Układ rozrodczy męski

Czytaj Dalej

Układy hamulcowe

UKŁAD HAMULCOWY- jest to zamontowany w pojeździe układ, którego zadaniem jest zmniejszenie prędkości, zatrzymanie pojazdu lub utrzymanie w stanie spoczynku. Ukł. Hamulcowy składa się z mechanizmu hamującego, podukładu uruchamiającego hamulce, podukładu regulacji poślizgu. Klasyfikacja funkcjonalna (wg.PN-ISO611:1997) 1. układ hamulcowy roboczy (zasadniczy) jest to zestaw elementów umożliwiający kierowcy zmniejszenie przędkości lub zatrzymanie pojazdu. 2. układ hamulcowy ...

Układy uruchamiania hamulców w samochodach ciężarowych

Spis treści 1. Teoria hamowania………………………………………3 2. Układy hamulcowe…………………………………….. 5 2.1. Hydrauliczny system hamulcowy………………….. 8 2.2. Pneumatyczny system hamulcowy………………… 12 3. Hamulce pomocnicze…………………………………... 19 3.1. Zwalniacz (retarder)………...……………………... 20 3.2. ABS - system przeciwdziałający ...

Męski układ rozrodczy

Uklad rozrodczy meski sklada sie z narzadow rozrodczych wewnetrznych, do ktorych zalicza sie : - jadra - najadrza - nasieniowody - pecherzyki nasienne - przewody wytryskowe - gruczol krokowy - gruczoly opuszkowo - cewkowe oraz narzadow rozrodczych zewnetrznych: - pracia - moszny Jadra w liczbie dwoch sa okreslane mianem gruczolow plciowych meskich.

Układ zbiorowy pracy

 

Układ zbiorowy pracy obowiązuje od 1 czerwca 1996 roku zgodnie z postanowieniami działu jedenastego znowelizowanego Kodeksu Pracy (ustawa z 2 lutego 1996r.).

 

Każdy układ zbiorowy pracy powinien regulować minimum dwie następujące kwestie:

Wzajemne zobowiązania układających się stron w...

Ewolucja układu oddechowego, krwionośnego i szkieletu u kręgowców lądowych

Zwierzęta kręgowe są zwierzętami rozdzielnopłciowymi, układ rozrodczy męski składa się ogólnie z jąder i nasieniowodów, natomiast żeński z jajników, jajowodów, macicy i pochwy.

Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

Rejestracja

Każdy układ zbiorowy może być zawarty na czas określony bądź nieokreślony (w zależności od woli stron).Obowiązywanie układu zawartego na czas określony strony mogą ustalić na taki okres, który im odpowiada, określając w nim datę kalendarzową, od której będzie on...

Ogólne zasady i cele Układu Europejskiego

Wspólnoty Europejskie odgrywały istotną rolę w handlu zagranicznym Polski jeszcze przed transformacją systemową, mimo że większość jej obrotów towarowych koncentrowała się na obszarze byłej RWPG. W latach 80 ponad 20% polskiego importu i eksportu było kierowane do Wspólnot. W 1975 roku wygasły ostatnie bilateralne umowy o współpracy gospodarczej Polski z krajami członkowskimi Wspólnot Europejskich i panował stan bezumowny. Ten stan handlu wynikał z sytuacji politycznej ...

Układy warstw skalnych

Spotykane obecnie układy skał w większości nie odpowiadają pierwotne­mu położeniu, które zostało zmodyfikowane przez różnorodne procesy geo­logiczne. Wzajemne ułożenie skał, w szczególności ich warstw, to tektonika.

Skały, szczególnie osadowe, ułożone są w warstwach. Warstwa to jed­nolity typ...

Ewolucja układu krwionośnego, oddechowego i nerwowego u bezkręgowców

Nerwowy

U pierwotniaków występuje spolaryzowana błona komórkowa, która pozwala na odbieranie bodźców z otoczenia. Zmiana stanu spolaryzowanej błony pozwala komórce na wykonanie odpowiedniej reakcji odruchowej (taksja). Niektóre pierwotniaki posiadają organella pozwalające na percepcję wrażeń świetlnych...

Higiena układu kostnego

Higiena układu kostnego , ogólnie ruchu , jest bardzo ważna i nie należy jej zaniedbywać a w tym bardziej o niej zapominać.

