Trucizna

Trucizna

Czytaj Dalej

Sposób przerwania wchłaniania trucizny

W przypadku trucizn w postaci płynnej płukanie żołądka u tych osób wykonujemy do 3—4 h od chwili zatrucia.

Przyspieszenie eliminacji trucizny z organizmu

W zatruciach truciznami o dobrym współczynniku oczyszczania nerkowego możemy również usuwać truciznę za pomocą dializy otrzewnowej lub hemodializy.

TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO

TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO,trucizny żołądkowe — związki działającetoksycznie na organizm zwierząt przezprzewód pokarmowy po dostaniu 9ię do niegowraz z pokarmem; stosuje się je głównie przeciwowadom z gryzącym lub ssąco-1 łżącym aparatemgębowym; owady z narządem gębowym ssącokłującymzatrują się tylko wówczas, gdy jestto —> trucizna układowa.

Trucizny układowe

Cechątrucizny układowej jest nieszkodliwość dlaorganizmu chronionego, a wysoka toksycznośćw stosunku do szkodników i czynników chorobotwórczych;pierwsze trucizny tego typubyły odkryte w grupie związków fosforoorganicznych( - » insektycydy fosforoorganiczne).

TRUCIZNY UKŁADU NERWOWEGO

TRUCIZNY UKŁADU NERWOWEGO,trucizny nerwów — związki przenikające do organizmuzwierząt przez okrywę ciała lub drogioddechowe i powodujące zakłócenie czynnościsystemu nerwowego, co prowadzi do paraliżulub śmierci szkodnika.

BIAŁE TRUCIZNY

Ocenia się, żepowszechnie występujące nadmierne spożycie białej trucizny jest jednym zgłównych -> CZYNNIKÓW RYZYKA w przypadku różnych -> CHORÓBCYWILIZACYJNYCH, w szczególności chorób układu krążenia.

TRUCIZNY DRÓG ODDECHOWYCH

TRUCIZNY DRÓG ODDECHOWYCH,fumiganty — związki chemiczne działającew postaci par lub gazów i przenikające do organizmuszkodników przez drogi oddechowe;działanie ich może polegać na odcięciu dostęputlenu (działanie duszące) lub na porażeniunarządów oddychania.

Nikotynizm - Trucizna za własne pieniądze

Papierosy w sposób oczywisty szkodzą urodzie - szara cera, poszerzone pory, łamliwe włosy, zmarszczki - oto widok, który ukazuje się palaczom codziennie w lustrze. Jeszcze bardziej niszczycielskie są skutki palenia tytoniu dla narządów wewnętrznych: miażdżyca tętnic, niedostateczne zaopatrzenie organizmu...