UHF (Ultra High Frequency)

UHF (Ultra High Frequency) - zakres częstotliwości fal radiowych przyjmowany umownie od 300 MHz do 3 GHz.

UWDM (Ultra Warelength Dilision Multiplexing)

UWDM (Ultra Warelength Dilision Multiplexing)  - ultragęste zwielokrotnienie falowe klasy WDM, stanowiące obecnie (2000 r.

ULTRA - kryptonim

Brytyjska operacja odczytywania nie­mieckich radiogramów szyfrowanych przez *Enigmę, nabrała rozmachu po zapoznaniu się przez angielską dele­gację w lipcu 1939 r. z odkryciami polskich kryptologów (Marian Re-jewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygal-ski), którzy zbudowali kopię Enigmy, zrozumieli zasadę...

Ultra i infradźwięki

Przyjmowany obecnie podział fal akustycznych obejmuje: Infradźwięki Poniżej 16Hz Dźwięki słyszalne Od 16 Hz do 16kHz Ultradźwięki Od 16 kHz do 10 GHz Hyperdźwięki Powyżej 10 GHz Omawiane jednak będą tylko ultradźwięki i infradźwięki.

Ultra i infradźwięki - Rozprzestrzenianie się ultradźwięków

Takie zachowanie ultradźwięków o bardzo krótkiej fali pozwala na ich stosowanie podobnie jak innego rodzaju promieniowania, np.

Ultra i infradźwięki - Kawitacja

Minimalna wartość natężenia ultradźwięku, powyżej której pojawia się kawitacja, nazywana jest progiem tego zjawiska.

Ultra i infradźwięki - Zastosowanie ultradźwięków w technice

W ten sposób zostało zrealizowane pierwotne założenie wykorzystania ultradźwięków, jakim poświęcił wiele lat pracy Langevin. Ultradźwiękowy system zdalnego sterowania można wykorzystać np.

Ultra i infradźwięki - Zastosowanie ultradźwięków w medycynie

Czynne zastosowanie ultradźwięków znalazło także zastosowanie w technice przygotowywania preparatów histologicznych.

Ultra i infradźwięki - Powstawanie infradźwięków

Oprócz ultradźwięków, infradźwięki są stałą składową występującym w dużym natężeniu także w transporcie lotniczym.

Ultra i infradźwięki - Przejawy biologicznego działania infradźwięków

Infradźwięki jako czynnik zakłócający prawidłową działalność organizmu do niedawna nie znajdowały się w sferze zainteresowań człowieka. Ponieważ występują one w warunkach naturalnych , zazwyczaj łącznie z dźwiękami słyszalnymi, znajdującymi się w zakresie niskich częstotliwości, to...

Ultra i infradźwięki - Wpływ infradźwięków na układ nerwowy

Układ nerwowy reaguje podobnie na infradźwięki jak na działanie drgań ultradźwiękowych, w związku z czym większość objawów jest do siebie zbliżona.

UHT (ang. ultra high temperature)

Sterylizacja błyskawiczna mleka polegająca na szybkim ogrzaniu go do temp. 130–160 °C (i przetrzymaniu w tej temp. ok. 1 sek.) przez bezpośrednie wprowadzenie do mleka pary, a następnie szybkim ochłodzeniu. Zabieg ten ma na celu zniszczenie zarodników w mleku bez pogorszenia jego wartości biol. Mleko UHT w...