Viva High School Musical Meksyk: Pojedynek

Viva High School Musical Meksyk: Pojedynek (High School Musical: El Desafio Mexico) – meksykański film muzyczny z 2008 roku. Filmowa wersja musicalu High School Musical. Po wakacjach Cristobal (Cristobal Orellana), kapitan szkolnej drużyny piłkarskiej "Jagnięta" odkrywa, że jego sąsiadka i koleżanka Mariana (Mariana Magaña) bardzo się zmieniła w ciągu ostatniego lata. Nowy rok szkolny to...

Czytaj Dalej

High School of Horrors

My high school career could be an interesting study of profiles. Although I encountered many types, only four of them, among teachers, are interesting. What do you think about school where most of the instructors can be defined as madmen, schizophrenic, or indifferent? Do not worry there were some that fall under...

Why does my sister learn English?

My elder sister, Magdalene is 22 years old. She is a grown-up, married women. She is now studding economics, marketing and management in private school of business. She is on 4th year of study .She is now working in big, international marketing firm. She is now writing hers M.A. thesis about credit cards. She must...

My school

because of sth - z powodu czegoś

upbringing - dobre wychowanie

mental development – rozwój psychiczny

thanks to sth (sb) - dzięki czemuś (komuś)

vigorous - energiczny

talkative - rozmowny

boarding establishment - internat

canteen - stołówka

timetable - rozkład zajęć

good manners – dobre...

Musicale

Fakt, że twórców musicali zaczęły interesować tematy poruszające problemy społeczne i polityczne, świadczy o tym, jak daleką drogę przeszedł musical od swych początków, kiedy był niczym więcej, niż tylko lekką, infantylna komedią.

Amerykański system oświatowy

WSTĘP Stany Zjednoczone Ameryki Północnej mają system oświaty prawdopodobnie najbardziej zróżnicowany, zdecentralizowany, a zarazem dynamiczny; chyba jedyny tego rodzaju na świecie. Rząd Federalny w niewielkim stopniu uczestniczy w tworzeniu polityki oświatowej czy w dotowaniu szkolnictwa. Odpowiedzialność za oświatę spoczywa na rządach stanowych, ale też raczej formalnie, ponieważ i one delegują swoje uprawnienia dotyczące kierowania oświatą na władze lokalne, w ...

School plays more important role than the family in shaping one's personality. Discuss.

School is the place where one spends considerable amount of life. It accompanies people from their childhood, up to adult years. Therefore, it strongly influences the development of one's personality. It may be said that the impact of school is much more significant than the family, but this thesis is not clearly obvious. One point in favour of that statement is that children spend even eight hours a day in school. If we subtract the time spent on sleeping, We realize that they spent more ...

Enviroment

Environment Most people want to help the earth but very few actually go out and do something. To help the earth we don’t have to clean up ten miles of highway or beaches. We can do those things but I found some easier ways to help out. Americans working together can help to make our environment better, healthier and cleaner. We can help prevent air pollution by using alternative ways of traveling. In America most people use cars and almost every person in the family has their own car.

"Krzyżacy" - streszczenie

V Pojedynek odbywa się na zamkowym podwórzu. Na dworze księżnej Aleksandry Maćko spotyka Lichtensteina, jednak nie może wyzwać go na pojedynek, gdyż Krzyżak sprawuje funkcję posła.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - INTERWENCJE FRANCUSKIE W MEKSYKU

Pierwsza interwencje tzw „wojna o ciastka” – powodem były złożone reklamacje przez obywatela francuskiego prowadzącego cukiernię w mieście Meksyk, który uważał, że w trakcie zamieszek poniósł wielki straty. Wojska francuskie uderzyły na Meksyk w listopadzie 1838 r. Pokój podpisano 21.03.1839 r...

Meksyk - Informacje ogólne

Meksyk to idealne miejsce dla amatorów aktywnego wypoczynku, a zwłaszcza sportów wodnych - nurkowania i surfingu. Kurorty nad Pacyfikiem, między innymi słynne Acapulco, są wprost wymarzonym miejscem dla miłośników pływania na desce. Kiedy znudzi się im wylegiwanie na plaży, mogą zmagać się z falami...

Wielkie odkrycia geograficzne - Informacje Ogólne

Europa bardzo wysoko się rozwinęła - powstawały tam wielkie państwa, rozwijała się nauka, technika i kultura, jednak na kontynentach, których Europejczycy jeszcze nie znali, życie też toczyło się pełną parą.

Na przykład Ameryka. Ten kontynent zamieszkiwały głównie ludy Azteków, Majów i Inków...

AN IDEAL SCHOOL

In my opinion an ideal school is a place friendly for students and teachers. Teachers are nice for pupils and inverse. Here every peoples are indulgent for self. In one word every are nice to every. Classes count up to twenty persons - about ten boys and ten girls. In ideal school can't out of place for invalids. I...

Commercials

Many people say that many modern commercials are full of sex or at least some allusions to it. When I am watching TV, reading newspaper or magazines, I have to agree with them. People making those commercial know very well that even a glimpse of "explicit" image draws more interest than picture of school kids or...

England - School

In England, education is decentalized. Apart from schools which are state supported and publicly maintained, there are also the so called "public schools" which are independent and which charge high fees for studying.

Education in England is obligatory between the ages of five and fifteen. At the age of five...

Excercises with "must, need"

Grammar Test

Zad 1. Uzupełnij podane zdania używając wyrazów must , oraz teraźniejszą , przyszłą i przeszłą formę have to , must not , need not .

1. He sees very badly; he ....... wear glasses all the time .

2. She ........... leave home at eight every morning at present .

3. If you buy that...

My best friend

My best friend calls Alexander. He is my cousin, and he has 18 years old. Alexander lives in Warsaw, and learns in High School of name Stefana Batorego. He is very tall, slim, and handsome. He has black, brilliant hairs, blue warm eyes, pimply cheeks, bright smile and high forehead. Alexander has always clean, and...

My first day at school

It was the first of September, 1985. I don't remember that day exactly. I can say that it was a very special and important day in my life. I was seven years old and I wanted to go to school. I woke up early that morning and put new white shirt and navy-blue trousers. The school year was starting at 9 a.m. However...

My first day skipped in school

I think it was close to spring, yes definitely spring. I remember sun blinding me constantly, it was driving me crazy. I was about 10 years old, and I was going to school with my friend Piotrek. He lived in my block on 4th floor which was just 3 floors down from my place. We were best friends and even attended the...

My plans for the future

I often think about my future. I am curious how would it look like.

At present I go to secondary school and I am in the fourth form. So it is obvious that I would like to pass the examination for the secondary - school certificate. I also work. My job is sensible and enjoyable but unfortunately it isn't good paid...

My spare (free) time

My name is Magda and I`m seventeen. My secondary school includes four years studying. I attend to school to third class, so I haven`t got much time for my hobbies on week. I am not a book friend. I read the readings, the through-taken we into the school, occasionally.

I read gladly about psychology, biographic...