Trzebież wczesna

Trzebieże wczesne, zwane również cięciami pielęgnacyjnymi wczesnymi, stosowane są w drzewostanach wykazujących energiczny przyrost na wysokość. Korony drzew w takich drzewostanach mają zdolność rozrostu na boki i wypełniania gałęziami luk powstających po wcześniejszych cięciach pielęgnacyjnych. W tym okresie trzebieże wczesne nie powinny być zbyt intensywne, aby nie osłabiać procesu...

Czytaj Dalej

PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE, DO XII W.)

Cały słynny spór o uniwersalia we wczesnym średniowieczu toczył się między Francuzami. Właśnie wczesne średniowiecze jest okresem wyrabiania tych form; wytworzyło je i przekazało następnemu okresowi.

Portrety matek w literaturze.

Skazany na rozstanie 2 nią od wczesnej młodości jest autorem pięknych, wzruszających listów, które pisał do niej przez całe życie.

Portrety matek w literaturze

Skazany na rozstanie 2 nią od wczesnej młodości jest autorem pięknych, wzruszających listów, które pisał do niej przez całe życie.

Życie codzienne w dobie wczesnego cesarstwa rzymskiego

Robotnicy rolni w Italii w ostatnich latach Rzeczypospolitej i za wczesnego cesarstwa byli uciskani straszliwie; na noc zakuwano ich w kajdany, aby nie uciekli, i w tym samym celu golono im połowę głowy.

Rozwój dogmatów - Wczesne średniowiecze („znak albo rzeczywistośc”)

Kościół wczesnego średniowiecza przez dwa wieki IX-XI sprawował rzeczywistość eucharystii nie posiadając żadnej możliwości teologicznego wyrażenia.

SZKOŁA W CHARTRES. HUMANIZM WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

Szkoła w Chartres jest dowodem, że poczynania naukowe wczesnego średniowiecza nie ograniczały się do prac scholastyczno-teologicznych. Platon był najwpływowszym filozofem wczesnego średniowiecza, ale Platon schrystianizowany, zinter­pretowany przez Augustyna; w Chartres zaś w XII w.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

POJĘCIA I TERMINY Nie miały we wczesnym okresie średniowiecza nic z tego bogactwa przesubtelnych rozróżnień ani też tej schematyczności, jaką znamy z późniejszych jego stuleci; wczesnych scholastyków, w przeciwieństwie do późniejszych, cechował właśnie osobisty zasób pojęć i sposób wyrażania myśli.

POLSKA FILOZOFIA ODRODZENIA

1. humanizm wcześnie, już koło połowy XV w., zawitał do Polski. Humanistą, rene­sansowym człowiekiem czystej krwi był Grzegorz z Sanoka (1403-1477), magister i profesor krakowski, później arcybiskup lwowski. Wróg abstrakcyjnych, scholastycznych dociekań, które miał za „marzenia na jawie", za fantazję...

Podstawowe warunki prawidłowego rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa

Całe wczesne dzieciństwo można określić jako czas wzajemnego poznawania się dziecka i jego opiekunów, uczenia się rozpoznawania potrzeb i oczekiwań, także opanowywania różnych sposobów ich zaspokajania.

Drugi okres wczesnego dzieciństwa: okres niemowlęcy

Drugi etap rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa trwa około roku, jest to okres niemowlęctwa.

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Dominacja i demonstracja woli

O ile trudniej jest nauczyć się czegokolwiek, kiedy nam „patrzą na ręce”, wiemy sami z doświadczeń późniejszych, które mają jednak swój pierwowzór właśnie we wczesnym dzieciństwie.

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Zawstydzanie

Dziecku trzeba w tak wczesnych fazach demonstrować, najlepiej na własnym przykładzie i jednocześnie zachęcać do naśladowania.

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju

Wczesny okres dorosłości czyli lata między 20 a 30/35 rokiem życia to okres swoistego nowicjatu, uczenia się nie tylko podejmowania, ale i wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Pełnia życia

Wy­korzystanie w pełni „okazji”, które przynosi ze sobą wczesna dorosłość pozwala nie tylko na­być sprawności radzenia sobie z „typowymi” zadaniami życiowymi, ale i wytworzyć taką postawę życiową, która pozwoli nie unikać nowych trudnych wyzwań i zobowiązań.

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju

Okres wczesnej dorosłości jest pewnego rodzaju inwestycją, co zakłada, że wymagany jest kapitał wstępny, którym jest tutaj osiągnięta tożsamość.

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Wejście w dorosłość

Z tym związany jest najważniejszy, zdaniem Eriksona (1997), aspekt rozwoju we wczesnej dorosłości, mianowicie zdolność do tworzenia związków opartych na intymności: zaangażowaniu, akceptacji i trosce (Dylak, 2002, s.

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Nadmierna eksploatacja

W okresie wczesnej dorosłości człowiek osiąga maksimum swoich sił fizycznych; poziom energii, jakim dysponuje, i jaki jest w stanie zmobilizować, jest teraz najwyższy.

Wczesna dorosłość: zagrożenia rozwoju - Redefinicja dorosłości

33 roku życia wchodzimy bowiem w ostatnią fazę wczesnej dorosłości, która wiąże się z maksymalnymi wymaganiami płynącymi z podjętych zobowiązań, najtrudniej w takiej sytuacji jest pogodzić ze sobą role społeczne: pracownika, małżonka, rodzica, jeśli nie robimy tego z pełnym przekonaniem i nie stanowią one realizacji naszej wizji siebie.

Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka

Pomimo braku jaskrawych zaburzeń w relacjach rodzinnych, dokładna analiza przebiegu i jakości związku rodzic – dziecko we wczesnych fazach rozwoju (niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie) dostarcza wiedzy na temat mechanizmów warunkujących funkcjonowanie dziecka w późniejszych okresach.

Wczesny rozwój emocjonalny

  W okresie wczesnego dzieciństwa rozpoczyna się ostatnia faza rozwoju regulacji emocjonalnej, faza samoregulacji (regulacji przez self).