Turówka leśna

Turówka leśna

Turówka leśna (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.) – gatunek trawy z rodziny wiechlinowatych. Występuje w Europie od Finlandii na północy po Włochy na południu. W Polsce rośnie głównie na wschód od linii Wisły. Bylina, hemikryptofit. Rośnie w lasach. Kwitnie w kwietniu i maju.

Czytaj Dalej

Kostrzewa leśna

 

Wygląd: leśna trawa średniej wielkości, trwała, zimozielona, rosnąca gęsto lub luźno, bez rozłogów, bardzo często występuje płatami. Źdźbło wysokości 60-120 cm, wzniesione, z 3-4 kolankami, cienkie, u podstawy pogrubione trwałymi, żółtawymi łuskami (które odpowiadają pochwom bez blaszek...

Podatek leśny

 

Podatek leśny, podobny w charakterze do podatku rolnego obejmuje pół miliona podatników, wpływy natomiast wynoszą 111 mln zł, tj. 0,09% dochodów państwa i 0,3% dochodów gmin.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni głównych...

Lasy i gospodarka leśna

Obszary leśne pokrywają 30 % ziemskiej powierzchni lądów. Lasy zajmują najwięcej powierzchni w Ameryce południowej( 46% ) a najmniej ( 18% )w Australii. Wśród krajów najwięcej lasów mają; Surinam ( 91% ) powierzchni , Gujana ( 76% ) Finlandia (68% )

Największe obszary leśne rozmieszczone są na kuli...

Przedstaw główne OBSZARY LEŚNE świata oraz przyczyny zmniejszania się powierzchni leśnej na świecie

Lasy zajmują łącznie ok. 40 mln km², tj. ok. 30% zamieszkanych lądów. Stanowią największą naturalną formację roślinną. Największe obszary leśne występują w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego (TAJGA), na półkuli północnej oraz w strefie klimatu równikowego (lasy równikowe).

TAJGA – zajmuje...

Nizina Śląska

Nizina Śląska stanowi rozległą równinę o powierzchni 12734 km2, której osią z południo-wschodu na północo-zachód płynie Odra, przyjmując z lewej strony: Osobłogę, Nysę Kłodzką, Oławę, Ślężę, Bystrzycę i Kaczawę, z prawej zaś - Małą Panew, Stobrawę i Widawę. Równina sąsiaduje od...

Ojcowski Park Narodowy - ROŚLINNOŚĆ

Różnorodność rzeźby terenu oraz mikroklimatu wpłynęły na bogactwo i urozmaicenie flory Parku, na terenie którego występuje około 1000 gatunków roślin naczyniowych o różnych wymaganiach ekologicznych i pochodzeniu, w tym m.in. około 50 gatunków górskich i ponad 100 ciepłolubnych występujących głównie...

Parki Narodowe w Polsce - Park Narodowy Bory Tucholskie

Utworzony 1 lipca 1996r na podstawie rozporządzenia nr 305 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996r. (Dz. U. Nr 64, poz. 305) do 1 stycznia 1999 r. w województwie bydgoskim - obecnie województwie pomorskim.

Powierzchnia 4789,34 ha.

Powierzchnia otuliny 10292,24 ha.

79 % powierzchni Parku zajmują lasy (3798,3...

Moje oczekiwania w stosunku do lasów i gospodarki leśnej na początku III tysiąclecia

Las to zbiorowisko drzew będące siedliskiem licznych gatunków roślinnych i zwierzęcych charakterystycznych dla danego regionu. Las posiada ogromne znaczenie dla urozmaicenia krajobrazu, gospodarki przestrzennej i funkcji ekologicznych każdego obszaru. W ostatnich dwóch dekadach XX wieku lasy były masowo...

Murarka leśna

Wygląd: długość około 1 cm. Z wyglądu trudna do oznaczenia. Gatunek ten zdradza się jednak swym zachowaniem. Murarki wylepiają mieszaniną śliny i gliny swoje gniazda, które zakładają w charakterystycznych miejscach: na przykład murarka ruda (0. rufa) głównie w różnych szczelinach budynków, a murarka...

