USS George H. W. Bush (CVN-77)

USS George H. W. Bush (CVN-77)

USS George H. W. Bush (CVN-77) - amerykański lotniskowiec z napędem atomowym, dziesiąty i ostatni okręt typu Nimitz, nazwany na cześć 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych George H. W. Busha. Został zamówiony w styczniu 2001. Stępkę pod okręt położono 6 września 2003, a ceremonia wodowania odbyła się 7 października 2006. Okręt wszedł do służby 10 stycznia...

Czytaj Dalej

"Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

Następca Reagana - George Bush zawarł z Gorbaczowem układ o ograniczeniu arsenałów broni jądrowej dalekiego zasięgu i redukcji broni konwencjonalnych w Europie.

Amerykańskie supermocarstwo - USA po II wojnie światowej

Bush próbował zrekompensować swoje niepowodzenia w polityce wewnętrznej osiągnięciami na arenie międzynarodowej, na przykład najeżdżając Panamę w celu aresztowania jej dyktatora.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych

George Bush (ur. Bush pracował jako szef CIA i był wiceprezydentem w administracji Reagana.

HERBERT GEORGE

ur. 3 IV 1593 w Montgomery, zm.1 III 1633 w Bemerton k. Salisbury, ang. poeta, reprezentantnurtu —» caroline divines, brat Edwarda.

Pochodził z rodzinyarystokratycznej ; 1605-09 kształcił się w Westminster School,a nast. w Trinity College w Cambridge, gdzie 1618 zostałwykładowcą retoryki i 1620-27 pubi...

Historia Myśli Ekonomicznej - Życie i twórczość: George J. Stigler oraz Fritz Machlup

GEORGE J. STIGLER, USA Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1982 r. Za badania nad sposobami działania rynków oraz nad przyczynami i skutkami ich regulowania przez państwo. Urodził się 17 stycznia 1911 roku w Renton, Waszyngton, zmarł 1 grudnia 1991 roku w Chicago, Illinois. Studiował na uniwersytecie w Waszyngtonie (1931r), był uczniem Knighta. Obronił doktorat na uniwersytecie w Chicago (1938r.). Od 1947-1958 roku był profesorem Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku,

Bitwa Jutlandzka

Doktryny wojenne mocarstw morskich.

Na początku I WŚ we wszystkich liczących się marynarkach świata panowała koncepcja stoczenia jednej lub dwóch generalnych bi-tew całymi flotami, a po pokonaniu przeciwnika blokada jego portów w celu zdobycia panowania na morzu. Na początku XX w. teorie te nie miały...

Edynburg

Edynburg, stolica i drugie co do wielkości miasto Szkocji, leży u podnóża malowniczego wzgórza nad zatoką Morza Północnego zwaną Firth of Forth. Nazywany czasami Atenami Północy, Edynburg jest, poza Londynem, najchętniej odwiedzanym przez turystów miastem na Wyspach Brytyjskich. Edynburg to miasto...

ANGIELSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

Bush-autorkiantologii Tales by Polish Authors (1915), wielokrotnie rozszerzanejdo 1947, K.

CRAZY HORSE

(wym. kręjzy ho:s), Właśc. Taszunka Uitlo, ok. 1849-77, wódz indiańskiego plemienia Oglala Sioux, dowodził wyprawami przeciw Indianom Mandan i Crow, także przeciw białym; oparł się próbom zmuszenia go do życia w rezerwatach; pokonał w 1876 George A. Crooka nad rzeką Rosebud i w bitwie pod Little Bighorn...

NIEMIECKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

NIEMIECKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Pierwsze ślady kontaktów piśmiennictwa pol. z literaturą niem. sięgają średniowiecza. Odnajdujemy je w poezji rel. i prozie (pierwszy zapisany tekst pieśni  —> Chrystus z martwych wstał je nosi ślady wpływu wersji niem., Psałterz floriański zawiera obok siebie...

Konflikt izraelsko-arabski i pokój na Bliskim Wschodzie

Po wojnie w Zatoce prezydent Bush deklarował zaś nastanie „nowego porządku światowego".

