U nas w Auschwitzu

Czytaj Dalej

"U nas w Auschwitzu"

piramidy egipskie; - uświadamiając sobie, ile ludzi zginęło przy budowie egipskich piramid i świątyń, - pisarz dochodzi do wniosku, że zbrodnie w hitlerowskich obozach to nie zwykłe zbrodnie, jakie ludzkość znała od zarania dziejów, lecz ich najwyższe stadium, zbrodnie, które system totalitarny doprowadził do doskonałości w niespotykanej w świecie skali, do rozmiarów ludobójstwa; jest to krańcowe zło naszej cywilizacji i nowy straszny ...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "U nas w Auschwitzu"

piramidy egipskie;   - uświadamiając sobie, ile ludzi zginęło przy budowie egipskich piramid i świątyń,   - pisarz dochodzi do wniosku, że zbrodnie w hitlerowskich obozach to nie zwykłe zbrodnie, jakie ludzkość znała od zarania dziejów, lecz ich najwyższe stadium, zbrodnie, które system totalitarny doprowadził do doskonałości w niespotykanej w świecie skali, do rozmiarów ludobójstwa; jest to krańcowe zło naszej cywilizacji i nowy ...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

Uważny czytelnik powinien zwrócić uwagę na prawidłowość polegającą na swego rodzaju hierarchii – od interpretacji dosłownej, konkretnej i logicznej, do coraz bardziej metaforycznych, symbolicznych i abstrakcyjnych.

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „SŁOWA NIE TYLKO NAS WYRAŻAJĄ ALE I SĄDZĄ”

Twórczość to nie tylko wyrażanie tego co się myśli. Nowe przekonania Norwida ukazują to, że jest otwarty na nowe propozycje, że potrafi docenić nowość.

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

Upór i determinacja pomogły jednak Odysowi przezwyciężyć te wszystkie przeszkody i zrealizować marzenie ujrzenia domu. A jeśli zmuszeni będziemy pokonać podobną ilość przeszkód – ujrzenie Itaki da nam więcej satysfakcji.

„ROZDZIOBIĄ NAS KRUKI I WRONY”

Autor ukazuje brak zrozumienia idei powstańczej przez chłopa. Oskarża szlachtę, która powinna uświadomić chłopów i zainteresować ich walką. Żeromski uważa powstanie za słuszne.

Zinterpretuj słowa: „Od nas także zależy, co w dziełach widzimy” („Toast” Czesława Miłosza). Moje spotkanie z klasyką literacką.

Udział odbiorcy polega wówczas na uważnej obserwacji przedstawionych zdarzeń i zadaniu sobie pytania o własne reakcje w danych sytuacjach, o swoje odbicie w lustrach słów poety.

Pieśń XXV – Hymn (Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary...)

Typowa dla poety, ulubiona konstrukcja wiersza sylabicznego (7+6), tworzy czytelną i klasyczną formę, podkreśloną czterowersową budową strofy, powtarzaniem niektórych zwrotów czy zespołów składniowych i przejrzystym, regularnym układem rymów (aabb).

Zostawcie nas

W trzech centralnie położonych cząstkach utworu podmiot opowiada o minionym czasie, przywołując swoje wypowiedzi z tamtego czasu oraz słowa dziewczyny (kobiety), z którą – jak można przypuszczać – czuł się blisko związany (osobisty charakter zwierzeń). Wiersz jest utrzymany w nurcie poezji ustosunkowującej się do czasu II wojny światowej.

Budowa planu promocji - Metoda „na co nas stać"

Sposób ten wyklucza długofalowe planowanie marketingowe, a wydatkinie mają powiązania z celami.

Zinterpretuj słowa: „Od nas także zależy, co w dziełach widzimy” („Toast” Czesława Miłosza). Moje spotkanie z klasyką literacką

Udział odbiorcy polega wówczas na uważnej obserwacji przedstawionych zdarzeń i zadaniu sobie pytania o własne reakcje w danych sytuacjach, o swoje odbicie w lustrach słów poety.

Jakie powiązania z Grottgerem i Konopnicką odnajdujesz w opowiadaniu Stefana Żeromskiego "Rozdziobią nas kruki, wrony..."?

Chłop wyprzągł nawet konia - kalekę i usiłował udusić go, ale bez skutku. Ukaz uwłaszczeniowy cara był precyzyjnie wymierzonym ciosem w społeczeństwo polskie.

Jak kultura wpływa na Zycie społeczne? Kultura wpływa na nas różnymi drogami

- socjalizacja i kształtowanie osobowości jednostki - tworzenie i ustanawianie norm i wartości - stwarzanie modeli instytucji i systemów społecznych

Co nas różni od poprzedniego pokolenia?

U ich rodziców było to jednak spowodowane względami tradycji i prestiżuUN, a u młodzieży – determinowana jest przez przyjemności i nowości.

Jaki wpływ ma twardość skał na otaczający nas krajobraz?

Skały twarde o wiele dłużej opierają się niszczą­cej sile erozji, podczas gdy miękkie są wobec niej bezbronne.

METODA „NA CO NAS STAĆ"

Najpierw, udaję się na górę do księgowego i pytam ile może nam dać pieniędzy w tym roku. Prowadzi do niepewności w kwestii wielkości budżetu promocji w kolejnych latach i znacznie utrudnia długofalowe planowanie marketingowe.

CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY

Jest wspaniałym renesansowym hymne m na cześć ładu i urody świata, Boga jako twórcy obfitościżycia i harmonii natury - ujętym w ciąg obrazów wyrazistychplastycznie i spójnych kompozycyjnie; pisana 13-zgłoskowcem,o toku wiersza zgodnym wprawdzie z porządkiem zdaniowym,lecz w pełni poddanym regułom sylabizmu.

Jacy ludzie mogą być dla nas autorytetem? (Cialdini)

Skłonność do ulegania prawomocnym autorytetom ma swe źródło w praktykach socjalizacyjnych wykształcających w nas przekonanie, iż uległość taka jest pożądanym sposobem postępowania.

CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE

Początek pieśni XXV (Księgi wtóre) Jana Kochanowskiego, majestatyczny hymn dziękczynny, z 1563-64, „religijna kontemplacja piękności i ładu natury", „zupełna nowość w poezji naszej", „pierwszy utwór polski, który wolno nazwać wielk ą poezją" (I.

ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY..., opowiadanie S. Żeromskiego

obozu oportunistycznej ugodowości („takt", „statek", „rozwaga"). Postać chłopa-nędzarza, który obdziera trupa Winrycha, ukazuje obojętność ludu wiejskiego wobec sprawy powstania -jako dram.