Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński

Czytaj Dalej

AKADEMIA KRAKOWSKA (Uniwersytet Krakowski, Uniwersytet Jagiellonski)

Opieke nad uniwersytetem, opartym organizacyjnie nawzorze uniwersytetów: bolonskiego, padewskiego i neapolitanskiego, powierzyłwówczas nowemu biskupowi krakowskiemu—Florianowi Mokrskiemu.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ)

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ), jedna z najstarszych w Europie uczelni wyższych, zał. Uniwersytet Krak.

Uniwersytet – od średniowiecza do nowoczesności

XV w upadek nauki arabskiej i wzrost europejskiej, Średniowieczny uniwersytet stworzył podstawy do nauki nowożytnej, nastąpiło ukształtowanie samej instytucji uniwersytetu a także rozwinięcie i zaadaptowanie nauki grecko-arabskiej na grunt Europejski ( podstawy dla Kopernika, Galileusz czy Keplera).

Szkolnictwo w średniowieczu - POWSTANIE I ROZWÓJ UNIWERSYTETÓW

Do najstarszych i najsłynniejszych europejskich uniwersytetów średniowiecznych należy zaliczyć uniwersytety: w Bolonii - założony w 1119 r.

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA (BJ)

Krakowską (—> Uniwersytet Jagielloński).

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL)

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL), do 1928 p. Uniwersytet Lubelski, prywatna szkoła wyższa zał. uniwersytetu. w ramach uniwersytetu.

UNIWERSYTET GDAŃSKI (UGd.)

UNIWERSYTET GDAŃSKI (UGd. BUKOWSKI Droga do uniwersytetu w Gdańsku, „Litery" 1970 nr 1, 3; K.

UNIWERSYTET LWOWSKI

UNIWERSYTET LWOWSKI, uczelnia utworzona 1661 aktem fundacyjnym Jana Kazimierza, gwarantującym kolegium jezuickiemu (zał. uczelnie, najliczniej na —> Uniwersytet Wrocławski, nawiązujący do tradycji U.

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ)

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ), uczelnia powst. Chałasiński, pierwsi po Viewegerze rektorzy), a także kadra przybyła z uniwersytetów: wil.

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS)

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS), uczelnia powst.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu (UMK)

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu (UMK), uczelnia powst.

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. 2 (1975); tenże Polonistyka na Uniwersytecie w Poznaniu w latach 1945-1975, Studia Polonist.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl)

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl), uczelnia wyższa powst.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UW)

UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UW), uczelnia powst. Uniwersytet Warsz. , uniwersytet poniósł także ogromne straty materialne (budynki, księgozbiór, aparatura nauk.

UNIWERSYTET WILEŃSKI

UNIWERSYTET WILEŃSKI, uczelnia powst. uniwersytet. uczelnie, zasilając głównie —> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI (UWr.)

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI (UWr. PATER W murach uniwersytetu, Wr. z polonistyką Pedagogicznego Instytutu w Wilnie oraz Uniwersytetu Lille III.

UNIWERSYTET

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie najstarszy uniwersytet w Polsce, zał. też Warszawa (Uniwersytet).

Początki i rozwój Uniwersytetów

powstawanie uniwersytetów bez zgody papiestwa było niemożliwe, studenci podlegali jurysdykcji kościelnej -  racjonalizm i nauka zwalczane przez Bernarda z Clairvaux, nazwanie Paryża Babilonem -  XIII w.

Początki średniowiecznych uniwersytetów

liczba uniwersytetów wzrosła: Anglia: Oxford- uniwersytet rozwinął się tutaj ze starszego ośrodka Cambridge- konkurencyjny względem Oxfordu.