ROZSIEWACZ WAPNA

W rozsiewaczu RCW-2 wapnoznajdujące się w skrzyni rozsiewacza przesuwanejest taśmą przenośnika do regulowanej szczelinywylotowej, skąd dostaje się na przeciwbieżnetarcze rozsiewające.

Wapno defekacyjne, wapno saturacyjne

Zawiera węglan wapnia i szereg subst.

Wapno węglanowe

Do grupy nawozów węglanowych należą również węglanowe odpady przemysłowe, jak wapna posodowe, poflotacyjne, pocelulozowe, defekacyjne, popioły zespalania węgla brunatnego. zalecane jest do wapnowania gleb lekkich.

Wapno

Produkt otrzymywany z kamienia wapiennego(zw. składnikiemjest węglan wapnia, stosowany do wyrobu spoiw wbudownictwie. Wypalając wapniak o dużej zawartościwęglanu wapnia otrzymuje się tzw.

Wapno tlenkowe

Energicznie działający nawóz wapniowy zawierający wapń w formie CaO. Tlenek wapnia otrzymuje się przez wypalanie wapniaka, czyli kopaliny zawierające CaCO3 w temp.