymi chorób psychicznych. Ówczesne podejście psychiatrii powodowało leczenie głównie sierotkami farmakologicznymi Kazimierz Jankowski za pomocą obrazowych przykładów nieletniej kleptomanki i ...

warszawa - Łazienki

Pierwotnie w miejscu dzisiej­szego parku krajobrazowo--geometry cznego, zaliczane­go do najpiękniejszych w Europie, rozciąga! się królewski zwierzyniec. Nazwa pochodzi od luksusowego pawilonu kąpielowego wzniesione­go na tym terenie w drugiej polowie XVII wieku przez ówczesnego wła­ściciela, filozofa i...

Warszawa - plac Zamkowy z kolumną Zygmunta

Podczas powstania warszawskiego, we wrześniu 1944 roku, strzaskana przez Niemców pociskiem czołgo­wym, legła w gruzach.

Warszawa - Powązki

W 1872 roku Sta­nisława Moniuszkę odprowadziło na miejsce wiecznego spoczynku 80 tysięcy warszawiaków Na po­wązkowskim cmentarzu znajdzie­my groby min.

Katedra Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

W czasie Powstania Warszawkiego walki toczyły się w kościele. W kryp­tach prochy książąt mazowieckich, arcybis­kupów warszawskich, Henryka Sienkie­wicza, Gabriela Narutowicza, Ignacego Paderewskiego oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Rynek Nowego Miasta Warszawa

W czasie Powstania Warszawskiego uległa całkowitej zagładzie.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie

Przy ul. Młynarskiej. Założony w 1792. Zajmuje 15 ha. Kaplica z 1834 ufundowana przez Marię ze Słuckich Halpertową, przebudowana w stylu empire wg proj. J. Heuricha, pełni funkcję domu pogrze­bowego. Mauzolea i grobowce klasycy-styczne i neogotyckie. Spoczywają tu malarze, architekci, naukowcy...