Wapienne tarasy

Czytaj Dalej

Czym jest jezioro wapienne?

Na terenach zbudowanych z wapieni możliwe jest powstanie jezior pod powierzchnią ziemi. Wapienie stopniowo są rozpuszczane, a następnie wymywane przez wodę, w wyniku czego tworzy się zapadlisko z licznymi jeziorami oraz rzekami. Podobne zjawisko występuje na obszarach boga­tych w złoża soli.

Czym są skały wapienne?

Skały wapienne, do których należą min. Inną ważną cechą skał wapiennych jest obec­ność licznych szczelin.

Gromada gąbki wapienne

W przeciwieństwie do często bardzo dużych mezozoicznych gąbek kamiennych i szklistoszkieletowych, gąbki wapienne są formami raczej niewielkimi, trudnymi do zauważenia. W triasie alpejskim mogą obok glonów wapiennych występować jako organizmy rafotwórcze.

Taras

1) w sztuce ogrodowej naturalnie lub sztucznieukształtowane płaskie wzniesienie terenu o wyrównanejnawierzchni, ujęte balustradą, murem oporowymalbo skarpą ziemną; występuje pojedynczolub jako układ złożony z wielu t.; popularny w ogrodachrenes. i barok, oraz od kon. XIX w.;

2) w architekturzeodkryta...

Taras

Pozioma lub lekko nachylona powierzchnia morfologiczna, ograniczonaz jednej strony stokiem wznoszącym się ku górze, z drugiej zaś – stokiem opadającymw dół, powstała na skutek → erozji lub → akumulacji.

TARAS

TARAS — 1) płaski, prawie poziomy próg nazboczu doliny rzeki lub nad brzegiem morzastromo spadający ku rzece lub morzu; powstajewskutek wzmożonej działalności erozyjnej rzekilub morza; 2) dawny poziom doliny rzeki zawieszonynad nowym jej łożyskiem; proces meandrowania(-»meandry) doliny i rozszerzania jejprzez rzekę, a następnie wcinania się w nią, powtarzasię nieraz kilkakrotnie, wskutek czego powstająwówczas tarasy na różnych ...

Tyf wapienny

Tyf wapienny — porowaty wapień zawierającynierozłożone resztki roślinne; 75—99%stanowi węglan wapnia (CaCO*), co odpowiada42—55% tlenku wapnia (CaO); azot, fosfori potas znajdują się w zmiennej ilości.