Twoja Telewizja Morska

Twoja Telewizja Morska, TTM – lokalna stacja telewizyjna w Wejherowie, którego nadawcą jest Twoja Telewizja Morska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Premierowe programy emitowane są codziennie o godzinie 17.20. Materiały premierowe oraz archiwalne są ogólnodostępne na stronie internetowej telewizji.

Czytaj Dalej

WYDAWNICTWO MORSKIE

Zbylitowskiego, Podróż morska T. Karwackiego Temat morski w prozie fabularnej 20-lecia międzywojennego (1975).

Współczesna wojna morska

Strategia i taktyka Choć Wielka Brytania panowała na morzach w XIX wieku, jej strategia morska była zdecydowanie defensywna - polegała na ochronie Wysp Brytyjskich i brytyjskiego handlu morskiego.

TELEWIZJA – SPOŁECZNY WPŁYW TEGO MEDIUM

Po przeprowadzeniu badań elektroencefalograficznych naukowcy wysnuli wnioski, które nie nastrajają optymistycznie, a mianowicie zapis EEG wskazywał, że podczas oglądania telewizji poziom pobudzenia umysłowego, mierzony liczbą fal alfa, jest niższy niż w trakcie czytania, poza tym ludziom towarzyszy uczucie odprężenia i bierności, ale wraz z wyłączeniem odbiornika telewizyjnego wrażenie bierności nie znika, a co gorsza aktywność umysłowa nadal znajduje ...

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą   Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

Historia Telewizji

Spektakle telewizyjne, podobnie jak filmy telewizyjne (których nie należy mylić z filmami kinowymi, często emitowanymi w telewizji), posługują się planami bliskimi, a tylko w razie uzasadnionej konieczności — odległymi.

Powierzchniowe i głębinowe prądy morskie

Ze względu na brak naturalnych granic między oceanami tworzy się prąd morski - Dryf Wiatrów Zachodnich, który opływa całą Ziemię z zachodu na wschód.

Charakterystyka krów morskich

Krowy morskie Przodkowie współczesnych syren, zwanych krowami morskimi, były zwierzęta wywodzące się z tego samego pnia, co przodkowie słoni.

Biotopy ptaków wodnych

Przybój fal wyrzuca na brzeg morza martwe zwierzęta wszelkich rozmiarów; meduzy przyniesione przez prądy morskie lub przywiane przez wiatr osiadają na piasku, morze wyrzuca całe kłęby oderwanych od dna roślin morskich mieszających się z dryfującymi kawałkami drewna i innymi śmieciami wyrzucanymi ze statków.

Jak działa telewizja cyfrowa?

System telewizji wysokiej roz­dzielczości HDTV przesyła obraz w formacie pano­ramicznym, kinowym, przy zwiększonej dwu­krotnie ilości linii. Innym wielkim wyzwaniem jest telewizja inte­raktywna.

Co to są ssaki morskie?

Drugą dużą grupę ssaków morskich tworzą foki, lwy morskie i morsy. Trzecia grupa ssaków morskich to syreny. Czwarta grupa ssaków to wydry morskie blisko spokrewnione z wydrami rzecznymi.

Wydry morskie

Rzadko wychodzą na ląd i, co jest niezwykłe dla ssaków morskich, używają narzędzia kiedy rozbijają twarde skorupy morskich bezkręgowców, będących ich podstawowym pokarmem.

Uchatki - lwy morskie, kotiki

Należą do nich między innymi takie Iwy morskie jak: kalifornijski lew morski (Zalophus californianus), australijski lew morski (Neophoca cinerea) uchatka grzywiasta (Eumetopias jubatus); oraz kotiki, takie jak: kotik antarktyczny (Arctocephalus gazella) i kotik zwyczajny (Callorhinus ursinus).

Życie w pradawnych morzach

Charakterystyczna fauna morska Era mezozoiczna jest często nazywana erą gadów, gdyż w czasie jej trwania żyło bardzo wiele ga­tunków tych kręgowców. Gad morski Większość światowych złóż kredy powstawała w czasie, kiedy żyły ostatnie dinozaury.

Olbrzymy morskich głębin

W jurze żyły też morskie odpo­wiedniki dzisiejszych krokodyli - ciała takich zwie­rząt jak Geosaurus i Metriorhyncus były długie i giętkie, jednak gady te miały płetwy. Tak zachowu­ją się też współczesne gatunki morskich żółwi.

Gospodarka i społeczeństwo średniowieczne

Bieg wydarzeń pokazał, że największe znaczenie miały innowacje w technice budowania statków oraz coraz częstsze wyprawy morskie, rozpoczęte przez Portugalczyków podróżujących wzdłuż wybrzeży Afryki.

Wojny morskie od XVI do XIX wieku

Pod koniec siedemnastego wieku w marynarce francuskiej służył jeden z najwybitniejszych dowódców morskich tych czasów - Jean Bart, który rozpoczynał karierę pod banderą holenderską.

Telewizja komercyjna w RFN

RTL Group RTL to najpopularniejsza stacja telewizyjna za Odrą, jak podaje oficjalna strona udział w widowni w 2005 roku w grupie docelowej 14-49 lat wyniósł ponad 16 procent (całość ponad 13%), a udział w telewizyjnym rynku reklamy wyniósł 27 procent.

Gatunki telewizyjne - według modelu stosowanego w latach 70 tych w USA

„Telewizja nie jest formą sztuki ani kanałem do przekazywania kultury lecz środkiem działania, jakim posługuje się reklama – stwierdził amerykański pisarz z ironią , dlatego rzeczą w złym stylu i nieamerykańską jest narzekanie widzów telewizyjnych , że programy są tak podłe.

Problemy przystosowania w środowisku pracy na morskim statku transportowym

Do zbioru osób, które określa się jako „marynarzy", należą, więc pracownic statków transportowych i transportowo-pasażerskich, pracownicy statków rybackich (rybacy morscy), żołnierze okrętów wojennych oraz pracownicy statków floty pomocniczej (statków ratowniczych, holowników morskich itp.

Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie

Akwarium Morskie  prezentuje ryby i bezkręgowce (ukwiały, skorupiaki) z wielu mórz i oceanów oraz jezior i rzek wszystkich kontynentów, a także gady morskie, żółwie.