WIEM (encyklopedia)

WIEM (Wielka Interaktywna Encyklopedia Multimedialna) – encyklopedia internetowa, stworzona na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej i Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej wydawnictwa Fogra, udostępniana od 2000 roku przez portal internetowy Onet.pl. Edycja 9 z 2006 r. zawiera ponad 125 tys. haseł.

Czytaj Dalej

Portrety kochanków dawniej i dziś.

Wielu kochanków zostało przedstawionych także w dziełach plastycznych - wiele obrazów jest próbą opisu niezwykłego uczucia miłości. Wiersz jest opisem intymnej sytuacji pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy prawdopodobnie się kochają.

Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Gnoseologia

      W historii filozofii formułowano różne twierdzenia, które miały przemawiać za prawdziwością wniosku,  że  „żaden człowiek nigdy nie wie, czy istnieje jakikolwiek przedmiot materialny”:    1) twierdzenie,  że  żadne dane zmysłowe nie mogą istnieć, gdy ich ktoś bezpośrednio nie ujmuje;    2) twierdzenia Kanta, że możemy ...

Zbigniew Szawarski– „Rozmowy o etyce”.WSiP Warszawa 1987 - recenzja

Otóż zdaniem Szawarskiego, cechą człowieka mądrego jest to, iż wie kim jest, zna swoje możliwości i ograniczenia, wie w jakim świecie żyje, co może osiągnąć a czego nie może, czego powinien bezwzględnie bronić, a co może poświęcić na rzecz innych wartości.

Cnota jest wiedza; wiem, ze nic nie wiem. Czy te dwie maksymy Sokratesa są ze sobą zgodne, czy sprzeczne?

Bo z nas dwóch żaden, zdaje się, nie wie o tym, co piękne i dobre, ale jemu się zdaje, że coś wie, choć nic nie wie a ja, ja nic nie wiem, tak mi się nawet nie zdaje. Sokrates równie dobrze mógł powiedzieć: „ Wiem, że nic nie wiem, ale jednak coś wiem.

Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej

• nieświadoma, niezamierzona – człowiek tworzy, ale nie wie o tym, że jest twórcą • świadoma niezamierzona - człowiek wie, że tworzy, ale nie jest w stanie zapanować, kierować, • świadoma umyślna – tworzy, wie, że tworzy, potrafi zaplanować, proces twórczy i odnosi twórczość przede wszystkim do siebie, panuje nad procesem twórczości, tworzy siebie, później świat.

Die Blechtrommel - recenzja/opis filmu (Deutsch)

1938 war der Junge Zeuge wie der Laden, wo er sich in neue Trommeln versorgt hat von SS-Mnnern verwstet worden ist. Aber wie gesagt, hat er mich nicht von den Beinen gerissen.

Obrzydzenie do świata - Hamlet

Ofiarą tej sceny pada Poloniusz, ojciec Ofelii i zausznik króla, który przyszedł posłuchać za kotarą, jak też Hamlet będzie rozmawiał z matką, a raczej chce się dowiedzieć, czy Hamlet wie o wszystkim, czy też nie wie.

Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze.

Szczególnie w twórczości wielkiego poety XVI wieku Jana Kochanowskiego odnajdujemy wiele utworów tego typu. A wiemy, jak wielkimi indywidualistami byli roman–tycy.

Prometeusz – ukarany za miłość do ludzi. Charakterystyka i ocena bohatera z perspektywy końca XX wieku

Wielkimi zaletami Prometeusza były jego cierpliwość, troskliwość i opiekuńczość wobec człowieka, który początkowo był słaby, bezradny i zupełnie nie umiał radzić sobie na ziemi. Wielokrotnie do tego mitu nawiązywali pisarze różnych epok.

„Kaleka na duchu czy obłąkany zbrodnią?” – charakterystyka i ocena postępowania Makbeta

Makbet wie, że zbrodnia musi zostać ukarana i to nie po śmierci, ale jeszcze za życia. W odróżnieniu od Lady Makbet on sam od początku wie, że nie wystarczy zachować pozory, ukryć narzędzie zbrodni, udać oburzenie i poszukiwać nieistniejących zabójców lub skazać na śmierć niewinnych ludzi.

