USS Voyager

Nazwa USS "Voyager" odnosi się do:

Czytaj Dalej

Czym jest łódź USS Sea Cliff?

Na dno oceanu mogą opuszczać się jedynie batyskafy i łodzie głębinowe (DSV), statki o na­prawdę dziwacznych kształtach. Chociaż lodzie podwodne oraz batysfery (kuliste urządzenia do opuszczania się na duże głębokości) były używane już od dawna, to nie wszystkie regiony dna oceanicznego były dla...

Czym charakteryzuje się USS Nimitz (CVN-68)?

USS Nimitz CVN 68 i jego siostrzane okręty zostały zaprojektowane jako następcy trzech star­szych lotniskowców klasy Midway, które pływały pod amerykańską banderą od końca lat 40. Jeden z nich, będący pierwszym amerykańskim lotni­skowcem o napędzie jądrowym, USS Enterprise, został zwodowany w...

Sondy kosmiczne Voyager

Zmieniono ją na Voyager („wędrowiec"). projekt Voyager uzyskał akceptację rządową i NASA rozpoczęła prace nad wyborem aparatury naukowej, która miałaby gromadzić informacje podczas lotu.

Jakie jest oprzyrządowanie sondy Voyager?

Obie sondy Voyager są identycznymi statkami kos­micznymi o rozmiarach niewielkiego samochodu i masie 815 kg.

Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

W związku z przystąpieniem do sojuszu lotniczego The Qualiflyer Group, LOT zmienił swój dotychczasowy program przeznaczony dla często podróżujących pasażerów - LOT Voyager na Program Qualiflyer.

ANZIO-NETTUNO - bitwa 1944 r.

Wojska alianckie: amerykańska 5 ar­mia dowodzona przez gen. Marka W. *Clarka i brytyjska 8 armia pod dowództwem gen. Ołivera *Leese'a, idące z południa na północ Włoch, na początku 1944 r. zostały zatrzy­mane na linii niemieckich umocnień nazwanych linią *Gustawa, (Grupa Armii „C" [Heeresgruppe „C"]...

AOBA - okręt

Japoński ciężki krążownik zbudo­wany w 1927 r. i gruntowanie zmo­dernizowany w 1940 r. Służył głów­nie na południowym Pacyfiku. Walczył m.in. koło wyspy Savo. W lipcu 1945 r. dosięgły go bomby w porcie w Kurę. Siostrzany okręt Kinugasa został zatopiony przez amerykańskie okręty startujące z...

BALTIMORE - okręt

Ciężki krążownik amerykański i na­zwa typu 12 okrętów zbudowanych w latach 1943-45 (dwa dalsze ukończono po wojnie). Siedem okrętów typu Baltimore wzięło udział w walkach na Pacyfiku. Dzięki dużej prędkości, silnej arty­leri i głównej i przeciwlotniczej ża­den z nich nie został zatopiony. Je­dynie...

BUFFALO F2A, Brewster - samolot

Amerykański samolot myśliwski, był pierwszym dolnopłatem wybra­nym w 1936 r. przez US Navy do startu z pokładów lotniskowców. Prototyp oznaczony XF2A-l oblata-no w grudniu 1937 r. W jego kon­strukcji zastosowano nowoczesne rozwiązania (m.in. wciągane podwozie i dzielone klapy do lądo­wania). Jednakże...

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

Silnie uzbrojone okręty handlowe pełniące funkcje pomocnicze lub korsarskie; wprowadzono je do uzbrojenia flot na początku II wojny światowej. Dowództwo *Kriegsmarine uzbroiło 10 szyb­kich statków handlowych, każdy w 6 dział kal. 150 mm, 1 działo kal. 75 mm, 2-6 dział kal. 37 mm, 4-5 działek kal. 20 mm...

Wojna w Korei

 

Korea w czasach nowożytnych była królestwem podporządkowanym Cesarstwu Chińskiemu. W końcu XIX w. w związku z restauracją Meiji w Japonii, skrajnym osłabieniem Cesarstwa Chińskiego po wojnach opiumowych i "powstaniu bokserów" stała się terenem rywalizacji carskiej Rosji i zmodernizowanej Japonii. W...

Budowa Układu Słonecznego - charakterystyka planet

Z tego powodu niewiele widziano o Uranie do czasu , gdy w roku 1986 w jego pobliżu przeleciała sonda kosmiczna Voyager 2 . Informacji o Neptunie dostarczyła sonda kosmiczna Voyager 2 , przelatująca w jego pobliżu w 1989 roku .

Księżyce Jowisza

Kamery sond Voyager dostrzegły na Io wiele czynnych wulkanów.

Układ Słoneczny - Planety lodowo - skalne

Dzięki zdjęciom sond Voyager uzyskano wiele informacji o powierzchni planet lodowo-skalnych.

Uran - Informacje ogólne

Najdokładniejsze dane o Uranie zawdzięczamy sondzie VOYAGER 2,która w 1986 roku przeleciała w odległości zaledwie 12700 km od planety bliżej ni księżyc Miranda [ wtedy akurat biegun poludniowy planety skierowany był do Słońca].

Atmosfera planet Układu Słonecznego

Saturn Dane na temat atmosfery Saturna uzyskano dzięki badaniom sondy Voyager. Badania przeprowadzone przez sondę Voyager dowiodły istnienia na nim atomosfery.

Opis ogólny astronomii

1024 kg , średnia temperatura na powierzchni wynosi 281 K pośada atmosferę ma jednego naturalnego satelitę Księżyc Mars zwany czerwoną planetą , czwarta planeta wg oddalenia od słońca ,najlepiej zbadana planeta ma dwa naturalne satelity ( Phobos , Deimos) ma atmosferę rzadszą od ziemskiej liczne kratery temperatura waha się od –90oC do +30 oC Merkuty najbliższa Słońca przedostatnia co do wielkośći planeta najdokładniejsze dane uzyskano dzięki sondzie kosmicznej ...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Działania USA w lutym i marcu '42

Adm. Nimitz (następca adm. Kimmela) doszedł do wniosku, że naj-lepszą obrona jest atak. Trzon US Navy to 3 lotniskowce ("Saratoga", "Lexington", "Enterprise"), do których potem dołączył "Yorktown" przerzucony z Atlantyku. Krótko po tym "Saratoga" została storpedowa-na i musiała się udać na remont do USA...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Żabie skoki

W tej fazie wojny US Navy zyskała już zdecydowaną przewagę wi-dać to na wykazie okrętów wcielonych do służby od Pearl Harbor do koń-ca wojny :

USA Japonia

Pancerniki 8 2

Lotniskowce 27 11

CVE 124(razem z bryt.) 5

Krążowniki 48 4

Niszczyciele 350 64

Okręty podwodne 204 129

Samoloty 24 000...

Why do so many people drive so fast?

From cheep, small cars, under fifteen thousand z3 like Fiat Punto or 126, to very expensive limousines over one hundred z3 like Chevrolet Voyager or Dodge Viper.