Władcy Wysp Brytyjskich

W ciągu kilku stuleci Walia i Szkocja łączyły się z Anglią coraz silniejszymi więzami. Tylko Irlandia stała się w XX wieku niepodległym państwem.

Na terytorium Anglii osiadały niegdyś falami kolejne grupy najeźdźców - Celtowie, Rzymianie, Anglowie i Sasi, Duńczycy, wreszcie w roku 1066...

BUDDYZM

Jedna z 3 wielkich religii typu uniwersalistycznego(wg niektórych badaczy doktryna filoz.), wywodząca sięod -» Buddy, powstała w VI w. prz.Chr. w Indiach; jego ideeznane jedynie z tekstów późniejszych, zachowanych w wielukodeksach.

B. jest wynikiem długotrwałej opozycji, zapoczątkowanej zaczasów starszych...

CHRZEST - TEOLOGIA

Fakt ustanowienia ch. w Kościele pierwotnym oraz wyjaśnienie idei tego sakramentu zawarte są w przekazach bibl., które jednocześnie stanowią podstawę doktrynalną teol. interpretacji i praktyki ch. we wszystkich Kościołach chrześcijańskich.

A. PODSTAWY BIBLIJNE — Ch. ustanowił Chrystus zmartwychwstały...

DYMITR z SALONIK, Demetriusz

zm. za ces. Maksy-miana (293-310), jeden z wielkich męczenników Kościoła wsch. ; wg Martyrologium siriacum, Martyrologium Hieronimianum oraz ok. 20 panegiryków, wygłaszanych głównie w Tesalonice z okazji święta D., wynika, że prawdopodobnie jest on identyczny z diakonem z Sirmium (obecnie Sremska Mitrovica...

EGZEGEZA BIBLIJNA - CZASY NAJNOWSZE

Wszechstronny rozwój nauk bibl., tak pod względem teor. jak i duszpast., dokonał się nie tylko w łączności z -» nauczycielskim urzędem Kościoła, ale również niezależnie od jego autorytetu.

A. POZA NAUCZYCIELSKIM URZĘDEM KOŚCIOŁA — biblistyka rozwija się zarówno pod wpływem badań nauk., jak tez w...

EMIGRACJA - DZIEJE

Zjawisko e. istniało u staroż. ludów Azji oraz basenu M. Śródziemnego, chociaż nie można ustalić jego strony liczbowej (Fenicjanie, Grecy i Rzymianie zakładali kolonie, a z podbitych ludów ściągali tysiące niewolników).

W wiekach średnich z przeludnionych państw Europy Zach. podjęto próbę e. do Azji...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - LITERATURA

Najstarsze teksty to poematy hagiograficzne,m.in. Séquence de sainte Eulalie (X w.), Vie desaint Alexis (XI w.) oraz bibl. La Passion du Christ (X w.);pierwszy świecki gatunek, epopeja rycerska (chanson de geste)przeniknięta jest duchem c h r z ę ś ć , zwł. w najstarszymcyklu, zgrupowanym wokół postaci...

GRZECH - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

1 . S t a r y T e s t a m e n t - mówiąco g. posługuje się wieloma terminami opisującymi poszczególnejego aspekty; istnieje ponad 50 określeń tego, cowspółcz. teologia zalicza do kategorii g.; terminy hebr. odnosząsię nie tyle do istoty g., ile do sytuacji wytworzonej przezpostawę lub działanie...

Socjologia ogólna

1. Współczesne orientacje socjologiczne – tekst Piotra Sztompki 2. Człowiek jako istota społeczna - „Małe struktury społeczne” rozdział 1 i 2 - „Wielkie struktury społeczne” rozdział 2 i 3 3. Osobowość i świadomość - J. Szczepański – „Elementarne pojęcia socjologii” str. 104 – 158 (Socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości) - A. Jasińska – Kania – „Socjologiczna koncepcja osobowości” str. 78 - 99 w „Socjologia. Problemy podstawowe ” ...