Dzikie psy - kojoty, szakale, likaony, cyjony, dingo, jenoty, psy leśne

Ewolucja dzikich gatunków psów rozpoczęła się 40-50 mln lat temu na terenach współczesnej Ameryki Północnej. Ssaki te można spotkać prawie na całym świecie, a ich nie­które cechy możemy zaobserwować u naszych domowych pupili. Na świecie żyje wiele gatunków ssaków z ro­dziny psowatych. Wśród...

Szarota leśna

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, wzniesiona, okazata, 10-80 cm wys., często tylko do 50 cm, nie rozgałęziona w przeciwieństwie do bardzo podobnej szaroty błotnej. Liście nerwowe, z wierzchu prawie nagie, od spodu biało wełniste, liście odziomkowe lancetowate, środkowe liście łodygowe krótsze i zawsze...

Jastrzębiec leśny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo zmienna, bogata w formy, 30-60 cm wysokości. Łodyga często bezlistna, niekiedy z 1 lub 2 małymi liśćmi. Podlugowato-lancetowate liście odziomkowe w przyziemnej rozetce grubo ząbkowane, miękkie i ciemnozielone, mniej lub bardziej ogonkowe. Żółte kwiaty (tylko...

Kłosownica leśna

 

Wygląd: trwała, osiągająca wysokość 60-120 cm trawa leśna, rosnąca w gęstych kępkach. Źdźbła z 4-5 kolankami, tuż nad nimi, pod nimi i na nich puszysto owłosione, poza tym nagie. Pochwy liściowe luźno odstająco owłosione.

Blaszki liściowe najszersze w dolnej części (4-E—12 mm)...

Wiechlina gajowa

 

Wygląd: tworząca płaty trawa leśna wysokości do 50 cm, rosnąca w luźnych kępkach. Źdźbła wzniesione, gładkie. Pochwy liściowe nie wysklepione daszkowato na grzbiecie, gładkie. Języczki liściowe niepozorne, krótkie, przeważnie ich brak. Blaszki liściowe szerokości do 2 mm, niebieskozielone...

Turzyca leśna

 

Wygląd: roślina trwała, wysokości (10-) 20-70 (-190) cm, tworząca darnie. Łodyga wzniesiona, często u góry zwisła, trójkanciasta, gładka, od dołu do połowy ulistniona. Najniższe pochwy liściowe białawe lub jasnobrązowe, nie postrzępione.

Blaszki liściowe trawiastozie-ione, wiotkie, szeroko...

SILVILUDIA POETICA, Leśne zabawy poetyckie

SILVILUDIA POETICA, Leśne zabawy poetyckie, cykl 10 łac. krótkich utworów, osnuty wokół tematu łowów Władysława IV w pobliżu mereckiego zameczku, w lasach koło Berszt na Litwie 1637. Jako dzieło Sarbiewskiego wydał je z rkpsu A. Naruszewicz 1757, w 21. później J. Barbou w Paryżu. Napisane rzadkimi w...

Leśne szkło

Szkło z dużą ilością pęcherzyków, zielonelub o zielonkawych odcieniach, kruche, wyrabianew hutach leśnych (stąd nazwa) z mieszaninypiasku i popiołu.

Ten pośledni gatunek szkła, nazwanyw hutnictwie poi. w XVII-XVIII w. szkłem prostym,służył do wyrobu naczyń tzw. szynkowych (kubków,szklanek...

Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów

Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach. Dz. U. nr 56. poz. 679. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, czyli przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego, albo wpisany do rejestru zabytków. Do lasów należy także grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod ...

Parki narodowe, ochrona przyrody w Polsce

park narodowy, względnie duży obszar objęty ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym lub niewiele zmienionym przez działalność człowieka, powołany w celu ochrony terenów najcenniejszych pod względem przyr. i krajobrazowym; najstarszym parkiem narodowym na świecie jest zał. 1872 Park Narodowy Yellowstone (USA), największym parkiem narodowym, o pow. 70 mln ha, jest park obejmujący pn.-wsch. część Grenlandii; w Polsce na obszarach powyżej 1000 ha; całkowita powierzchnia ...

Podatek Leśny

Podatek leśny Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są: - właściciel, - posiadacz samoistny, - użytkownik wieczysty, - w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu ...