Trzebież wczesna

Czytaj Dalej

TEMATYKA WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI J. SŁOWACKIEGO

Reprezentant drugiego młodszego pokolenia romantyzmu. Odwoływał się też do powstania listopadowego. Przed powstaniem następuje jego debiut literacki. Utwory powstałe wtedy to cykl powieści poetyckich, wprawki dla Słowackiego (tematyka historyczna, motywy orientalne). Bohaterowie tych powieści poetyckich...

Życie codzienne w dobie wczesnego cesarstwa rzymskiego

Robotnicy rolni w Italii w ostatnich latach Rzeczypospolitej i za wczesnego cesarstwa byli uciskani straszliwie; na noc zakuwano ich w kajdany, aby nie uciekli, i w tym samym celu golono im połowę głowy.

W jaki sposób romantycy opisywali przyrodę? Omów na podstawie poznanych utworów wczesnego romantyzmu (do 1830r.)

Obraz natury w sztuce wynika z romantycznego idealizmu, irracjonalizmu i ówczesnej filozofii przyrody.

Humanizm wczesnego średniowiecza (Chartres)

SZKOŁA W CHARTRES

rola szkoły w Chartres: podniosła ogólną kulturę naukową średniowiecza, umożliwiła postępy filozofii, sama nowych owoców nie wydała

przedstawiciele:

Fulbert (X n.e.) – początek złotego okresu: środowisko uczonych i specjalistów, krytycyzm (zamiast...

Rozwój dogmatów - Wczesne średniowiecze („znak albo rzeczywistośc”)

Kościół wczesnego średniowiecza przez dwa wieki IX-XI sprawował rzeczywistość eucharystii nie posiadając żadnej możliwości teologicznego wyrażenia.

Władysław Broniewski - Wiersze o wczesnej wiośnie pisane późną jesienią

Żyję sobie, jestem poetą,

diabli komu do tego.

Łażę,

depczę warszawski beton,

piszę wiersze – z niczego.

W oficynie na Mokotowiemieszkam,

płacę komorne,patrzę na chmury wieczorne:miedź stopiona z ołowiem.

Hoduję radość zamarłąw ciasnych szczelinach bytu,

aż przyjdzie wiosna – spazmem za...

PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE, DO XII W.)

Cały słynny spór o uniwersalia we wczesnym średniowieczu toczył się między Francuzami. Właśnie wczesne średniowiecze jest okresem wyrabiania tych form; wytworzyło je i przekazało następnemu okresowi.

SZKOŁA W CHARTRES. HUMANIZM WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

Szkoła w Chartres jest dowodem, że poczynania naukowe wczesnego średniowiecza nie ograniczały się do prac scholastyczno-teologicznych. Platon był najwpływowszym filozofem wczesnego średniowiecza, ale Platon schrystianizowany, zinter­pretowany przez Augustyna; w Chartres zaś w XII w.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

POJĘCIA I TERMINY Nie miały we wczesnym okresie średniowiecza nic z tego bogactwa przesubtelnych rozróżnień ani też tej schematyczności, jaką znamy z późniejszych jego stuleci; wczesnych scholastyków, w przeciwieństwie do późniejszych, cechował właśnie osobisty zasób pojęć i sposób wyrażania myśli.

Podstawowe warunki prawidłowego rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa

Całe wczesne dzieciństwo można określić jako czas wzajemnego poznawania się dziecka i jego opiekunów, uczenia się rozpoznawania potrzeb i oczekiwań, także opanowywania różnych sposobów ich zaspokajania.

Pierwszy okres wczesnego dzieciństwa: okres noworodkowy

Jako szczególnie ważny, choć trwający bardzo krótko, traktuje się okres okołoporodowy, kiedy to nie tylko dziecko musi przystosować się do radykalnie zmienionych warunków swego życia (inaczej teraz oddycha, inaczej jest karmione, jego oczy, uszy, nos, język, całe ciało w bezpośredni sposób “atakowane”...

Drugi okres wczesnego dzieciństwa: okres niemowlęcy

Drugi etap rozwoju w okresie wczesnego dzieciństwa trwa około roku, jest to okres niemowlęctwa.

Znaczenie osiągnięć wczesnego dzieciństwa dla dalszego rozwoju

To, co dzieje się w pierwszym roku życia dziecka ma duże znaczenie dla jego późniejszego funkcjonowania. Osiągnięcia rozwojowe tego okresu w życiu człowieka to podstawa do mniej lub bardziej udanego startu w okresy następne. Jeżeli ta podstawa będzie słaba, dziecko będzie musiało się znacznie...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Postęp w zakresie motoryki i rozwój mowy

Po pierwszym roku życia następuje dalszy intensywny rozwój, dziecko jest większe i silniejsze. Przełomowym wydarzeniem w pierwszych miesiącach drugiego roku jest opanowanie umiejętności stania i chodzenia. Odtąd dziecko potrafi przemieszczać się znacznie szybciej i sprawniej, znacznie większa przestrzeń...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Poczucie autonomii

Zdaniem Erika H. Eriksona kryzys rozwojowy i najważniejszy postęp w sferze osobowości dotyczą w tym okresie relacji pomiędzy trwałym poczuciem autonomii a tendencją do doświadczania wstydu i zwątpienia. Poczucie autonomii rozwija się w kontekście doświadczania posiadania kontroli w szeregu różnych...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Koordynacja własnej woli i woli innych ludzi

Kluczowe psychospołeczne kompetencje umysłu ogniskują się w tej fazie wokół problemu wyrażania własnej woli, możliwości realizowania jej poprzez działanie i związanych z tym konsekwencji społecznych. Dotyczą również uwzględniania woli innych osób, brania jej pod uwagę oraz koordynacji własnych...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Trening czystości

Sfera życia, której opanowanie w zgodzie z kulturowymi normami rodzić może szereg przypadających na omawiany okres trudności dotyczy problemu wydalania. W naszej kulturze przywykliśmy oczekiwać od dwu-trzylatka, że potrzeby, o których tu mowa będzie ono załatwiać w określonym miejscu, na przykład w...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Problem ekspozycji

W okresie, o którym tu mowa dochodzi do stopniowego odróżniania się, wyodrębniania i uświadamiania sobie własnego ja dzięki postępowi poznawczemu, doświadczeniom własnego sprawstwa oraz nieuniknionym w tym okresie konfliktom w planie społecznym, ujawniającym sprzeczność między własną i cudzą wolą...

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Dominacja i demonstracja woli

O ile trudniej jest nauczyć się czegokolwiek, kiedy nam „patrzą na ręce”, wiemy sami z doświadczeń późniejszych, które mają jednak swój pierwowzór właśnie we wczesnym dzieciństwie.

Wczesne dzieciństwo - drugi i trzeci rok życia dziecka - Zawstydzanie

Dziecku trzeba w tak wczesnych fazach demonstrować, najlepiej na własnym przykładzie i jednocześnie zachęcać do naśladowania.