Victor Hugo

Victor Hugo

Czytaj Dalej

HUGO VICTOR

L'inspiration épique dans les romans de Victor H. La création mythologique chez Victor H. Victor H. L'oeuvre poétique de Victor H. Victor H.

SPERRLE HUGO (1885-1953) - feldmarszałek

Oficer niemieckiego lotnictwa, słu­żył w Luftwaffe od 1934 r.; w czasie wojny domowej w Hiszpanii był pierwszym dowódcą Legionu Con-dor. Od stycznia 1939 r. dowodził 3 flotą powietrzną (Luftflotte 3), która walczyła we Francji w maju 1940 r., a w czasie bitwy o * Anglię razem z 2 flotą powietrzną...

HUGO KOŁŁĄTAJ

W swoich poglądach nie różnił się zbytnio od Stanisława Staszica. Różniło go jedynie to, że miał bardziej radykalne poglądy w sprawach przywilejów dla ludzi niższego stanu. Żądał wolności osobistej chłopów. Chłop miał mieć wolność osobistą, ale grunt ma być własnością pana.

 „Dobra...

WIKTOR HUGO

Był on dramaturgiem. Napisał „Cronuwell”, ze wstępem, w którym zaprezentował artystyczną deklarację romantyzmu.

Żądał w niej:

−  aby dramat romantyczny powinien sięgać do dramatów historycznych

−  zburzenia zasady trzech jedności

−  mieszania się scen tragicznych i szczęśliwych

−  nadawania...

Hugo Kołłątaj (1750-1812)

 

Hugo Kołłątaj to drugi obok Staszica wybitny przedstawiciel obozu postępu. Urodził się na Wołyniu w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły w Pińczowie kształcił się w Akademii Krakowskiej, którą ukończył ze stopniem doktora filozofii. Bierze czynny udział w pracach...

Radykalna publicystyka oświeceniowa (Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic)

W "UWAGACH NAD ŻYCIEM JANA ZAMOYSKIAGO" Staszic wypowiada się wobec sześciu spraw:

1 Edukacja- jedyną szkołą winny być szkoły rycerskie, zajmujące się też szkoleniem ucznia jako obywatela. W nauce moralnej podstawą powinna być religia.

2 Prawodastwo- podejmowanie uchwał większością głosów a...

HUGO GROCJUSZ – szkoła prawa natury

Grocjusz był zwolennikiem, wywodzącej się jeszcze od stoików, koncepcji prawa natury, którą uwolnił od średniowiecznej podstawy teologicznej. Według niego prawo natury składa się z zasad prostych i oczywistych, które można wydedukować rozumowo. Prawo można więc podzielić na:

prawo natury (ius...

HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon

HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon, ur. 10 X 1885 w Cierzni pod Wejherowem, zm. 16 X 1939, rozstrzelany przez hitlerowców w lesie szpęgawskim pod Starogardem Gd., pisarz kaszubski; ksiądz. Od 1920 katecheta w Kościerzynie; uczestnik ruchu młodokaszubskie-go i współpracownik...

KOŁŁĄTAJ HUGO

KOŁŁĄTAJ HUGO, ur. 1 IV 1750 w Dederkałach (Wołyń), zm. 28 II 1812 w Warszawie, działacz i pisarz polit., organizator i teoretyk nauki i oświaty, historyk, filozof. Najmłodszy syn w podupadłej majątkowo rodzinie szlach., szukał tradycyjnie kariery w stanie duchownym; kleryk przed 1764, święcenia...

XIX-wieczni pisarze francuscy - Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert, Zola, Dumas, Maupassant i inni

Wśród nich znaleźli się dwaj Francuzi - Victor Hugo (1802-85) oraz Aleksander Dumas - ojciec (1802-1870).

Hugo Kołłątaj

 

Hugo Kołłątaj (1750-1812) był jednym z głównych przedstawicieli polskiego Oświecenia. Był uczonym, publicystą i politykiem. W latach 1791-92 pełnił funkcję podkanclerza koronnego. Był działaczem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej.

W latach 1777-1783 był rektorem...

BALL HUGO

ur. 22 II 1886 w Pirmasens (Palatynat Reński), zm. 13 IX 1927 w Sant'Abbondio k. Lugano, Filozof, krytyk lit., pisarz. W 1906-07 studiował filozofię na uniw. w Monachium; pod wpływem doktryny F. Nietzschego odstąpił od katolicyzmu; 1910-14 był reżyserem teatru w Bernie i pisał utwory sceniczne dla teatru w...

BELAÜNDE VÍCTOR ANDRÉS

ur. 15 XII 1883 w Arequipa (Peru), zm. 15 XII 1966 w Nowym Jorku, Peruwiański dyplomata, prawnik i pisarz.

Był prof, prawa państw, i międzynar. na uniw. San Marcosw Limie; reprezentował myśl kat. inspirowaną poglądami Augustynai Pascala. Jako polityk i dyplomata, pełnił różne funkcjew kraju i na arenie...

BUCK VICTOR de SJ

ur. 24 IV 1817 w Oudenaarde (Flandria),zm. 22 IV 1876 w Brukseli, Belg. hagiograf i teolog.

Do zakonu wstąpił 1835 w Nivelles; po ukończeniu 1840 filozofiiw Namur współpracował z bollandystami, z którymizwiązał się trwale 1850, po studiach teol. na uniw. w Lowanium;był inspiratorem nowo zorganizowanego...

CATHREIN VICTOR SJ

Saas, Recht und Staat bei Victor C, Kö 1966.

COUSIN VICTOR

From Winckelmann to Victor C, T 1958; J. Herrero, Idea, sentimiento y facultades de lo bello en Victor C„ Stud 5 (1965) 333-367; tenże. El arte y sus problemas en Victor C, Stud 5 (1965) 505-536; W.

DECHAMPS VICTOR AUGUSTE CSSR abp.

Holstein, Lettres du père Victor D.

DELAPORTE VICTOR SJ

Brou, Le père Victor D.

DELISLE LEOPOLD VICTOR

de Ricci, Léopold Victor D„ RA 66(1910) 105-148; G. Perrot, Notice sur la vie et les travaux de Léopold Victor D.

DOUTRELOUX VICTOR JOSEPH bp.

ur. 18 V 1837 w Chênée (k. Liège), zm. 24 MII 1901 w Liège, Działacz społeczny.

Po studiach teol. w Liège i na Gregorianum, uwieńczonych doktoratem, przyjął 1861 w Rzymie święcenia kapł.; powróciwszy do Belgii, 1871 został rektorem wyższego seminarium duch., 1875 bpem koadiutorem, a 1879 ord. w Liège;...