Wacław Pelikan

Czytaj Dalej

STACHIEWICZ WACŁAW TEOFIL (1894-1973) - generał

Żołnierz Legionów Polskich, wcie­lony do armii austriackiej, zdezerte­rował na rozkaz komendanta POW płk. Edwarda *Śmigłego-Rydza. Służbę w Wojsku Polskim rozpo­czął w listopadzie 1918 r.

W latach 1921-23 studiował w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu. Od sierpnia 1935 r. szef Sztabu Głów­nego...

Wacław Potocki - "Wiersze" - streszczenie

Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogromnej wagi do rodzimych tradycji, wręcz tworząc własną szlachecką ideologię. Jednocześnie uznawała ona swój polski rodowód za...

Wacław Potocki (1621-1696)

Wacław Potocki pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Pod groźbą edyktu z 1658 r., skazującego arian na wygnanie, przeszedł na katolicyzm, lecz mimo to pozostał wierny swej ideologii i skutecznie pomagał swoim współwyznawcom, za co cierpiał...

Wacław Potocki i arianie

Bracia polscy (arianie, antytrynitarze). Najbardziej  radykalne i postępowe polskie skrzydło reformacji, zapisali w dziejach naszego kraju chlubną kartę. Ojczyzna  odpłaciła  im  czarną  niewdzięcznością i krzywdą wygnania (na mocy uchwały sejmowej  z 1658 r. nakazującej zmianę wyznania bądź...

WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY

Poezja Potockiego należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta często dotyka spraw szlachty i państwa.Często poddaje krytyce wady narodu i rządzących.Potocki wyznawał religię ariańską.

W wierszu "Nierządem Polska stoi" ukazał stan wewnętrzny państwa polskiego,które chyli się ku upadkowi,nikt nie...

Pelikan różowy

Lęgi: Wszystkie gatunki pelikanów gnieżdżą się gromadnie; pelikan różowy jest wyjątkowo towarzyski i tworzy często ogromne kolonie: najsłynniejsze są w delcie Dunaju, na jeziorze Kus (Manyas) w Turcji i jeziorze Srebyrna w Bułgarii.

Pelikan kędzierzawy

Lęgi: Pelikan kędzierzawy gnieździ się w mniejszych koloniach niż pelikan różowy i miewa kolonie także na jeziorach średniej wielkości.

ANCZYC WACŁAW ZYGMUNT

ANCZYC WACŁAW ZYGMUNT, ur. 4 II 1866 w Warszawie,zm. 27 IX 1938 w Krakowie, syn Władysława Ludwika,historyk, działacz społ., drukarz. Od 1885 prowadził w Krakowiedrukarnię ojca, rozbudowując ją i doskonaląc; 1929 otrzymałGrand Prix za osiągnięcia w dziedzinie sztuki drukarskiej;kierownikiem artyst...

BERENT WACŁAW

BERENT WACŁAW, ur. 28 IX 1873 w Warszawie, zm. 20 XI1940 tamże, powieściopisarz, eseista, tłumacz. Pochodziłz mieszcz. rodziny warszawskiej. Od 1890 studiował naukiprzyr. w Monachium, gdzie wszedł w artyst.-lit. środowiskoniem. i polskie. Doktoryzował się 1895 w Zurychu, w zakresieichtiologii. W...

BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski, Marek Zaleski

BOJARSKI WACŁAW, pseud. Jan Marzec, Wojciech Wierzejski,Marek Zaleski, ur. 30 X 1921 w Warszawie, zm. 5 VI1943 tamże, poeta, prozaik. Uczeń warsz. gimnazjów im. św.Stanisława Kostki, oraz im. W. Górskiego, nast. liceum im. J.Zamoyskiego (ukończ. 1940). Wtymże roku podjął tajne studiapolonist. na UW, które...

BOROWY WACŁAW

BOROWY WACŁAW, ur. 19 V 1890 w Tuszynku pod Łodzią,zm. 16 X 1950 w Warszawie, historyk literatury. Studia rozpoczęte1908 na Uniw. Lwow., kontynuował na UJ pod kier. I.Chrzanowskiego, R. Dyboskiego, S. Windakiewicza (filologiapol., ubocznie angielska). W 1912-14 był czł. Drużyn Strzeleckich,1920 służył...

