W Szwajcarii

W Szwajcarii – poemat miłosny napisany przez Juliusza Słowackiego w latach 1835-1838. Został wydany w roku 1839 w Paryżu w tomie Trzy poemata (zawierającym również poematy 'Wacław' i 'Ojciec zadżumionych'). Poemat zawiera 441 wersów w 21 strofach stematyzowanych następująco : Dusza, Tęsknota / Miłość / Zwierzęta / Szczęście / Woda / Łzy / Modlitwa / Piekło / Pocałunek / Kwiaty / Anioł /...

Czytaj Dalej

DOMINIKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

, prowadzi domy rekolekcyjne, wypoczynkowe, dla starców i ambulatoria oraz opiekuje się dziećmi opuszczonymi; 1975 miały 90 domów (w Belgii, we Francji, w Szwajcarii, Szwecji, we Włoszech, w Brazylii, Kanadzie, Stanach Zjedn.

Samorząd terytorialny w Szwajcarii

Nabycie obywatelstwa Szwajcarii nie jest rzeczą prostą, organy gmin obywatelskich decydują czy komuś przyznać obywatelstwo czy nie. Istnieje to tylko w Szwajcarii.

Szwajcaria. samorzad terytorialny (krotko)

Referendum) 2)z udziałem parlamentu gminnego (rada-prowadzi bieżące sprawy i występuje z wnioskami do społeczeństwa) 3)z komisją obywatelska (komisja kontroli działalności) Szwajcaria jest jednym z niewielu państw w których obowiązuje demokracja bezpośrednia.

Szwajcaria w połowie XVIII wieku

Zwłaszcza wysoki był poziom szkolnictwa i medycyny, a Szwajcaria dostarczała całej Europie swe imponujące „nadwyżki” wysoko kwalifikowanych lekarzy, pedagogów i sekretarzy.

Reformacja w Szwajcarii

Wkrótce po śmierci Zwingliego pojawił się w Szwajcarii inny wybitny reformator, którego nauka zdobyła sobie największe uznanie spośród wszystkich odłamów protestantyzmu.

Karol Boromeusz i Szwajcaria

W Lucernie powstała nuncjatura, obsadzona (1579) przez przyjacielaKarola, Giovanni Bonhomini, który już wcześniej, a potem także w Szwajcarii działał według jegowzoru.

Wojna domowa w Szwajcarii

Od września 1848 zaczęła obowiązywać nowa konstytucja w Szwajcarii, przekształciła ona związek państw w państwo związkowe.

BETLEJEM, Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia, Towarzystwo Misji Zagr. Betlejem w Szwajcarii

założył 20 V 1921 w Immensee (Szwajcaria)P. (stan Kolorado);od 1950 w Cheyenne Wells i od 1955 w Denver; w SzwajcariiB.

Federalizm – gminy, kantony, federacja – stosunki między nimi (Szwajcaria)

3000 silnie zróżnicowanych ustrojowo, obszarowo, ilościowo i ekonomicznie: gminy ogólne (polityczne) – dominują, gminy specjalne – kościelna, szkolna, ubogich, gmina obywatelska – korporacja osób posiadających obywatelstwo •autonomia gmin jest zagwarantowana zgodnie z prawem kantonalnym: konstytucyjne prawo gmin do istnienia,określona w ustawodawstwie kantonalnym swoboda wyboru odpowiedniej politycznej struktury i administracji,prawo ...

Rządy zgromadzenia, czyli parlament Szwajcarii

Zgromadzenie federalne  •konstytucja powierza sprawowanie najwyższej władzy Federacji i zwierzchni nadzór nad innymi organami państwa (Rada Federalna i federalna administracja, federalne sądy); •składa się z dwóch izb – Rady Narodowej i Rady Kantonów; •głównym uprawnieniem jest wybieranie Rady Federalnej (rządu) wg „reguły magicznej”, ale brak uprawnienia do odwołania jej, brak instytucji wotum zaufania i ...

W SZWAJCARII, poemat J. Słowackiego

W SZWAJCARII, poemat J.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Beneluks i Szwajcaria

Szwajcaria trzymała się w owym okresie polityki pełnej neutralności.

ZURYCH, m. w Szwajcarii

Gdzie 25-26 IX 1799 Francuzi odnieśli zwycięstwo nad ros. korpusem Rimskiego-Korsakowa i armią Suworowa. Po opanowaniu Italii Rosjanie i Austriacy zamierzali wkroczyć do Francji przez Szwajcarię. W pobliżu Z. znalazł się korpus Rimskiego-Korsakowa (27 tys.) i wspierający go austr. korpus gen...

Richard Wagner

Ścigany za udział w powstaniu majowym 1848 roku, kompozytor zmuszony był uciekać z Drezna i udał się do Szwajcarii, gdzie spędził cztery lata, studiując teorię opery i dramatu. Niestety, po śmierci żony, w roku 1866, Wagner popadł w konflikt z dworem Ludwika II i znów zmuszony był wyjechać do Szwajcarii.

BENEDYKTYNKI, Zakon Benedyktynek, Ordo Monialium Sancti Benedicti OSB

Francja, Portugalia, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Kanada)erygowano domy sióstr b. , w których było 3115 sióstr; 2 domy (w Au —Szwajcaria oraz w Ramsey — Stany Zjedn.

CHOISY JACQUES EUGÈNE

Należał do współtwórców Związku Kościołów Ewangelickich Szwajcarii, któremu 1930-41 przewodniczył; wraz z A. Etude historique sur le IXe siècle et sur le dogme de la cène (G 1888) oraz liczne prace z zakresu dziejów Kościoła reformowanego w Szwajcarii, np.

AUSTRIACKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1460.

1496) odziedziczył Tyrol, a cesarz Świętego Cesarstwa Rzym­skiego, Fryderyk III (1415-1493), Habs­burg, lecz z linii rywalizującej z austriacką, musiał wybierać między prawami Cesarstwa w Szwajcarii a prawami rodu Habsburgów.

AUSTRIACKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1499

W traktacie bazylejskim z 22 września 1499 Maksymilian uznał niepodległość Szwajcarii.

EVANGELICAL ASSOCIATION

, a od 1850 wspólnota rozwijała się w Europie (Niemcy, Szwajcaria, Francja) i Kanadzie, prowadziła także działalność mis. dla Francji i Szwajcarii; eur.