Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego Unesco

UNESCO- Organizacja i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO SPRAW OŚWIATY, NAUKI I KULTURY, ang. (ang. UNESCO), organizacja wyspecjalizowana ONZ, założona w 1946 r.; w konferencji założycielskiej wzięły udział 44 państwa, w tym Polska. Zadaniem UNESCO, wg statutu, jest działanie na rzecz wzajemnego poznawania się i zrozumienia narodów, inicjowanie i koordynowanie międzynarodowej współpracy oświatowej, naukowej i kulturalnej. Główne ...

Obiekty z listy UNESCO w Polsce

MALBORK - ( obiekt kultowy, wpisany na Listę w 1997 r. ). Jedna z największych warowni krzyżackich z XII w., rozbudowany w XIV w. Klasyczny przykład architektury obronna - rezydencjonalnej. Wielki kompleks zamkowy obejmuje Zamek Wysoki, dawne przedzanicze przekształcone w zamek Średni i wielkim Reflektorem, Pałac Wielkiego Mistrza oraz Zamek niski ze zbrojownia i lirycznymi bramami. Zbiory Muzeum Zamkowego obejmują archeologię, historię, oryginalną kolekcję bursztynów i broni ...

Obiekty światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce - ściąga

ONZ ds. Oświaty Kultury i Nauki – UNESCO Lista światowego dziedzictwa obejmuje 936 obiektów w 153 krajach 725 obiektów dziedzictwa kulturowego 183 przyrodniczego 28 o charakterze mieszanym w Zagrozeniu 35 Polskie obiekty chronologicznie 1. 1978 – Stare Miasto w Krakowie 2. 1978 – Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce 3. 1979 – Auschwitz – Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady(1940-45) 4. 1979 – Białowieski Park Narodowy(z ...

UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Zajmuje się działalnością na rzecz wzajemnego porozumienia narodów, koordynuje międzynarodową współpracę oświatową, naukową i kulturalną.