BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu)

BITWA RACŁAWICKA (Ustęp z poematu), poemat epicko-łirycznyT. Lenartowicza, wyd. w Paryżu 1859 z dedykacją dlagen. J. Wysockiego. W formie stylizowanej na pieśń lud. (m. in.rytmika) zawiera opowieść o bitwie, jej chłopskich bohaterachi Kościuszce. Adresatem utworu, który wyraża ideę powstanianar. jako...

WIERSZE „USTĘPU” JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU

„Droga do Rosji”

 Tereny puste, niezaludnione. Ukazana siła, ogrom przyrody. Kraj przykryty śniegiem, który często bywa niebezpieczny. Zbiorowisko wielu niedużych, takich samych chatek. Spotkani ludzie są potężni, zdrowi. Ich twarze są jednak bez wyrazu, w oczach nie widać żadnych uczuć. Ludzie Ci...