Walery Borzow

Czytaj Dalej

Dramaty Moliera jako komedie charakterów (Świętoszek, Skąpiec)

” Temu człowiekowi Orgon powierza tajemnicę przyjaciela, zapisuje cały majątek, uprzednio wyrzuciwszy z domu syna, bo śmiał krytykować Tartufa i zamierza dać za żonę córkę, wbrew jej woli i słowu danemu Waleremu.

"Powrót posła" - streszczenie

Scena IV Osoby: Walery, Szarmancki Szarmancki wita się z Walerym, a następnie opowiada mu o swych podróżach po Francji i Anglii.

Różnorodne sposoby ukazywania świata szlacheckiego. Omówienie tego problem na przykładzie literatury od średniowiecza do oświecenia

Walery natomiast jest typowym patriotą. Pieniądz rozwiązuje sprawę, Walery rezygnuje z posagu Teresy, a wspólne gospodarowanie rozpoczynają od uwłaszczenia chłopów.

GOSTOMSKI Walery

GOSTOMSKI Walery, ur.

ŁOZIŃSKI WALERY

ŁOZIŃSKI WALERY, ur.

WIELOGŁOWSKI WALERY

WIELOGŁOWSKI WALERY, ur.

ZAKLĘTY DWÓR. Powieść w 2 częściach, powieść Walerego Łozińskiego

Powieść w 2 częściach, powieść Walerego Łozińskiego, prwdr. też Łoziński Walery.

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Godzi się na małżeństwo Walerego z Teresą, panną bez posagu, bo młodzi się kochają i to jest najważniejsze dla ich szczęścia. Politykiem konserwatystą jest w niej Starosta Gadulski, politykiem oświeconym - poseł na Sejm Czteroletni, Walery wraz ze swymi rodzicami.

"Ostoja polskości" czy "Świat zepsuty"? literacki wizerunek szlachty w ocenie młodego Polaka.

Niemcewicz Powrót posła - Podkomorzy jego żona i syn Walery).

Sarmata o sobie - pisarze oświecenia o sarmatyzmie

Niemcewicza: Podkomorzy, jego żona, Walery.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Państwo Ziembiewiczowie mieszkają w Boleborzy, gdzie pan Walery jest rządcą.

MOTYW: Człowiek

Podejmują ją postacie pozytywne jak Walery - spadkobierca ideałów Antenora i cała rodzina Podkomorzego.

MOTYW: RODZINA

Czuł się oszukany i ją winił za swoją samotność Zofia Nałkowska „Granica” Walery Ziembiewicz, ojciec głównego bohatera powieści „Granica”, nie umiał zapewnić dobrobytu rodzinie.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Intryga miłosna , konkury Walerego i Szarmanckiego do ręki panny Teresy są w pewien sposób tłem konfliktu obu modeli postaw : patriotycznej i zachowawczej. ” Bohaterami pozytywnymi , dla których państwo było najwyższą wartością byli Podkomorzy , Podkomorzyna i Walery.

Portrety matek w literaturze.

Kiedy jednak okazuje się, że jest to pospolity łowca posagów, wówczas oddaje Teresę Waleremu, tego zaś matka nauczyła cenić zalety charakteru i kierować się sercem, a nie wielkością deklarowanego posagu.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Walery, na przykład, jest posłem na Sejm Wielki, zaś w przerwach obrad przyjeżdża do rodziców na wieś.