Utlenianie

Czytaj Dalej

Procesy utleniania

Podczas utlenianiaskrobi podchlorynem charakter reakcji utleniania różni się znacznie odutleniania glukozy mimo podobieństwa w technicznym wykonaniu tychprocesów.

Utlenianie komórkowe (tkankowe)

Energia uzyskana z utleniania wykorzystana jest do wszystkich reakcji biologicznych wymagających zużycia energii. Poprawa zaopatrzenia tlenowego tkanek umożliwia przejście mleczanów w pirogroniany i utlenianie ich.

Reakcje utleniania i redukcji

UTLENIACZ-biorca elektronów, powoduje utlenianie i sam redukuje się.

Utlenianie i redukcja

Szereg reaktywności metali: -wzrost reaktywności K,Na,Ca,Mg,Al,Mn,Zn,Fe,Cd,Co,Ni,Sn,Pb,H2, Cu,Hg,Ag,Au,Pt Metale szlachetne reagują tylko z kwasami utleniają-cymi.

Utlenianie

Utlenianiuzawsze towarzyszy redukcja. przez atomy metali; w procesietym oddają swe elektrony atomy metali, któretym samym są utleniane, natomiast tlen, siarka,chlor itp.

Oddychanie - utlenianie biologiczne

acetobutylicum -    fermentacja propionowa - Propionibacterium >    fermentacje bez glikolizy -    heterofermentacja mlekowa (via cykl pentozowy) Lactobacillus brevis, Leuconostoc -    alkoholowa (via cykl pentozowy) Zymomonas mobilis -    fermentacja Bifidobacterium (via szlak Entnera-Doudoroffa) Bifidobacterium bifidum Niewęglowodanowe substraty oddechowe: -    związki jednowęglowe (C1): CH4 ...