Wady wzroku

Czytaj Dalej

CZĘSTE WADY WZROKU - Daltonizm

Jedną z wad wzroku jest daltonizm (ślepota barw) polegający na złym rozpoznawaniu barw. W większości przypadków osoby źle rozróżniające barwy od urodzenia nie zdają sobie sprawy z istnienia tej wady, gdyż ostrość wzroku jest zwykle u nich prawidłowa.

Jakie są najczęściej spotykane wady wzroku?

Do najczęściej występujących wad wzroku na­leżą krótkowzroczność lub dalekowzroczność oraz astygmatyzm (niezborność oka polegająca na znie­kształceniu widzenia spowodowanym przez róż­nice w załamywaniu światła przechodzącego przez oko).

CZĘSTE WADY WZROKU - Astygmatyzm (niezborność rogówkowa)

Aby skorygować taką wadę stosuje się okulary z soczewkami cylindrycznymi. Aby skorygować taką wadę konieczne jest zastosowanie soczewek kontaktowych na powierzchni oka, lub specjalnych żeli okulistycznych wyrównujących powierzchnię rogówki.

CZĘSTE WADY WZROKU - Nadwzroczność

Nadwzroczność (dalekowzroczność, hipermetropia, hyperopia,) jest drugą obok krótkowzroczności najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną oka ludzkiego. Wskutek tego wrażenie wzrokowe dalekowidza jest nieostre.

CZĘSTE WADY WZROKU - Krótkowzroczność

Krótkowzroczność (miopia) jest jedną z najczęściej spotykanych wad refrakcyjnych oka ludzkiego. Wskutek tego wrażenie wzrokowe krótkowidza jest nieostre.

NADWZROCZNOŚĆ, dalekowzroczność, wada wzroku

Przy nadwzroczności promienie świetlne odbite od przedmiotów blisko położonych skupiają się poza siatkówką, a nie na niej. Obrazy dalekie postrzegane są bez zaburzeń. Nadwzroczność wymaga szkieł korekcyjnych skupiających.

W jakie wady Polaków wymierzony był krytycyzm satyr I. Krasickiego?

Wymienia w niej szereg wad i deprawacji współczesnych mu ludzi: szaleństwa młodzieży, kłamstwa i matactwa starych, rozwody, okradanie ojczyzny, pozory elegancji i ogłady, niedowiarstwo i bezbożność, nierząd, rozpustę, itd. Niestety, pijaństwo należy i obecnie do wad narodowych Polaków.

Zalety i wady metod portfelowych

Metody analizy portfelowej mają również wady.

Zalety i wady planowania strategicznego

Wady niebezpieczeństwo powstania biurokracji planistów możliwość podejmowania decyzji na podstawie abstrakcyjnych koncepcji unikanie ryzykownych decyzji.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne : wady

Dlaczego - pomimo tylu korzyści - jest dużo więcej firm o innych formach organizacyjnych niż spółki z o.o. czy spółki akcyjne?

Koszty. Założenie spółki z o.o., a szczególnie spółki akcyjnej, jest procesem trudnym i kosztownym. Zawarcie spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu...

Wady i zalety opodatkowania ryczałtem

 

Każdy rozpoczynając działalność gospodarczą musi mieć świadomość, jakie ma możliwości wyboru formy opodatkowania swoich dochodów z tejże działalności. Przyszły podatnik powinien dowiedzieć się, czy ma pełną możliwość wyboru tzn. czy działalność jaką zamierza wykonywać może być...

Zalety i wady OUTSOURCINGU

 

Outsourcing ma licznych zwolenników w Stanach Zjednoczonych. Także w Europie i Japonii wiele przedsiębiorstw ogranicza produkcję części we własnych zakładach i korzysta z usług kooperantów. Głównym argumentem przemawiającym za outsourcingiem jest obniżka kosztów. Ponadto outsourcing umożliwia płynne...

Zalety i wady kontraktów futures

 

Rynek kontraktów terminowych na warszawskiej giełdzie ma już trzy lata. Na

początku handlowano wyłącznie kontraktami na indeks giełdowy WIG 20, a obroty na

pierwszych sesjach sięgały kilku do kilkunastu sztuk kontraktów. Dziś w obrocie

znajdują się kontrakty na WIG 20 i TECHWIG (po trzy serie na...

Zalety i wady kontraktów forward

 

Niewątpliwie kontrakty terminowe forward stały się niezwykle ważnym instrumentem w strukturze nowoczesnego rynku inwestycyjnego. Jako jeden z najbardziej podstawowych rodzajów dostępnych na rynku kapitałowym instrumentów pochodnych, podobnie jak kontrakty futures, zwiększa on w znaczny sposób możliwości...

Wady i zalety finansowania poprzez pożyczki średnioterminowe

Wady: Jeśli się okaże, że uzgodnione terminy nie mogą być dotrzymane grozi to zmiana lub zerwaniem umowy.

Obligacje, ich wady i zalety

Wady obligacji: Zabezpieczenie publicznych emisji obligacji bardzo ogranicza możliwość zabezpieczenia innych pożyczkodawców.

Wady dzienników

 

Dzienniki często charakteryzuje stosunkowo niska jakość dru­ku. Nawet, jeśli możliwe jest wyemitowanie reklamy w pełnym kolorze, to nie jesteśmy w stanie uzyskać wysokiej jakości obrazu, ponieważ zarówno rozdzielczość, jak i jakość papieru są dość niskie.

Dzienniki często mają...

Wady reklamy telewizyjnej

1   Biorąc pod uwagę powyższe wady i zalety, podczas przygotowywania telewizyjnej kampanii reklamowej powinno się korzystać z badań telemetrycznych oglądalno­ści stacji telewizyjnych, które są bardzo precyzyjną metodą pomiaru widowni poszczegól­nych stacji.

Wady prawa sprzyjające korupcji

1. Większość ustaw wymierzonych w korupcję nie działa, niestety, dostatecznie skutecznie.

• Jedną z przyczyn jest słabość kontroli wewnętrznej, zwłaszcza w ministerstwach i urzędach wojewódzkich

• Brak dostatecznej kontroli nad sposobami dysponowania funduszami publicznymi. Utrzymujące się dotacje...

Wady społeczne krytykowane przez I. Krasickiego w znanych Ci satyrach i dlaczego. "Pijaństwo"

Oświecenie to epoka wyczyszczania wad, złych obyczajów językowych, które narosły od śmierci Kochanowskiego, przez całe wieki. Wady, które wytykają królowi sarmaci, staje się świadectwem ich głupoty.