Głównie zainteresujemy się odpowiednim odżywianiem, które jest tutaj kluczowe do prawidłowego funkcjonowania naszego układu ruchu.

Chce podkreślić, że najważniejszym tu...

Powiązania między dolegliwościami układu pokarmowego a stylem życia

Układ pokarmowy jest to zespół narządów organizmu służący do przyjmowania pokarmu, trawienia, wchłaniania i usuwania substancji nieużytecznych. Składa się z: jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego oraz z gruczołów trawiennych: ślinianek, wątroby i trzustki.

Jama ustna...

Układ nerwowy autonomiczny

Podobnie jak uklad somatyczny, rowniez uklad autonomiczny, inaczej wegetatywny, sklada sie z czesci osrodkowej i obwodowej. Czesc osrodkowa stanowia jadra, znajdujace sie w mozgowiu, oraz skupienia komorek nerwowych w rdzeniu kregowym, a czesc obwodowa - zwoje i nerwy.

Uklad autonomiczny - tak jak uklad...

Żeński układ rozrodczy

Uklad rozrodczy zenski obejmuje narzady rozrodcze wewnetrzne, do ktrorych naleza: - jajniki - jajowody - macica - pochwa oraz narzady rozrodcze zewnetrzne o wspolnej nazwie sromu : - wargi sromowe wieksze i mniejsze - lechtaczka - gruczoly przedsionkowe Jajniki, w liczbie dwuch sa zawieszone na wiezadlach w dolnej czesci jamy brzusznej.

Rodzaje, zakres podmiotowy i przedmiotowy i treść układów zbiorowych pracy

Rodzaje

Obowiązujące przepisy o układach zbiorowych pracy dokonują podziału układów zbiorowych na układy zakładowe i ponadzakładowe. Można również zawierać układy zawodowe obejmujące pracowników określonego zawodu np. dziennikarzy, które mogą być zawierane zarówno na szczeblu zakładowym, jak i...

Układ moczowo-płciowy

Układ moczowo-płciowy (systema urogenitale). Narządy moczowe i narządy płciowe wiążą się z sobą swym pochodzeniem oraz niektórymi wspólnymi częściami i z tego względu pomimo różnorodności czynnościowej możemy je połączyć w jeden układ. Zadanie narządu moczowego (nerki i drogi moczowe)...

Rola układu naczyniowego

Rola układu naczyniowego, krwionośnego i limfatycznego, polega na dostarczaniu tkankom substancji odżywczych, odprowadzaniu produktów przemian tkankowych oraz związaniu z sobą poszczególnych części ustroju przez rozprowadzanie hormonów.

Wśród ciał doprowadzających do tkanek wyróżnia się swoją...

Jak rozwija się układ krwionośny płodu?

Mniej więcej w ósmym tygodniu po zapłodnieniu długość ludzkiego zarodka wynosi około trzech centymetrów. Jednak ma on już wtedy wyraźnie ludzkie kształty i niemal wszystkie tkanki i narządy. Od tego momentu nazywamy go płodem. Po ósmym tygodniu rozwój zarodka polega głównie na zwiększaniu...

Jak przebiega odwzorowanie układu słonecznego w planetarium?

Aby odwzorować w planetarium ruchy Słońca, Księżyca oraz planet naszego układu poruszają­cych się po różnych, nieraz skomplikowanych tra­jektoriach, stosuje się dwie metody. Pierwsza pole­ga na tym, że wprawia się w fuch odpowiednie projektory. W drugiej światło z projektorów pada na ekran...

Układy krążenia u zwierząt

W organizmach zwierzęcych musi istnieć wewnętrzny układ tran­sportujący substancje pokarmowe oraz tlen do komórek i odbierający z nich szkodliwe produkty prze­miany materii. U różnych gatun­ków - w zależności od trybu życia i środowiska - wykształciły się rozmaite formy układu...

Czym są układy gwiazd?

Większość materii znajdującej się we wszechświecie skoncentrowana jest w gwiazdach. Te z kolei rzadko występują pojedynczo. Z reguły łączą się w pary lub grupy. Niewyobrażalnie wielkie grupy miliardów gwiazd tworzą galaktyki, które swym wy­glądem przypominają spirale lub elipsy. Na przepastnym...