GRUBIŃSKI WACŁAW

GRUBIŃSKI WACŁAW, ur. 25 I 1883 w Warszawie, zm. 8 VI 1973 w Londynie, dramatopisarz, nowelista, krytyk lit. i teatralny. Zdobył rozległe choć niesystematyczne wykształcenie lit.-filoz., studiując w Niemczech, Włoszech i Francji. Jako felietonista i sprawozdawca lit. i teatr, (zbiór W moim konfesjonale...

GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in.

GĄSIOROWSKI WACŁAW, pseud. Wiesław Sclavus i in., ur. 27 VI 1869 w Warszawie, zm. 30 X 1939 w Konstancinie pod Warszawą, powieściopisarz, publicysta, działacz społeczny. Ukończył kurs farmaceutyczny i buchalteryjny. Początkowo pracował w Warszawie jako urzędnik, później jako dziennikarz. Był...

KARCZEWSKI WACŁAW, pseud. Marian Jasieńczyk

KARCZEWSKI WACŁAW, pseud. Marian Jasieńczyk i in., ur. 1855 w Woli Siennieńskiej (Radomskie), zm. 24 XI 1911 w Krakowie, dramaturg, powieściopisarz, krytyk, publicysta. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Wraz z J. Malczewskim wychowywał się w majątku Wielgie, gdzie był uczniem A. Dygasińskiego. Po...

KOMIEROWSKI JAN WACŁAW, pseud. Wacław Pomian

KOMIEROWSKI JAN WACŁAW, pseud. Wacław Pomian, ur. 1850 w Warszawie, zm. 5 XII 1897 pod Wiedniem, poeta, tłumacz. Siostrzeniec Deotymy, żonaty z siostrą H. Sienkiewicza. Od ok. 1868 studiował na uniw. w Berlinie. Poezje liryczne ogłaszał w czasopismach warsz., gł. w „Kurierze Warsz.", od 1870; 3 pieśni...

KOSZCZYC WACŁAW, właśc. Walery Wacław Wołodźko, in. pseud. Sahi-bej

KOSZCZYC WACŁAW, właśc. Walery Wacław Wołodźko, in. pseud. Sahi-bej, ur. 1831 na Białorusi, zm. 8 IV 1904 we Lwowie, powieściopisarz, publicysta, działacz konspiracyjny. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, był oficerem wojsk carskich. W 1863 przeszedł na stronę powstańców i walczył jako dowódca...

KUBACKI WACŁAW

KUBACKI WACŁAW, ur. 7 IX 1907 w Nieszawie, historyk literatury, krytyk lit. i teatr., prozaik i dramatopisarz. W 1928-32 studiował filologię pol. na UJ, dalsze studia odbywał za granicą (Austria, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Francja). Działalność kryt. uprawiał od 1932, współpracując m. in. z tyg...

LEDNICKI WACŁAW

LEDNICKI WACŁAW, ur. 28 IV 1891 w Moskwie, zm. 29 X 1967 w Berkeley (Kalifornia), historyk literatur słowiańskich. Syn polityka i prawnika Aleksandra L., 1910-11 studiował historię literatury i język pol. na UJ, nast. filologię romańską i germańską na uniw. w Moskwie. Od 1918 w Polsce, 1926...

LIEDER WACŁAW, ROLICZ

LIEDER WACŁAW, ROLICZ, ur. 27 IX 1866 w Warszawie zm. 25 IV 1912 tamże, poeta, orientalista, tłumacz. Syn Jana, urzędnika bankowego, autora szkicu hist.-obycz. Pamiątka z Czerniakowa (pod pseud. Jan Warmiński). Studiował prawo na UJ. W 1888-97 przebywał w Paryżu i - krócej - w Wiedniu. W związku ze...

ŁEBIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Saława, Wacław Stadziński

ŁEBIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Władysław Saława, Wacław Stadziński, ur. 3 X 1840 w Stążkach pod Świeciem, zm. 9 X 1907 w Poznaniu, pomorsko-wielkopolski publicysta, pisarz i wydawca, działacz oświat, i społeczny. W czasie studiów filol. i hist. na UWr. (1858-63) był czł. zarządu i prezesem...