Wapień koralowy

Czytaj Dalej

Dziki bez koralowy

Wygląd: Krzew ponad trzymetrowej wysokości. Rdzeń w łodydze i gałęziach żół-to-brunatny. Liście nieparzystopierzaste, obustronnie jasnozielone, z 3-7 podłużno--lancetowatymi, piłkowanymi listkami. Zie-lonkawożółte małe kwiaty zebrane są w jajowate lub stożkowate wiechy. Dojrzałe jagody są...

Dziki bez koralowy

Gęsto ustawione pestkowce są kuliste, wielkości do 5 mm, lśniąco koralowoczerwone. Uwagi ogólne: Dziki bez koralowy, w przeciwieństwie do bzu czarnego, nie jest gatunkiem synantropijnym.

Wapień

Skała osadowa, używana m.in. jako kamień bud., rzadziej rzeźb., oraz po obróbce termicznej bez domieszek (wapno) lub z odpowiednimi domieszkami, na —> zaprawę. Przekrystalizowane w. tworzą —> marmury.