Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka w Elblągu

Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka w Elblągu – ulica dzielnicy Na Stoku w Elblągu. Jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. Rozpoczyna się od placu Kazimierza Jagiellończyka. Krzyżuje się z takimi ulicami jak: Pionierska, Brzeska, Józefa Piłsudskiego, Obrońców Pokoju, Niepodległości, Aleją Odrodzenia, Ogólną i bardzo dużą ilością mniejszych uliczek. Kończy się okolicach dzielnicy...

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Rocznicę przeniesienia relikwij św. Stanisława z miejsca pierwotnego ich pochowania [o nim por. nr 3 Dod.] do katedry na Wawelu obchodziła diecezja krakowska dnia 27 września, w przeddzień uroczystości swego głównego patrona, św. Wacława. W którym roku jednak fakt ten nastąpił, tego dokładnie nie...

Czasy Stanisława Augusta - Charakterystyka Oświecenia i jego wpływ na literaturę, Klasycyzm i preromantyzm

Święte hasło Konarskiego: «Aleć i grzech jest wielki, i nigdy nie godzi się desperować o Rzeczypospolitej», nie przebrzmiało bez echa, a jego błogosławiona dzia­łalność na polu myśli politycznej i oświaty nie poszła na marne: co tylko było w Pol­sce dzielnego i mądrego, nie desperowało, ale...

DĄBEK Stanisław (1892 - 1939)

Ja nie skapituluję!

Absolwent prawa, nauczyciel, w latach 1914-1918 w wojsku austriackim, a odroku 1918 roku - w polskim. W okresie międzywojennym pełnił różne funkcjedowódcze, od 1932 roku w stopniu pułkownika. 23 lipca 1939 roku objął dowództwoMorskiej Brygady Obrony Narodowej, a podczas kampanii...

„Zagospodarowanie w infrastrukture komunikacyjną we Wrocławiu

W chwili obecnej istnieją właściwie tylko dwa pierścienie torowisk - pierwszym jest obwodnica staromiejska (czyli ulica Kazimierza Wielkiego), drugim zaś - ciąg ulic Podwale Mikołajowskie, Piłsudskiego, Małachowskiego, Pułaskiego, uzupełniony kiepsko wykorzystanym odgałęzieniem wzdłuż Podwala Świdnickiego i Teatralnej.

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

WSTĘP: Wymienione w temacie postaci są bohaterami trzech najwybitniejszych polskich powieści trzech kolejnych epok: Wokulski to bohater Lalki B. Prusa, uznanej za...

"Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza - twarz XX wieku.

"Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza - twarz XX wieku.

Powstały w latach 1931-1934 dramat Stanisława Ignacego Witkiewicza "Szewcy" stanowi najlepszą w dorobku Witkacego próbę przeniesienia zasad teorii Czystej Formy na scenę. Akcja utworu skupia się wokół problemu kolejnych przewrotów i rewolt...

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

 

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

Stanisław Mrożek prezentuje w swoim dramacie groteskową wizję świata, pełną błazenady, wyolbrzymienia, form karykaturalnych. Wydarzenia, które prezentuje utwór, składają się na obraz, dzięki któremu "Tango" możemy uznać...

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

WSTĘP

Każdy bohater wybiera własną drogę działania, własne cele i drogę jaką będzie kroczyć aby zrealizować swoje zamiary. Poprzez te działania...

Motyw tańca

Wstęp do motywu TANIEC

Taniec od zarania dziejów zajmuje niezwykle ważne miejsce niemalże we wszystkich kręgach kulturowych. Taniec jest zwykle rezultatem i wyrazem radości. Ponadto ma moc jednoczenia ludzi. Poza radością może też wyzwalać agresję, bunt, nastrój wojowniczy. Taniec rytualny z kolei...

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

 

“Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenie -głośne wesele poety Lucjana Rydla z córką gospodarza z Bronowic - Jadwigą Mikołajczykówną. Bronowicka chata stała się...

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej.

Widzimy to w powieści na przykładzie chociażby ulicy Ciepłej, z której wywodził się główny bohater powieści – Tomasz Judym.

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

“Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało napisane w oparciu o autentyczne wydarzenie -głośne wesele poety Lucjana Rydla z córką gospodarza z Bronowic - Jadwigą Mikołajczykówną. Bronowicka chata stała się miejscem, w którym jednego wieczoru spotkała się krakowska inteligencja z niewykształconymi...

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

WSTĘP

Każdy bohater wybiera własną drogę działania, własne cele i drogę jaką będzie kroczyć aby zrealizować swoje zamiary. Poprzez te działania nadaje sens i kształt swojemu życiu. Człowiek może wybrać idee wzniosłe, poświęcenie się dla konkretnej sprawy, w tym momencie rezygnuje z...

„Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

WSTĘP

 

OJCZYZNA

1. Mickiewicz: „Konrad Wallenrod” - postać Konrada Wallenroda

PATRIOTYZM - dobro ojczyzny stawia nad wszystko

„Szczęścia w domu nie znalazł bo go nie było w ojczyźnie”

- całe życie poświęca walce, przygotowany do niej przez Halbana, jest zdolny oddać życie za słuszność...

„Monachomachia” Ignacy Krasicki

Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 „Monachomachia, czyli wojna mnichów” jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. Ukazanie się bowiem utworu drukiem nastąpiło prawdopodobnie bez zgody i wiedzy autora i zapewnie z tego właśnie powodu dwie pierwsze edycje z sierpnia 1778...

Czas i miejsce akcji ''Małej apokalipsy''

Ciągle czy­hają nań różne niebezpieczeństwa: odrywają się wielkie kawały tyn­ku, zapada się most Poniatowskiego, w ruinach grasują chuligani, na ulicach kłębią się tłumy manifestantów (przeważnie pijanych).

Pamiętnik z powstania warszawskiego

W mieście ustaliło się kilka frontów, trwały walki o poszczególne części ulic. Stale ktoś mówi o zbombardowaniu kolejnych ulic.

„Monachomachia” Ignacy Krasicki

Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 „Monachomachia, czyli wojna mnichów” jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. Ukazanie się bowiem utworu drukiem nastąpiło prawdopodobnie bez zgody i wiedzy autora i zapewnie z tego właśnie powodu dwie pierwsze edycje z sierpnia 1778...

„Stopiło się w nim dwóch ludzi”. Scharakteryzuj Stanisława Wokulskiego jako romantyka i pozytywistę.

 

Stanisław Wokulski to bohater „Lalki” B. Prusa. Jest to postać niejednoznaczna. Jego osobowość posiada cechy ukształtowane przez epokę romantyzmu (na ten okres przypada dzieciństwo i młodość Stanisława), jak i typowo pozytywistyczne. Jednym z najczęściej stawianych pytań dotyczących go jest: kim...

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej

Widzimy to w powieści na przykładzie chociażby ulicy Ciepłej, z której wywodził się główny bohater powieści Tomasz Judym.