Co to jest Usenet?

Informacje zamieszczane w Usenecie są po­dzielone tematycznie. Wielu ludzi sądzi, że Usenet i Internet to to samo, co nie jest prawdą. Internet jest jedynie jedną z dróg, którymi może być rozprzestrzenia­ny Usenet.

Usenet

Usenet - ogólnoświatowa usługa świadczona w sieci Internet, służąca wyłącznie do przesyłania nowinek (news) i poszukiwania wiadomości na określone tematy.