Triada depresyjna

Czytaj Dalej

ZBURZENIA NASTROJU - Triada poznawcza (depresyjna)

Składają się na nią negatywne myśli na temat własnego „ja”, bieżących doświadczeń i przyszłości. Pierwsze obejmują założenie cierpiącego na depresje, że jest on człowiekiem ułomnym, bezwartościowym i nieodpowiednim. Jego niska samoocena wynika z tego, że waza się za osobę kaleką. Jeśli...

Zespół depresyjny - obszary zaburzonego funkcjonowania

- zaburzenia psychiczne w różnej postaci - zaburzenia emocjonalne, społeczne, poznawcze - zaburzenia motoryczne - człowiek nie ma ochoty wstać, albo siedzi, leży, nie wie w jakim kierunku zmierza, idzie po coś i wraca, ma trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową - zaburzenia somatyczne - wikłają proces depresyjny w ten sposób, że człowiek bardziej szuka odpowiedzi w sferze somatycznej niż psychicznej, wskazując lekarzowi, że ...

Stany maniakalne i depresyjne

  Osoby maniakalne są euforyczne, wierzą w siebie i są pełne energii, osoby depresyjne są owładnięte odczuciami cierpienia, winy i nieadekwatności oraz brak im motywacji.

ZBURZENIA NASTROJU - Zaburzenia depresyjne

Zaburzenie psychiczne z grupy chorób afektywnych charakteryzujące się objawami, które można następująco pogrupować: objawy emocjonalne: obniżony nastrój – smutek i towarzyszący mu często lęk, płacz, utrata radości życia (począwszy od utraty zainteresowań, skończywszy na zaniedbywaniu potrzeb biologicznych); czasem dysforia (zniecierpliwienie, drażliwość); objawy poznawcze: negatywny obraz siebie, obniżona samoocena,

KRETA - POŁUDNIE - GORTYNA, FAISTOS I AGIA TRIADA

Prowadząca z Iraklionu w kierunku Faistos droga jest dobra, według standardu kreteńskich dróg górskich, ale jednocześnie nudna. Teren, przez który biegnie, jest rolniczo najbogatszy na wyspie, a mijane po drodze miejscowości są duże i solidne. W największych z nich, AGIA VARVARA, znajduje się wielka...

Faza recesyjno - depresyjna cyklu koniunkturalnego wg. inwestycyjnej teorii Kaleckiego

Rozpoczyna się poprzez narastający pesymizm u kresu szczytowego stanu koniunktury. Pierwsze oznaki tej fazy to :

spadek kursów papierów wartościowych (panika na giełdzie),

kurczenie zamówień na urządzenia wytwórcze i wycofywanie się z zawartych kontraktów budowlanych,

zahamowanie wzrostu cen...

Jakie są leki antydepresyjne?

Środki uspokajające łagodzą emocje osób. które odczuwają wielkie zmartwienie lub niepokój. Leki antydepresyjne przeciwdziałają chorobom wiążącym się z depresją. Są one pomocne w sytuacji, gdy niepokój lub depresja pacjenta są tak silne, że uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia. W roku...

Co to jest psychoza maniakalno-depresyjna?

Zachowanie maniakalno-depresyjne często przebiega wedtug dokładnie opi­sanego modelu: na przykład faza manii trwa pięć dni, ostra depresja - siedem dni, łagodna depresja trzy dni, i znowu mania pięć dni i tak dalej.

TRIADA

  TRIADA (gr. triad; ix. Triade Układ trzech elementów; np.

Leki antydepresyjne a rehabilitacja

leki antydepresyjne a rehabilitacja; w działaniach rehabilitacyjnych u cho­rych leczonych trójpierścieniowymi le­kami antydepresyjnymi należy uwzglę­dnić możliwość wystąpienia objawów ubocznych, zwłaszcza takich, jak ob­jawy z układu krążenia (spadki ciśnie­nia krwi, tachykardia, zaburzenia...

Psychoza maniakalno-depresyjna

psychoza maniakalno-depresyjna; dawniej stosowane określenie jednost­ki nozologicznej, w skład której wcho­dzą wyróżniane obecnie: -> choroba afektywna dwubiegunowa oraz -> choroba afektywna jednobiegunowa.

PSYCHOZA MANIAKALNO--DEPRESYJNA

Charakteryzuje się występowaniem zespołu maniakalnego i depresyjnego, lub tylko jednego z nich (częściej depresyjnego), w zależności od tego wyróżnia się postać dwubiegunową choroby lub jednobiegunową.

ZESPÓŁ DEPRESYJNY

Kielholz przedstawia to w tabeli, zwracając jednocześnie uwagę na różną rolę i współudział w powstawaniu zespołu depresyjnego czynników somatycznych i psychicznych (ryc. W zależności od etiologii i patogenezy zespół depresyjny ma specyficzne cechy w obrazie klinicznym.

NERWICA DEPRESYJNA

Charakterystyczny jest tu przewlekły stan przygnębienia lub utraty zainteresowań. W stosunku do psychozy afektywnej depresja cechuje się tu mniejszym nasileniem, związkiem z przewlekłą sytuacją traumatyzującą, niepowodzeniami. Czasem rozwija się w przebiegu przewlekłej nerwicy lękowej. Sposób...

Zespół depresyjny

Leczenie farmakologiczne u pacjentów z zespołem depresyjnym musi uwzględniać stopniowe wprowadzanie i zwiększanie dawek leków przeciw-depresyjnych, wnikliwą obserwację kliniczną i regularne badania laboratoryjne.