Trochej

Czytaj Dalej

TROCHEJ

Trocheiczne wersy lub człony występują w postaci akatalektycznej lub katalektycznej (—> kataleksa). Najpopularniejszym wersem trocheicznym jest czterostopowiec.

TROCHEJ

Chorej, lit. dwusylabowa stopa wierszowa o pierwszej sylabie długiej a. akcentowanej i drugiej krótkiej a. nie akcentowanej; z gr. trochaios (pouś) 'biegnąca (stopa)'.

Ucz się, dziecko, polskiej mowy:

To przed domem - łp są groby,

Małe groby, wielki cmentarz...

Taki jest twój elementarz.

J. Tuwim...