Upaniszady

Czytaj Dalej

UPANISZADY

Staroindyjskie, ok. X-VII w. pne., teksty o treści filozoficzno-religijnej, będące ostatnią częścią składową Wed (zob.)