Motywy patriotyczne w literaturze polskiej

Krew pachnie w tej sali Wiersz jest tak sugestywny, że nam czytelnikom długo jeszcze dźwię­czą w uszach tony tej muzyki, stanowiącej ilustrację historii narodu, a nad wszystkim góruje głuchy huk zatrzaśniętego przez muzyka wieka for­tepianu.

Kształt miłości romantycznej

Wierzy on, że nawet jeżeli zła ręka łudzi dusze rozłącza, to i tak kochankowie spotkają się w niebie. Bohater jest świadomy amoralności jakiej się dopuszcza jednak wie, że nie ma innej drogi: "Jeden sposób Aldono, jeden pozostał Litwinom Skruszyć potęgę Zakonu [.

Zbrodnia i kara

Porfiry unika jednoznacznej odpowiedzi, ale daje przybyłemu do zrozumienia, że wiele wie – o nim, o jego próbach wynajęcia mieszkania obu kobiet, o zachowaniu w rozmowie ze stróżem itp.

WIERCIPIĘTA, ŻYWE SREBRO, A MOŻE NADPOBUDLIWE?

Charakterystyka dziecka nadpobudliwego Brak koncentracji · Słucha nieuważnie · Nie jest w stanie skupić się na szczegółach · Łatwo się rozprasza pod wpływem zewnętrznych zdarzeń · Nie pamięta co miało zrobić · Jest mało spostrzegawcze · Często „buja w obłokach” · W środku zdania zapomina o czym mówiło Impulsywność · Wyrywa się z odpowiedzią zanim zostanie zapytane · Często ...

Edukacja zdrowotna w przedszkolu

Edukacja zdrowotna to proces wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w którego zakres wchodzi: - wiedza o zdrowiu związana z funkcjonowaniem własnego organizmu; - umiejętność zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych; - wiedza i umiejętności związane z korzystaniem z opieki zdrowotnej; - wiedza o czynnikach środowiskowych, społecznych i politycznych wpływających na zdrowie.

Co każdy student powinien wiedzieć ?

według nazwisk autorów, tytułów, nazw wydawnictw), rzeczowy – książki podzielone są według haseł, związanych z danymi zagadnieniami czy dziedzinami wiedzy, pod jednym hasłem może znajdować się wiele różnych pozycji, topograficzny – dostępne pozycje uszeregowane są zgodnie z ułożeniem na półkach (w zbiorze podręcznym) lub zgodnie z porządkiem ich magazynowania.

Organizowanie nauki

  Jeśli w danym momencie nauki nie korzystasz z komputera, najlepiej wyłącz go – rozprasza i stwarza okazję do zbyt wielu pokus, które mogą oderwać cię od pracy. Zapotrzebowanie na sen zmniejsza się wraz z wiekiem – dzieci śpią kilkanaście godzin na dobę, zaś ludzie w podeszłym wieku 5-6 godzin.

Przedstawienie postaw ideowych zaprezentowanych w twórczośći Żeromskiego i Wyspiańskiego

Dziennikarz dziwi się, że chłopi interesują się polityką i lekceważy ich sobie   • uważa, że chłopi powinni zamknąć się tylko w opłotkach swojej wsi   • inteligencja gardzi chłopami • nie wie, kiedy i jakie prace odbywają się na wsi • jest niechętnie ustosunkowana do chłopów i przekonana o swojej wyższości nad nimi, np.

Jaka jest i w jakich utworach została opisana miłość romantyczna

Jednak Giaur wie, że zawinił i tak samo cierpi z powodu utraty ukochanej, jak z powodu popełnionej zbrodni. Wierzy on, że nawet jeżeli zła ręka łudzi dusze rozłącza, to i tak kochankowie spotkają się w niebie.

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Encyklopedyści

Z ogólnych sformułowań filozofii encyklopedystów wyłoniły się cztery istotniejsze doktryny filozoficzne: 1) materializm, sformułowany jeszcze przed ukazaniem Wielkiej Encyklopedii się przez J.